Tin tức nổi bật

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 10.2017

01/11/2017

Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Kế toán Mirai xin gửi đến Quý khách hàng bản tin pháp luật tháng 10/2017 như sau:

1.Thông tư 91/2017/TT-BTC ngày 31/08/2017 của Bộ Tài chính quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên :

Tương tự quy định cũ, đối tượng được dự thi cấp chứng chỉ kế toán viên và kiểm toán viên bao gồm tất cả những người đáp ứng đủ điều kiện, kể cả người nước ngoài.

Tuy nhiên, Thông tư có sửa đổi về điều kiện dự thi chứng chỉ kế toán viên theo hướng nới lỏng hơn so với quy định trước đó.

Chẳng hạn, mở rộng đối tượng dự thi cho cả những người có bằng đại học chuyên ngành Ngân hàng hoặc các chuyên ngành khác mà tổng số tiết của các môn học: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Phân tích hoạt động tài chính, Thuế từ 7% trở lên hoặc có thêm văn bằng, chứng chỉ do Tổ chức nghề nghiệp quốc tế về kế toán, kiểm toán cấp (khoản 2 Điều 4).

Điều kiện về thời gian công tác thực tế trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán cũng được rút ngắn từ 60 tháng xuống còn 36 tháng (khoản 3 Điều 4).

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2017 và thay thế Thông tư số 129/2012/TT-BTC ngày 09/8/2012.

2.Thông tư 101/2017/TT-BTC ngày 4/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 24/01/2017 của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế :

Thông tư hướng dẫn về việc thành lập Hội đồng giám sát cuộc đua và chế độ kế toán đối với doanh nghiệp kinh doanh đặt cược.

Theo đó, trước khi tổ chức hoạt động kinh doanh đặt cược (đua ngựa, đua chó), doanh nghiệp phải gửi văn bản đến Sở Tài chính nơi có trường đua ngựa, đua chó để đề nghị thành lập Hội đồng giám sát cuộc đua. Nhiệm vụ, quyền hạn, thành phần, chế độ thù lao của Hội đồng này xin tham khảo thêm từ Điều 4 - 8.

Về chế độ kế toán, doanh nghiệp kinh doanh đặt cược phải hạch toán riêng các khoản doanh thu, chi phí và lợi nhuận liên quan đến hoạt động kinh doanh đặt cược với hoạt động kinh doanh khác. Nếu không hạch toán riêng thì toàn bộ doanh thu (kể cả doanh thu khác) sẽ phải chịu thuế TTĐB (Điều 9).

Ngoài ra, báo cáo tài chính của doanh nghiệp kinh doanh đặt cược phải được kiểm toán bởi một tổ chức kiểm toán độc lập được phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (Điều 12).

Tại Thông tư cũng có ban hành các mẫu Đơn xin cấp chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược (Điều 3).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2017.

3. Công văn số 4657/TCT-KK  ngày 11/10/2017 do Tổng cục thuế ban hành hướng dẫn về việc hoàn thuế GTGT:

Công văn này hướng dẫn như sau :

Tại kỳ tính thuế tháng 9/2016, Công ty CP Thủy sản Sóc Trăng thực hiện xuất khẩu lô hàng tôm đông lạnh theo phương thức thanh toán L/C cho khách hàng Echopack INC. Tuy nhiên, đến hiện tại đã quá hạn thanh toán, doanh nghiệp vẫn chưa nhận được tiền thanh toán từ khách hàng, không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì trường hợp Công ty CP Thủy sản Sóc Trăng có một trong các giấy tờ để thay thế chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo quy định tại điểm d1 Khoản 3 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính cho lô hàng xuất khẩu nêu trên thì Công ty CP Thủy sản Sóc Trăng được khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào tương ứng của lô hàng xuất khẩu theo quy định.

Trường hợp Công ty CP Thủy sản Sóc Trăng không đáp ứng điều kiện về thanh toán qua ngân hàng hoặc không có một trong số các giấy tờ để thay thế cho chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo quy định thì không được khấu trừ và hoàn thuế đối với số thuế GTGT đầu vào tương ứng với lô hàng xuất khẩu.

4. Công văn 11133/BTC-CST ngày 21/8/2017 do Bộ Tài chính  ban hành hướng dẫn về chính sách thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng hợp đồng tương lai trên thị trường chứng khoán phái sinh:

Văn bản hướng dẫn xác định thuế GTGT, thuế TNDN và thuế TNCN khi chuyển nhượng hợp đồng tương lai (HĐTL) trên thị trường chứng khoán phái sinh.

Theo đó, căn cứ điểm d, điểm g khoản 8 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì hoạt động chuyển nhượng HĐTL trên thị trường chứng khoán phái sinh được miễn thuế GTGT.

Tuy nhiên, phải kê khai nộp thuế TNDN. Nếu bên chuyển nhượng là doanh nghiệp trong nước thì nộp thuế TNDN theo khoản 1 Điều 7 và khoản 2 Điều 15 Thông tư 78/2014/TT-BTC . Nếu là nhà thầu nước ngoài thì nộp thuế TNDN với tỷ lệ 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần theo khoản 2 Điều 13 Thông tư 103/2014/TT-BTC .

Trường hợp bên chuyển nhượng là cá nhân, bất kể cư trú hay không cư trú đều phải nộp thuế TNCN với tỷ lệ 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần theo khoản 2 Điều 11 Thông tư 111/2013/TT-BTC .

"Giá chuyển nhượng từng lần" được xác định bằng giá thanh toán của HĐTL tại thời điểm xác định thu nhập tính thuế x Hệ số nhân hợp đồng x Số lượng hợp đồng x tỷ lệ ký quỹ ban đầu chia (:) 2.

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm khớp lệnh mua/bán HĐTL trên hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán hoặc thời điểm HĐTL đáo hạn.

Thành viên bù trừ nơi cá nhân, nhà thầu nước ngoài mở tài khoản ký quỹ có trách nhiệm khấu trừ thuế trước khi thanh toán tiền cho cá nhân, nhà thầu nước ngoài.

5.Công văn số 63347/CT-TTHT ngày 21/9/2017 của Cục thuế TP Hà Nội ngày 21/9/2017 hướng dẫn về kê khai giao dịch liên kết:

Công văn này hướng dẫn như sau :

Trường hợp công ty có năm tài chính 2016 được bắt đầu từ 1/7/2016 đến 30/6/2017, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày 30/9/2017, sau thời điểm Nghị định số 20/2017/NĐ-CP và thông tư số 41/2017/TT-BTC có hiệu lực, do đó trong năm tài chính 2016, công ty có phát sinh giao dịch liên kết thì thực hiện kê khai theo mẫu quy định tại điều 10 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP và điều 4 thông tư số 41/2017/TT-BTC nêu trên.

Trường hợp công ty không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC thì không được gia hạn hồ sơ khai thuế.

6.Công văn số 66619/CT-TTHT ngày 10/10/2017 của Cục thuế TP Hà Nội trả lời về chính sách thuế :

Trường hợp Công ty phát sinh giao dịch với bên có quan hệ liên kết theo quy định tại Điều 5 Nghị định 20/2017/NĐ-CP thì phải lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết và kê khai giá giao dịch liên kết theo Mẫu số 01.

Tuy nhiên, nếu Công ty có chức năng kinh doanh đơn giản, không phát sinh doanh thu, chi phí từ hoạt động khai thác, sử dụng tài sản vô hình, có doanh thu dưới 200 tỷ đồng và áp dụng tỷ suất lợi nhuận thuần từ 5%, 10%, 15% trở lên (tương ứng với từng lĩnh vực phân phối, sản xuất, gia công) thì được miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết, chỉ cần kê khai giá theo Mẫu số 01 (điểm c khoản 2 Điều 11 Nghị định 20/2017/NĐ-CP )       

7. Công văn số 67544/CT-TTHT ngày 16/10/2017 của Cục thuế TP Hà Nội trả lời chính sách thuế :

Công văn này hướng dẫn như sau :

Trường hợp công ty ký hợp đồng với các trường trung học, cao đẳng, đại học, các trường đào tạo ngoại ngữ và các tổ chức giáo dục quốc tế nhằm thực hiện việc cung cấp dịch vụ tư vấn, giới thiệu học sinh, sinh viên Việt Nam đi du học tự túc ở nước ngoài bào gồm việc hỗ trợ các trường nước ngoài trong việc nhận hồ sơ đăng ký của học sinh, chuyển hồ sơ, nhận thông báo nhập học ở nước ngoài chuyển cho học sinh thì các dịch vụ này xác định là dịch vụ tiêu dùng tại Việt Nam, không được xác định là dịch vụ xuất khẩu nên thuộc đối tượng chịu thuế suất thuế GTGT 10% theo quy định tại Điều 11 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

8. Công văn số 2055/BHXH-QLT ngày 2/10/2017 của Bảo hiểm xã hội TP HCM hướng dẫn hồ sơ truy đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN:

Văn bản hướng dẫn doanh nghiệp lập hồ sơ truy đóng BHXH dựa theo quy định tại Điều 38 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017.

Theo đó, nếu đề nghị truy đóng BHXH theo kết luận thanh tra hoặc quyết định xử phạt hành chính, doanh nghiệp lập hồ sơ giao dịch điện tử theo Mẫu số 601 kèm theo bản scan kết luận thanh tra hoặc quyết định xử phạt hành chính.

Nếu doanh nghiệp tự đề nghị truy đóng BHXH do có phát sinh tăng người lao động đã nhiều tháng nhưng chưa báo tăng, nay đề nghị truy đóng thì thực hiện các bước sau:

i. Lập hồ sơ giao dịch điện tử theo Mẫu số 600, nộp ngay tại tháng hiện hành để kịp thời cấp sổ BHXH và thẻ BHYT cho người lao động.

ii. Lập hồ sơ đề nghị truy đóng BHXH cho thời gian còn lại theo Phụ lục 02 ban hành tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH, gồm: Quyết định tuyển dụng, quyết định xếp lương; HĐLĐ; Bảng thanh toán tiền lương tương ứng với thời gian truy đóng ...

iii. Sau khi có quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền thì lập hồ sơ giao dịch điện tử theo Mẫu số 601 kèm theo bản scan quyết định xử lý cho cơ quan BHXH để truy đóng.

9. Nghị quyết số 104/NQ-CP ngày 9/10/2017 của Chính Phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính:

Nghị quyết cho phép bãi bỏ (miễn) một số thành phần hồ sơ, thủ tục trong 03 lĩnh vực:

i, Cấp phép thành lập công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ;

ii. Cấp chứng chỉ khai hải quan, công nhận đại lý hải quan;

iii. Đăng ký thuế, kê khai thuế TNCN.

Theo đó, đối với các thông tin như: số CMND, hộ chiếu; ngày tháng năm sinh, giới tính, quê quán, quốc tịch, ... đều được miễn kê khai, thay vào đó chỉ cần ghi số định danh cá nhân.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

10. Công văn số 264/BXD-QLN ngày 20/9/2017 của Bộ Xây dựng trả lời về việc cho thuê phần diện tích văn phòng không sử dụng hết :

Theo quy định tại khoản 7 Điều 5 Nghị định 76/2015/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân khi bán hoặc cho thuê bất động sản (BĐS) thuộc sở hữu của mình thì không phải thành lập doanh nghiệp BĐS.

Theo đó, trường hợp Công ty cho thuê phần diện tích văn phòng không sử dụng hết, nếu đây là văn phòng thuộc sở hữu của Công ty thì không phải đăng ký thành lập doanh nghiệp kinh doanh BĐS.

Tuy nhiên, vẫn phải kê khai nộp thuế và đảm bảo các điều kiện về kinh doanh cho thuê BĐS theo quy định tại Luật kinh doanh BĐS và pháp luật có liên quan.

Tin tức
Tin tức nổi bật

03/12/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 11.2018

Trong tháng 11/2018 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

02/11/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 10 NĂM 2018

Trong tháng 10/2018 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

01/10/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 9 NĂM 2018

Trong tháng 9/2018 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

04/09/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 8 NĂM 2018

Trong tháng 8/2018 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:


02/08/2018

Chàng trai kiếm 41 tỷ đồng từ Facebook, Google: Cục thuế TPHCM mời lên làm việc

Sau khi truy thu thuế với cá nhân kinh doanh trên mạng xã hội, Cục Thuế TP.HCM mới đây tiếp tục truy thu thuế với những cá nhân có thu nhập từ hoạt động trên Facebook, Youtube, Google. Đây không phải là trường hợp duy nhất, mà có tới hàng ngàn tỷ đồng thu nhập chuyển về Việt Nam sẽ được cơ quan thuế để mắt tới.

Liên kết website
Designed by Vinalink