Tin pháp luật

CÁCH GẠCH CHÉO HÓA ĐƠN MỚI

09/10/2013

Thông báo của Cục Thuế TP. HCM ngày 10/9/2013  về việc viết tắt một số chỉ tiêu và gạch chéo phần còn trống trên hóa đơn (2 trang)

Văn bản nêu hướng dẫn của Cục thuế TP. HCM về cách gạch chéo phần còn trống trên hóa đơn và một số từ, cụm từ được phép viết tắt trên hóa đơn
Theo đó, kể từ 1/7/2013, phần còn trống trên hóa đơn phải được gạch chéo như sau:
- Gạch chéo từ trái qua phải; từ phải qua trái; 
- Gạch ngang từ tiêu thức “số thứ tự, tên hàng hóa, dịch vụ” tiếp nối gạch chéo các tiêu thức “đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền”; 
- Gạch ngang từ tiêu thức “số thứ tự, tên hàng hóa, dịch vụ” đến tiêu thức “thành tiền” tiếp nối gạch thẳng xuống đến dòng cuối của tiêu thức
Trường hợp phần mềm lập hóa đơn không gạch chéo được như trên thì gạch chéo bằng bút mực, loại mực không phai trừ mực đỏ

Theo Luatvietnam.net

Tin tức nổi bật

01/10/2020

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 9.2020

Trong tháng 9/2020 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

01/09/2020

BAN TIN PHAP LUAT THANG 8 NĂM 2020

Trong tháng 8/2020 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

31/07/2020

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 7 NĂM 2020

Trong tháng 7/2020 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

07/07/2020

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 6.2020

Xin gửi tới quý khách hàng những thông tin về thuế- kế toán - bảo hiểm đáng chú ý trong tháng 6/2020 :

02/06/2020

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 5.2020

Trong tháng 5/2020có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

Liên kết website
Designed by Vinalink