Tin tức nổi bật

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 11.2019

02/12/2019

Những hướng dẫn trong chính sách pháp luật về thuế - kế toán - bảo hiểm luôn được độc giả quan tâm. Mirai Accounting xin gửi tới Quý khách hàng những văn bản mới nhất được cập nhật trong tháng 11/2019 

I. THUẾ - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG :

1. Nghị định 88/2019/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 14 /11/2019 quy đinh về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng :
Nghị định này quy định các mức phạt mới cụ thể như sau :
Mức phạt tối đa trong lĩnh vực ngân hàng và ngoại tệ theo Nghị định này vẫn là 2 tỷ đồng (đối với tổ chức) và 1 tỷ đồng (đối với cá nhân).
Tuy nhiên, so với quy định cũ, Nghị định có bổ sung một số vi phạm mới sẽ bị phạt tiền, đặc biệt trong lĩnh vực ngoại tệ, như:
- Mua bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau, mua bán ngoại tệ tại nơi không được phép thu đổi ngoại tệ, mức phạt từ 10 - 20 triệu đồng (cá nhân) và 20 - 40 triệu đồng (tổ chức) nếu trị giá ngoại tệ mua bán từ 1.000 - dưới 10.000USD hoặc dưới 1.000USD nhưng tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần (khoản 2 Điều 23).
- Cũng vi phạm nêu trên nhưng nếu trị giá ngoại tệ mua bán từ 10.000 - dưới 100.000USD thì mức phạt từ 20 - 30 triệu (cá nhân) và 40 - 60 triệu đồng (tổ chức).
- Hoặc vi phạm về thanh toán tiền hàng bằng ngoại tệ cũng bị phạt lần lượt từ 10 - 20 triệu đồng (cá nhân) và 20 - 40 triệu đồng (tổ chức) nếu trị giá thanh toán từ 1.000 - dưới 10.000USD hoặc dưới 1.000USD nhưng tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần; và từ 20 - 30 triệu (cá nhân) và 40 - 60 triệu đồng (tổ chức) nếu trị giá thanh toán từ 10.000 - dưới 100.000USD.
Tuy nhiên, các hành vi như mua bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau; mua bán ngoại tệ tại nơi không được phép thu đổi ngoại tệ nếu trị giá mua bán dưới 1.000 USD và không tái phạm, không vi phạm nhiều lần thì chỉ bị phạt cảnh cáo.
Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 31/12/2019 và thay thế Nghị định số 96/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014.

2. 
Công văn số 4400/TCT-DNNCN ngày 29/10/2019 do Tổng Cục thuế ban hành hướng dẫn về chính sách thuế TNCN :
Công văn này hướng dẫn như sau :
Trường hợp Công ty có thưởng cho tất cả nhân viên đi chuyến đi tham quan du lịch – học tập – nghiên cứu thị trường thì trường hợp này nội dung chi trả khoản chi phí cho chuyến đi nêu trên ghi rõ tên người lao động được hưởng hoặc khoản tiền thưởng này được thanh toán cho từng người lao động thì khoản tiền thưởng này được tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của người lao động.

3. Công văn số 4492/TCT-CS ngày 4/11/2019 do Tổng Cục thuế ban hành hướng dẫn về chính sách thuế :
Theo đó:
Trường hợp cơ sở kinh doanh xây dựng hoặc mua nhà ở ngoài khu công nghiệp phục vụ cho công nhân làm việc trong các khu công nghiệp, nhà xây dựng hoặc nhà mua thực hiện theo quy định của pháp luật và tiêu chuẩn thiết kế nhà ở công nhân khu công nghiệp thì việc khấu trừ thuế GTGT và tính chi phí khấu hao vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, Điểm a, Khoản 22 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính.
Trường hợp cơ sở kinh doanh xây dựng khu nhà ở hoặc mua căn hộ phục vụ cho cán bộ kỹ thuật của nhà nhập khẩu không phái là cán bộ công nhân viên của cơ sở kinh doanh không thuộc trường hợp trên thì không được trích khấu hao vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế và không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

4. Công văn số 11243/BTC-TCT ngày 24/9/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN :
Theo đó, văn bản pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành quy định chuyển lỗ trong trường hợp doanh nghiệp (chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất) và không có quy định chuyển lỗ trong trường hợp chi nhánh hạch toán độc lập chuyển đổi sang hạch toán phụ thuộc.
Như vậy đối với trường hợp chi nhánh chuyển đổi hình thức từ hạch toán độc lập sang hạch toán phụ thuộc thì chi nhánh mới không được kế thừa "các khoản lỗ chưa chuyển" của chi nhánh cũ.

5Công văn số 79762/CT-TTHT ngày 22/10/2019 do Cục thuế Hà Nội ban hành hướng dẫn về kê khai thuế nhà thầu đối với cá nhân nước ngoài :
Công văn này hướng dẫn như sau :
Trường hợp cá nhân người nước ngoài ký hợp đồng chuyển giao công nghệ sản xuất sản phẩm mới với Công ty độc giả thì:
- Nếu cá nhân nước ngoài là thương nhân thì xác định là cá nhân kinh doanh, thu nhập từ hợp đồng chuyển giao công nghệ sản xuất sản phẩm mới của cá nhân chịu thuế nhà thầu đối với thu nhập từ kinh doanh. Công ty độc giả có trách nhiệm khấu trừ và khai thay, nộp thay thuế GTGT, thuế TNCN cho cá nhân kinh doanh người nước ngoài theo mẫu tờ khai số 01/CNKD ban hành tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.
- Nếu cá nhân nước ngoài không phải là thương nhân thì không xác định là cá nhân kinh doanh, thu nhập từ hợp đồng chuyển giao công nghệ sản xuất sản phẩm mới của cá nhân là hoạt động cung cấp dịch vụ chỉ chịu thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công. Công ty độc giả có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo thuế suất 10% nếu là cá nhân cư trú, hoặc 20% nếu là cá nhân không cư trú, hoặc theo biểu lũy tiến nếu là cá nhân cư trú và hợp đồng đáp ứng là hợp đồng lao động.
Cá nhân nước ngoài là thương nhân phải có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc các giấy tờ chứng minh là thương nhân được pháp luật nước ngoài công nhân. Các giấy tờ, tài liệu nước nước ngoài khi sử dụng ở Việt Nam phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định tại Thông tư số 01/2012/TT-NG ngày 20/3/2012 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn về chứng nhận lãnh sự hợp pháp hóa lãnh sự.

6. Công văn số 80504/CT-TTHT ngày 24/10/2019 do Cục thuế TP Hà Nội ban hành hướng dẫn về chính sách thuế đối với Chi nhánh cơ sở sản xuất trực thuộc tại địa bàn khác tỉnh với trụ sở chính :
Công văn này hướng dẫn như sau :
Trường hợp Công ty TNHH Cophenhagen Delights có Chi nhánh tại Hưng Yên thành lập từ 09/09/2016, là cơ sở sản xuất phụ thuộc, không thực hiện hạch toán kế toán mà hạch toán tập trung ở trụ sở chính. Hoạt động của Chi nhánh là gia công sản phẩm may mặc, tạo thành bán thành phẩm sau đó chuyển về trụ sở chính ở Hà Nội để tiếp tục gia công thành phẩm sản phẩm hoàn thiện. Chi nhánh không trực tiếp bán hàng mà công ty tại Hà Nội trực tiếp  bán hàng qua các cửa hàng, kênh phân phối thì Cục thuế Hà Nội hướng dẫn Công ty như sau:
- Về thuế GTGT : Công ty thực hiện khai thuế GTGT tại trụ sở chính và nộp thuế GTGT cho Cục thuế Hưng Yên với tỷ lệ 2% đối với hàng hóa chịu thuế suất 10% trên doanh thu theo giá bán chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuất ra. Công ty phải lập mẫu 01-6/GTGT cùng hồ sơ khai thuế GTGT tới Cục thuế TP Hà Nội và gửi 1 bản mẫu 01-6/GTGT tới Cục thuế Tỉnh Hưng Yên. Chứng từ nộp thuế phải ghi rõ nộp vào tài khoản thu ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước đồng cấp với Cục thuế TP Hà Nội và địa phương nơi có cơ sở sản xuất phụ thuộc.
- Thuế TNDN : Công ty khai thuế TNDN tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại nơi đóng trụ sở chính và nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc. Việc xác định tỷ lệ, số thuế phải nộp cho Kho Bạc nhà nước đồng cấp cơ quan thuế tại trụ sở chính và tại địa phương nơi đặt địa điểm sản xuất thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 12, Điều 13 Thông tư số 78/2014/TT-BTC.
- Số thuế GTGT, thuế TNDN của Công ty đã nộp tại Kho bạc Hà Nội cho các năm 2016, 2017, 2018 không thể điều chuyển cho kho bạc các tỉnh khác do đã hết thời hạn chỉnh lý quyết toán ngân sách. Trường hợp nếu công ty chưa nộp thuế GTGT, thuế TNDN cho Cục thuế tỉnh Hưng Yên theo đúng tỷ lệ thì phải thực hiện nộp tiền cho Cục thuế tỉnh Hưng Yên để hoàn thành nghĩa vụ thuế chi nhánh trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế tỉnh Hưng Yên để được hướng dẫn. Trường hợp công ty phát sinh số thuế nộp thừa thì thủ tục hoàn thuế thực hiện theo Điều 57 Thông tư số 156/2013/TT-BTC.
Về thuế TNCN : toàn bộ lao động làm việc ở chi nhánh Hưng Yên ký HĐLĐ với Công ty và được cử đến Chi nhánh làm việc, đăng ký giảm trừ cho bản thân tở Công ty, Công ty thực hiện chi trả thu nhập thì kê khai nộp thuế tại cơ quan thuế quản lý Công ty là Cục thuế TP Hà Nội.

II. LAO ĐỘNG – BẢO HIỂM :

1
Nghị định 90/2019/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 15/11/2019 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động :
Nghị định này quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ 01/01/2020 như sau :
Mức 4.420.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.
Mức 3.920.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.
Mức 3.430.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.
Mức 3.070.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV

2Công văn 611/QHLĐTL-CSLĐ ngày 8/11/2019 do Cục quan hệ lao động và tiền lương ban hành hướng dẫn về việc thanh toán ngày phép năm, nghỉ ốm:
Công văn này hướng dẫn như sau :
Theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động về hướng dẫn cách tính số ngày nghỉ hằng năm đối với trường hợp làm không đủ năm như sau: lấy số ngày nghỉ hằng năm cộng với số ngày được nghỉ tăng thêm theo thâm niên (nếu có), chia cho 12 tháng, nhân với số tháng làm việc thực tế trong năm để tính thành số ngày được nghỉ hằng năm; kết quả phép tính lấy tròn số hàng đơn vị, nếu phần thập phân lớn hơn hoặc bằng 0,5 thì làm tròn lên 01 đơn vị.

3Công văn 2618/BHXH-QLT ngày 13/11/2019 của BHXH TP HCM thông báo về việc cấp thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2020 :
Công văn này thông báo :
Để đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh cho người tham gia BHYT và thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2020 BHXH TP HCM đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau :
- Các đơn vị sử dụng lao động đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN năm 2019 trước ngày 31/12/2019.
- Các đơn vị giáo dục đào tạo : nộp tiền và mua hồ sơ thẻ BHYT học sinh, sinh viên năm học 2019-2020 trước ngày 31/12/2019.
Đối với các đối tượng do ngành Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý : hoàn tất việc đối chiếu và thanh toán tiền mua thẻ BHYT năm 2019 trước ngày 31/12/2019. Lập danh sách cấp thẻ BHYT cho các đối tượng có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2020 trong tháng 12/2019 để cấp, phát thẻ BHYT đến tay người tham gia trước khi thẻ BHYT có giá trị sử dụng.

Theo Luatvietnam.net

Download các văn bản trên tại đây

Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Công văn số 4400/TCT-DNNCN
Công văn số 4492/TCT-CS
Công văn số 11243/BTC-TCT
Công văn số 79762/CT-TTHT
Công văn số 80504/CT-TTHT
Nghị định 90/2019/NĐ-CP
Công văn 611/QHLĐTL-CSLĐ
Công văn 2618/BHXH-QLT

Tin tức
Tin tức nổi bật

07/07/2020

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 6.2020

Xin gửi tới quý khách hàng những thông tin về thuế- kế toán - bảo hiểm đáng chú ý trong tháng 6/2020 :

02/06/2020

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 5.2020

Trong tháng 5/2020 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

04/05/2020

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 4.2020

Tháng 4/2020 có nhiều chính sách về thuế, lao động, bảo hiểm ảnh hưởng tới doanh nghiệp và người lao động, đặc biệt là những chính sách của chính phủ hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19,:

06/04/2020

BAN TIN PHAP LUAT THANG 2&3.2020

Trong tháng 2&32020 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

03/02/2020

BAN TIN PHAP LUAT THÁNG 1.2020

Trong tháng 1/2020 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

Liên kết website
Designed by Vinalink