Tin pháp luật

Quy trình thanh tra hải quan đối với hàng XNK

26/03/2013

Quy trình này quy định trình tự, thủ tục để cơ quan Hải quan tiến hành cuộc thanh tra thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Quy trình này thông thường có ba bước gồm: chuẩn bị thanh tra, tiến hành thanh tra và kết thúc thanh tra.

Theo quy định tại khoản 2 Mục I Phần B Quy trình này, doanh nghiệp có thể bị đưa vào Danh sách các đối tượng bị thanh tra thuế, nếu có các dấu hiệu sau:
- Nộp thiếu thuế, gian lận, trốn thuế, lợi dụng ưu đãi miễn giảm thuế;
- Sử dụng chứng từ, tài liệu không hợp pháp; tự ý tẩy xóa, sửa chữa chứng từ dẫn đến thiếu số thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được hoàn;
- Khai sai mã số, thuế suất hàng hóa;
- Khai sai trị giá hàng hóa góp vốn đầu tư;
- Làm thủ tục nhưng thực tế không xuất khẩu hàng hóa gia công, sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu;
- Khai nhiều hơn so với thực tế hàng hóa về chủng loại, số lượng, trọng lượng
- Tự ý sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc để gia công không đúng mục đích;
- Tự ý thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa được miễn thuế mà không khai báo;
- Không khai hoặc khai sai hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào nội địa
- ....
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
* Hiệu lực thi hành: Ngày 14 tháng 3 năm 2013

Theo Luatvietnam.net

Tin tức nổi bật

02/01/2019

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 12.2018

Trong tháng 12/2018 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

03/12/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 11.2018

Trong tháng 11/2018 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

02/11/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 10 NĂM 2018

Trong tháng 10/2018 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

01/10/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 9 NĂM 2018

Trong tháng 9/2018 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

04/09/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 8 NĂM 2018

Trong tháng 8/2018 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:


Liên kết website
Designed by Vinalink