Tin tức nổi bật

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 12 NĂM 2017

02/01/2018

Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Kế toán Mirai xin gửi đến Quý khách hàng bản tin pháp luật tháng 12/2017 như sau:


1.Nghị định số 146/2017/NĐ -CP do Chính phủ ban hành ngày 15/12/2017 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP:

Nghị định này sửa đổi một số điều của Nghị định 100/2016/NĐ-CP về thuế GTGT như sau:

Bổ sung một số trường hợp sản phẩm là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên khoáng sản khi xuất khẩu được hưởng thuế suất 0%, cụ thể như sau :

Sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản do cơ sở kinh doanh trực tiếp khai thác và chế biến hoặc thuê cơ sở khác chế biến mà trong quy trình chế biến đã thành sản phẩm khác sau đó lại tiếp tục chế biến ra sản phẩm xuất khẩu (quy trình chế biến khép kín hoặc thành lập phân xưởng, nhà máy chế biến theo từng công đoạn).

Sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản do cơ sở kinh doanh mua về chế biến hoặc thuê cơ sở khác chế biến mà trong quy trình chế biến đã thành sản phẩm khác sau đó lại tiếp tục chế biến ra sản phẩm xuất khẩu (quy trình chế biến khép kín hoặc thành lập phân xưởng, nhà máy chế biến theo từng công đoạn).

Sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ nguyên liệu chính không phải là tài nguyên, khoáng sản (tài nguyên, khoáng sản đã chế biến thành sản phẩm khác) do cơ sở kinh doanh mua về chế biến hoặc thuê cơ sở khác chế biến.

Bổ sung thêm trường hợp Hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu vào khu phi thuế quan; hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu ra nước ngoài thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT theo khoản 3 điều 10 Nghị định số 209/ NĐ-CP.

Điều 2 của Nghị định đã điều chỉnh tăng mức hạch toán chi phí mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động từ 1 triệu lên 3 triệu đồng/người/tháng. Đối với khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ trước đây không bị khống chế mức chi thì nay cũng bị khống chế ở hạn mức 3 triệu đồng/người/tháng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/2/2018.

2. Công văn số 5263/TCT-KK ngày 15/11/2017 do Tổng cục thuế ban hành hướng dẫn vướng mắc của doanh nghiệp:

Theo hướng dẫn tại công văn này thì :

Theo quy định tại Điều 14 Thông tư 99/2016/TT-BTC , khi nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT, nếu doanh nghiệp đang còn nợ thuế và các khoản nợ NSNN khác thì toàn bộ số nợ này buộc phải bù trừ vào tiền đề nghị hoàn thuế.

Ngoài ra, nếu doanh nghiệp có các chi nhánh hạch toán phụ thuộc đang phát sinh nợ thuế quá hạn 90 ngày thì các khoản nợ thuế quá hạn của chi nhánh phụ thuộc cũng buộc phải bù trừ luôn vào tiền đề nghị hoàn thuế của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chỉ được hoàn lại số thuế GTGT còn thừa sau khi bù trừ xong các khoản nợ nêu trên.

3. Công văn số 5294/TCT-CS ngày 16/11/2017 do Tổng cục thuế ban hành hướng dẫn về thuế GTGT:

Công văn này hướng dẫn như sau :

Trường hợp công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường, nghiên cứu xã hội học cho khách hàng ở nước ngoài, kết quả dịch vụ được chuyển cho khách hàng ở nước ngoài và nếu dịch vụ được xác định là tiêu dùng ngoài Việt Nam và công ty đáp ứng điều kiện có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì dịch vụ công ty cung cấp được áp dụng thuế suất 0% theo quy định.

4. Công văn 5483/TCT-DNL ngày 28/11/2017 do Tổng cục thuế ban hành trả lời về việc xuất hóa đơn đối với quà biếu:

Theo hướng dẫn tại công văn này thì:

Khi tặng quà cho khách hàng vào dịp lễ, tết, hội nghị khách hàng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải lập hóa đơn, tính kê khai nộp thuế GTGT như bán hàng hóa cho khách hàng. Trường hợp Công ty có phát sinh việc tặng quà khách hàng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, khách hàng không có nhu cầu lấy hóa đơn thì cuối mỗi ngày công ty lập chung một hóa đơn GTGT ghi số tiền thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định (không phân biệt giá trị quà tặng trên 200.000đ hay dưới 200.000đ)..

5. Công văn số 5588/TCT-DNL ngày 5/12/2017 do Tổng cục thuế ban hành hướng dẫn về chính sách thuế:

Công văn này hướng dẫn các vấn đề sau :

Về chi phí khấu hao tài sản cố định : Trường hợp Ngân hàng phát sinh công trình xây dựng cơ bản là trụ sở làm việc đã đưa vào sử dụng nhưng chưa quyết toán thì Ngân hàng thực hiện xác định nguyên giá tài sản, phương pháp khấu hao và trích khấu hao theo quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC và Thông tư số 200/2014/TT-BTC. Khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đề nghị Ngân hàng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 96/2015/TT-BTC. Trong trường hợp công trình thực hiện quyết toán theo từng hạng mục thì chi phí khấu hao đối với các hạng mục đã được quyết toán đưa vào sử dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Về thuế GTGT đối với hoạt động bán tài sản bảo đảm tiền vay : Trường hợp Ngân hàng nhận tài sản bảo đảm để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ và các tài sản này đã được sang tên cho Ngân hàng thì Ngân hàng BIDV thực hiện hạch toán tăng giá trị tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh theo quy định. Khi Ngân hàng bán tài sản phục vụ hoạt động kinh doanh nếu tài sản thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thì Ngân hàng phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

Về hóa đơn, chứng từ đối với chi phí thuê trụ sở giữa các đơn vị trong nội bộ cùng sử dụng trụ sở: Trường hợp Ngân hàng BIDV có phát sinh hoạt động cho thuê nhà, trụ sở giữa các đơn vị trong nội bộ Ngân hàng thì Ngân hàng phải xuất hóa đơn GTGT với thuế suất 10% đối với hoạt động cho thuê này. Đối với chi phí điện, nước dùng chung Ngân hàng thực hiện xuất hóa đơn GTGT theo thỏa thuận giữa các bên tại hợp đồng.

Thuế nhà thầu đối với thu nhập phát sinh tại Việt Nam của Chi nhánh tại nước ngoài: Trường hợp chi nhánh của ngân hàng (pháp nhân tại Myanmar) có phát sinh khoản lãi tiền vay từ khoản cho Tổng công ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel (tại Việt Nam) vay thuộc đối tượng điều chỉnh và phải kê khai, nộp thuế nhà thầu theo hướng dẫn tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 nêu trên.

6. Công văn số 14881/BTC-CST ngày 3/11/2017 do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn về chính sách thuế đối với hoạt động sáp nhập doanh nghiệp:

Công văn này hướng dẫn như sau :

Về thuế GTGT : Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty CP Bất động sản Hồng Ngân (Công ty Hồng Ngân) thực hiện điều chuyển tài sản để sáp nhập vào Công ty Sài Đồng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp thì Công ty Hồng Ngân không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT và không phải xuất hóa đơn GTGT.

Về thuế TNDN: trường hợp cụ thể của Công ty Sài Đồng: Công ty Sài Đồng mua lại 100% vốn góp của Công ty Hồng Ngân sau đó sáp nhập Công ty Hồng Ngân vào Công ty Sài Đồng nếu phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thì:

Đối với Công ty Hồng Ngân: Khi thực hiện sáp nhập Công ty Hồng Ngân vào Công ty Sài Đồng, Công ty Hồng Ngân thực hiện quyết toán thuế đến thời điểm sáp nhập và phải hoàn thành nghĩa vụ thuế theo quy định (số liệu quyết toán thuế theo giá trị sổ sách hiện hữu, không phải thực hiện đánh giá lại tài sản khi quyết toán thuế).

Đối với Công ty Sài Đồng: Khi thực hiện sáp nhập, Công ty Sài Đồng được đánh giá lại tài sản của Công ty Hồng Ngân để ghi nhận vào sổ sách. Phần chênh lệch tăng hoặc giảm giữa số tiền mà Công ty Sài Đồng bỏ ra để mua lại 100% vốn của Công ty Hồng Ngân (đầu tư vào Công ty Hồng Ngân) so với giá trị tài sản sau khi đánh giá lại (giá trị hợp lý của tài sản) của Công ty Hồng Ngân được tính một lần vào thu nhập khác (đối với chênh lệch tăng) hoặc giảm trừ thu nhập khác (đối với chênh lệch giảm) trong kỳ tính thuế khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Đồng thời, tài sản được ghi nhận theo giá trị hợp lý khi sáp nhập thì giá trị hợp lý này Công ty Sài Đồng được trích khấu hao hoặc phân bổ dần vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN hàng năm theo giá đánh giá lại (trừ trường hợp giá trị quyền sử dụng đất không được trích khấu hao hoặc phân bổ vào chi phí theo quy định). Trường hợp tài sản là quyền sử dụng đất đưa vào kinh doanh bất động sản thì giá trị hợp lý khi sáp nhập (giá đánh giá lại) được tính vào giá vốn khi chuyển nhượng bất động sản.

Về chi phí lãi vay : Trường hợp Công ty Sài Đồng đã góp đủ vốn điều lệ, sau đó thực hiện vay vốn để mua lại 100% vốn góp của Công ty Hồng Ngân thì khoản chi phí lãi tiền vay của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế không vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay được tính như sau:

       + Đối với giai đoạn trước khi sáp nhập: Khoản chi phí lãi tiền vay phát sinh trong năm 2014 thì được tính vào giá mua của phần vốn khi chuyển nhượng vốn đầu tư. Từ ngày 01/01/2015, khoản chi phí lãi tiền vay được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN trong kỳ.

       + Đối với giai đoạn sau khi sáp nhập: Chi phí lãi tiền vay được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế theo hướng dẫn tại chuẩn mực kế toán Việt Nam số 16 “Chi phí đi vay”.

7. Nghị định số 141/2017/NĐ – CP do Chính phủ ban hành ngày 7/12/2017 quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Theo nghị định này, kể từ ngày 1/1/2018 mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp như sau :

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng I : áp dụng mức 3.980.000 đ/tháng

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng II : áp dụng mức 3.530.000 đ/tháng

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng III : áp dụng mức 3.090.000 đ/tháng

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng IV : áp dụng mức 2.760.000 đ/tháng

Mức lương tối thiểu vùng này là mức thấp  nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/1/2018.

8. Công văn số 4616/BHXH-KTTN ngày 8/11/2017 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương :

Công văn này thông báo tới các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Dương về việc trích nộp BHXH kịp thời trước ngày cuối cùng của tháng. Đối với các đơn vị, doanh nghiệp không thực hiện trích nộp kịp thời thfi cơ quan bảo hiểm sẽ không giải quyết cấp thẻ BHYT, bảo lưu sổ và không thanh toán tất cả các chế độ ngắn hạn, dài hạn khác. Riêng thẻ BHYT thời gian tới có thể thực hiện khóa mã thẻ đối với đơn vị, doanh nghiệp có phát sinh nợ. Đối với các đơn vị, doanh nghiệp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật hiện hành. 

Theo Luatvietnam.net

Download các văn bản trên tại đây

1. Nghị định số 146/2017/NĐ -CP 
2. Công văn số 5263/TCT-KK
3. Công văn số 5294/TCT-CS 
4. Công văn 5483/TCT-DNL 
5. Công văn số 5588/TCT-DNL 
6. Công văn số 14881/BTC-CST 
7. Nghị định số 141/2017/NĐ – CP 
8. Công văn số 4616/BHXH-KTTN 

Tin tức
Tin tức nổi bật

02/01/2019

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 12.2018

Trong tháng 12/2018 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

03/12/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 11.2018

Trong tháng 11/2018 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

02/11/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 10 NĂM 2018

Trong tháng 10/2018 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

01/10/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 9 NĂM 2018

Trong tháng 9/2018 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

04/09/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 8 NĂM 2018

Trong tháng 8/2018 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:


Liên kết website
Designed by Vinalink