Tin pháp luật

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 7/2015

03/08/2015

Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Kế toán Mirai xin gửi đến Quý khách hàng bản tin pháp luật tháng 07/2015 như sau

1. Thông tư 92/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 15/6/2015 hướng dẫn thực hiện thuế GTGT và thuế TNCN đối với cá nhân kinh doanh, hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế TNCN quy định tại Luật số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 :

Thông tư này hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung sau:

1.1. Sửa đổi, bổ sung một số chính sách thuế và khai thuế đối với cá nhân kinh doanh :

- Từ 1/1/2015 cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh ( hộ kinh doanh) ở tất cả các ngành nghề, lĩnh vực ( trừ cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo từng lần phát sinh, cá nhân cho thuê tài sản, cá nhân làm đại lý bán đúng giá) sẽ thực hiện nộp thuế theo phương pháp khoán bao gồm thuế GTGT và thuế TNCN.

- Từ 1/1/2016 cá nhân nộp thuế khoán có sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì doanh thu tính thuế được căn cứ vào doanh thu khoán và doanh thu trên hóa đơn.

- Đối với cá nhân cho thuê tài sản thì trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế hoặc bên thuê tài sản nộp khai và nộp thuế thay nếu trong hợp đồng có thỏa thuận bên thuê là người nộp thuế. Cá nhân được lựa chọn khai thuế theo kỳ thanh toán hoặc khai thuế 1 lần theo năm và không phải quyết toán đối với thu nhập cho thuê tài sản. Cá nhân có thể khai thuế theo từng hợp đồng hoặc nhiều hợp đồng trên 1 tờ khai nếu tài sản trên địa bàn có cùng cơ quan thuế quản lý. Khi nộp tờ khai thuế cá nhân chỉ nộp 1 lần bản chụp hợp đồng thuê vào lần khai thuế đầu tiên của hợp đồng.

- Hướng dẫn việc khấu trừ, khai thuế đối với cá nhân làm đại lý sổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp, cá nhân kinh doanh theo hình thức hợp tác với tổ chức.

- Thông tư quy định ngưỡng doanh thu không chịu thuế TNCN, thuế GTGT của cá nhân kinh doanh là 100 triệu đồng trở xuống trong 1 năm. Đối với cá nhân kinh doanh theo nhóm thì mức doanh thu 100 triệu đồng /năm trở xuống được xác định cho 1 đại diện duy nhất trong năm tính thuế.

1.2. Sửa đổi, bổ sung về chính sách thuế TNCN :

- Không tính vào thu nhập chịu thuế khoản trợ cấp chuyển vùng một lần đối với người Việt Nam cứ trú dài hạn ở nước ngoài về Việt Nam làm việc.

- Hướng dẫn cụ thể trường hợp người sử dụng lao động mua cho người lao động sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc, không có tích lũy về phí bảo hiểm như : bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tử kỳ ( không bao gồm bảo hiểm tử kỳ có hoàn phí ) …  thì khoản phí mua bảo hiểm này không tính vào thu nhập chịu thuế.

- Không tính vào thu nhập chịu thuế đối với khoản chi đưa đón người lao động từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại.

- Không tính vào thu nhập chịu thuế đối với khoản chi đám hiếu, hỉ cho bản thân và gia đình người lao động theo quy định.

- Không tính vào thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn đối với lợi tức của doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH MTV do cá nhân làm chủ.

- Đối với thu nhập nhận được bằng ngoại tệ thì tỷ giá quy đổi ra VND là tỷ giá mua vào của ngân hàng thương mại nơi cá nhân mở tài khoản tại thời điểm phát sinh thu nhập.

 - Thông tư hướng dẫn cụ thể trường hợp khấu trừ thuế TNCN 10% đối với 2 trường hợp : người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ ( không bao gồm bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm  đến thời điểm đáo hạn hợp đồng thì thời điểm khấu trừ 10% là thời điểm người lao động nhận phí tích lũy. Đối với trường hợp mua các khoản bảo hiểm này của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam thì người sử dụng lao động khấu trừ 10% trên khoản tiền phí đã mua hoặc đóng góp cho người lao động.

- Thông tư hướng dẫn thêm cách tính thuế đối với trường hợp người nhận thừa kế, quà tặng gồm nhiều mã chứng khoán hoặc tài sản nhập khẩu.

- Bổ sung trường hợp người nước ngoài kết thúc hợp đồng lao động tại Việt Nam về nước nhưng trước khi xuất cảnh chưa làm thủ tục quyết toán thuế thì có thể ủy quyền cho đơn vị chi trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác quyết toán thay.

- Ngoài ra thông tư còn hướng dẫn đối với các trường hợp ủy quyền quyết toán thuế, bù trừ nghĩa vụ thuế quyết toán thay, sửa đổi, bổ sung các mẫu biểu về việc khai và quyết toán thuế TNCN.

Thông tư có hiệu lực từ 30/7/2015 và áp dụng cho  kỳ tính thuế TNCN từ 2015 trở đi.

Tổng cục thuế đã ban hành công văn 2994/TCT-TNCN ngày 24/7/2015 để giới thiệu một số nội dung sửa đổi, bổ sung của thông tư này.

2. Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ngày 23/6/2015 hướng dẫn một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP :

Thông tư này hướng dẫn một số điều khoản về tiền lương được quy định tại Nghị định 05/2015/NĐ-CP bao gồm :

Tiền lương ghi trong hợp đồng lao động gồm :

Mức lương trong hệ thống thang bảng lương của doanh nghiệp

Phụ cấp lương : bù đắp yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Bù đắp tính chất phức tạp như : thâm niên, kinh ngiệm, kỹ năng làm việc. Bù đắp yếu tố về điều kiện sinh hoạt. Bù đắp yếu tố thu hút lao động những vùng, ngành nghề khuyến khích.

Các khoản bổ sung khác có liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh theo hợp đồng.

Các khoản bổ sung khác không bao gồm tiền thưởng, tiền ăn giữa ca, tiền ma chay, kết hôn, sinh nhật, trợ cấp khó khăn và các khoản trợ cấp khác không liên quan đến thực hiện công việc.

Thông tư hướng dẫn cách trả lương theo thời gian như lương tháng, tuần, ngày, giờ, tiền lương theo sản phẩm , tiền lương khoán.

Về kỳ hạn trả lương người lao động hưởng lương được trả 1 tháng 1 lần hoặc nửa tháng 1 lần và được trả ngay trong tháng.

Thông tư hướng dẫn cách tính tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm đối với trường hợp người lao động hưởng lương theo thời gian, đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8/8/2015.

Download các văn bản trên tại đây
TT 92/TT-BTC ngày 15/06/2015
TT23/TT-BLĐTBXH ngày 23/06/2015
CV 2994/CV-TCT ngày 24/07/2015

Theo Luatvietnam.net

Tin tức nổi bật

01/09/2020

BAN TIN PHAP LUAT THANG 8 NĂM 2020

Trong tháng 8/2020 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

31/07/2020

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 7 NĂM 2020

Trong tháng 7/2020 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

07/07/2020

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 6.2020

Xin gửi tới quý khách hàng những thông tin về thuế- kế toán - bảo hiểm đáng chú ý trong tháng 6/2020 :

02/06/2020

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 5.2020

Trong tháng 5/2020 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

04/05/2020

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 4.2020

Tháng 4/2020 có nhiều chính sách về thuế, lao động, bảo hiểm ảnh hưởng tới doanh nghiệp và người lao động, đặc biệt là những chính sách của chính phủ hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19,:

Liên kết website
Designed by Vinalink