Tin tức nổi bật

BAN TIN PHAP LUAT THANG 2&3.2020

06/04/2020

Trong tháng 2&32020 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

I. THUẾ - TÀI CHÍNH - KÊ TOÁN - NGÂN HÀNG :

1. Công văn số 115/TCT-DNNCN ngày 9/1/2020 do Tổng Cục thuế ban hành hướng dẫn về việc khấu trừ thuế TNCN:


Công văn này hướng dẫn như sau :
Khoản tiền trợ cấp bổ sung hỗ trợ người lao động tìm việc làm mới mà Công ty TNHH quản lý quỹ Manulife Việt Nam chi trả cho bà Ngô Thị Bạch Minh Luân là khoản có tính chất tiền lương, tiền công.
Trường hợp Công ty TNHH quản lý quỹ Manulife Việt Nam chi trả trợ cấp cho bà khi nghỉ việc cao hơn mức quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội mà khoản thu nhập bà nhận được trước thời điểm bà chính thức nghỉ việc, ngày 20/8/2019 thì phần chênh lệch trên đơn vị chi trả khấu trừ thuế TNCN theo biểu lũy tiến từng phần trước khi chi trả là đúng theo quy định hiện hành.
Trường hợp trong năm bà có thu nhập từ 02 nơi trở lên thì bà thuộc diện tự quyết toán thuế TNCN theo quy định.

2. Công văn số 422/CT-TTHT ngày 6/1/2020 do Cục thuế TP Hà Nội ban hành hướng dẫn về việc trích lập dự phòng đầu tư tài chính:

Công văn này hướng dẫn như sau :
Trường hợp Công ty góp vốn vào Công ty TNHH Pin GP, Công ty TNHH Pin GP lập báo cáo tài chính năm khác với thời điểm lập báo cáo tài chính năm của Công ty thì Công ty không được trích lập dự phòng đối với khoản đầu tư này, trừ các trường hợp Công ty được thực hiện trích lập dự phòng căn cứ theo báo cáo tài chính quý gần nhất của Công ty TNHH Pin GP theo hướng dẫn tại khoản 2.c Điều 5 Thông tư số 48/2019/TT-BTC nêu trên.Trường hợp Công ty thực hiện trích lập dự phòng các khoản đầu tư tài chính không theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 48/2019/TT-BTC thì Công ty không được tính trừ khoản trích lập dự phòng này khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC.

3. Công văn số 1038/TCT-CS ngày 12/3/2020 do Tổng Cục thuế ban hành hướng dẫn về chính sách thuế  :

Theo đó:
Tổng cục Thuế thống nhất với xử lý của Cục Thuế thành phố Hà Nội tại công văn số 96578/CT-TTHT nêu trên, về nguyên tắc Cục phục vụ ngoại giao đoàn phát sinh chi phí tiền thuê đất hàng năm đối với căn hộ đang trong thời gian xây dựng, chưa phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị thì không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Trường hợp Cục phục vụ ngoại giao đoàn phát sinh chi phí thuê dịch vụ bảo vệ an ninh, chi phí duy tu bảo dưỡng thường xuyên TSCĐ, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí tiền thuê đất hàng năm đối với căn hộ để phục vụ đối ngoại theo nhiệm vụ Nhà nước giao nếu đáp ứng các điều kiện khoản chi được trừ quy định tại Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC) thì tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

4. Công văn số 3338/CT-TTHT ngày 21/1/2020 do Cục thuế TP Hà Nội ban hành hướng dẫn về thuế nhà thầu đối với dịch vụ nâng cấp hệ thống thu tín hiệu vệ tinh
:

Theo đó,
Trường hợp Công ty Airbus DS GEO SA của Pháp (không có cơ sở thường trú tại Việt Nam) phát sinh thu nhập tại Việt Nam theo hợp đồng ký với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng (Bộ Tài nguyên và môi trường) để thực hiện gói thầu nâng cấp hệ thống thu tín hiệu vệ tinh và cung cấp dịch vụ truy cập kho hình ảnh thì thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu theo hướng dẫn tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính.
Công ty Airbus DS GEO SA của Pháp không đáp ứng các điều kiện để trực tiếp khai thuế tại Việt Nam thì bên Việt Nam (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng) có trách nhiệm khấu trừ số thuế GTGT, thuế TNDN theo hướng dẫn tại Điều 4, Điều 12, Điều 13 Thông tư số 103/2014/TT-BTC trước khi thanh toán cho Công ty Airbus DS GEO SA, theo đó:
1.Đối với doanh thu từ cung cấp dịch vụ truy cập kho hình ảnh (không phải thu nhập từ bản quyền):
+  Thuế GTGT: áp dụng tỷ lệ 5%.
+  Thuế TNDN: áp dụng tỷ lệ 5%.
2.Đối với doanh thu từ nâng cấp hệ thống thu tín hiệu vệ tinh:
Nếu hợp đồng cung cấp máy móc thiết bị có kèm theo các dịch vụ thực hiện tại Việt Nam (dịch vụ giám sát, lắp đặt, đào tạo kỹ thuật, vận hành,...) mà hai bên đã ký không tách riêng được giá trị máy móc thiết bị và giá trị các dịch vụ thì áp dụng tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu tính thuế là 3%, tỷ lệ % để tính thuế TNDN trên doanh thu tính thuế là 2% theo quy định tại Điều 12, Điều 13 Thông tư số 103/2014/TT-BTC nêu trên.

5. Công văn số 6806/CT-TTHT ngày 20/2/2020 do Cục thuế TP Hà Nội ban hành hướng dẫn về chính sách thuế GTGT :

Công văn này hướng dẫn như sau :
Trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ kế toán và thuế cho một số doanh nghiệp chế xuất hoạt động trong lĩnh vực sản xuất xuất khẩu và hoạt động kinh doanh thương mại theo đúng quy định của pháp luật, nếu dịch vụ này cung cấp và tiêu dùng trong khu phi thuế quan, đáp ứng điều kiện quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 9 và không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC thì được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 0%.

6. Công văn số 10335/CT-TTHT ngày 10/3/2020 của Cục thuế TP Hà Nội ban hành hướng dẫn về việc lập hóa đơn
:

Theo đó :
Trường hợp Công ty TNHH Niiuma Việt Nam thỏa thuận với Công ty mẹ để thực hiện chi hộ các chi phí vé máy bay, khách sạn cho nhân viên của Công ty mẹ được cử sang Việt Nam công tác thì khi chi trả hộ những khoản chi phí này, các nhà cung cấp phải lập hóa đơn cho Công ty mẹ. Công ty Niiuma Việt Nam không kê khai, tính nộp thuế GTGT đối với các hóa đơn mang tên công ty mẹ. Khi thu lại số tiền chi hộ, Công ty Niiuma Việt Nam không phải lập hóa đơn mà chỉ lập chứng từ thu theo quy định.
Trường hợp các nhà cung cấp đã lập hóa đơn ghi tên, mã số thuế của Công ty thì Công ty đề nghị nhà cung cấp thu hồi hóa đơn đã lập để lập lại hóa đơn tên công ty mẹ. Trường hợp nhà cung cấp không thực hiện thu hồi hóa đơn đã lập thì khi thu tiền của công ty mẹ, Công ty phải lập hóa đơn GTGT, tính thuế GTGT theo quy định.

II. LAO ĐỘNG – BẢO HIỂM :

1. Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 1/3/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng:

So với quy định hiện hành, Nghị định này bổ sung quy định phạt tiền đối với một số hành vi sau đây:
-Tạm thời điều chuyển người lao động làm công việc khác nhưng không báo trước ít nhất 3 ngày
- Không thông báo rõ thời hạn làm tạm thời hoặc bố trí công việc không phù hợp với sức khỏe, giới tính của người lao động
- Không có văn bản đồng ý của người lao động khi chuyển sang làm công việc khác
- Địa điểm làm việc thực tế khác với địa điểm ghi trên hợp đồng lao động
- Cưỡng bức lao động, tức dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác ép buộc người khác phải lao động (Điều 297 Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13). Ở mức độ chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, mức phạt là từ 50 - 75 triệu đồng.
- Việc lập sổ lương đã được bãi bỏ kể từ cuối năm 2015 theo khoản 2 Điều 2 Nghị định số 88/2015/NĐ-CP nay được cho là một hành vi vi phạm.
- Về BHXH, Nghị định này yêu cầu các doanh nghiệp phải niêm yết và công khai thông tin đóng BHXH (do cơ quan BHXH cung cấp) cho người lao động được biết. Phía doanh nghiệp phải có trách nhiệm làm thủ tục xác nhận việc đóng bảo hiểm thất nghiệp để người lao động làm hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp
Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2020. Thay thế Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 và Nghị định số 88/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015.

2. Công điện số 01/CD-LĐTBXH ngày 2/2/2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Vi rút Corona gây ra:

Do dịch bệnh Corona đang diễn biến phức tạp, Bộ Lao động đã yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sử dụng lao động là người nước ngoài tại các địa phương phải tạm dừng tiếp nhận lao động từ Trung Quốc quay trở lại Việt Nam sau khi nghỉ tết và lao động là người nước ngoài di chuyển qua các vùng dịch trong thời gian công bố dịch bệnh Corona.
Nếu đã có trường hợp được tiếp nhận trở lại, doanh nghiệp phải báo cáo danh sách những lao động vừa trở về từ Trung Quốc, thực hiện biện pháp cách ly tại nơi ở, nơi làm việc theo hướng dẫn của cơ quan y tế, đồng thời theo dõi, kiểm tra sức khỏe những người này trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh trở lại Việt Nam.
Phía Cục Việc làm, Sở Lao động TB&XH, Ban Quản lý các KCN, KCX... cũng được yêu cầu tạm dừng cấp giấy phép lao động mới cho người nước ngoài đến từ các vùng có dịch trong thời gian Việt Nam công bố dịch bệnh Corona.

3. Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 10/3/2020 của Chính Phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2020:

Tại phiên họp thường kỳ tháng 2/2020, Chính phủ đã yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương rà soát, đề xuất các giải pháp giãn, hoãn, gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất và miễn, giảm các khoản phí, lệ phí cho doanh nghiệp bị tác động trực tiếp bởi dịch Covid-19.
Ngoài ra, Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Lao động:
-Tạm dừng cấp giấy phép lao động mới cho người nước ngoài đến từ các nước, lãnh thổ có dịch Covid-19;
- Đề xuất các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị thiếu hụt lao động tạm thời do dịch Covid-19;
- Hướng dẫn doanh nghiệp giải quyết đúng quyền lợi cho người lao động bị thiếu việc, ngừng việc hoặc mất việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

4. Công văn số 1064/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 25/3/2020 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19:

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện như sau:
-  Việc trả lương ngừng việc căn cứ vào quy định tại Điều 98 của Bộ luật Lao động để xem xét các trường hợp gây ra ngừng việc (do lỗi của người sử dụng lao động hay người lao động hay do nguyên nhân khách quan) để xác định trả lương ngừng việc cho người lao động.
- Đối với trường hợp người lao động phải ngừng việc do tác động trực tiếp của dịch Covid-19 như:  (i) lao động là người nước ngoài trong thời gian chưa được quay trở lại doanh nghiệp làm việc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; (ii) người lao động phải ngừng việc trong thời gian thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; (iii) gười lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp không hoạt động được vì chủ sử dụng lao động hoặc những người lao động khác cùng doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp đó đang trong thời gian phải cách ly hoặc chưa được quay trở lại doanh nghiệp làm việc thì tiền lương của người lao động trong thời gian ngừng việc thực hiện theo khoản 3 Điều 98 Bộ luật Lao động (tiền lương do hai bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định).
- Đối với trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn về nguồn nguyên vật liệu, thị trường dẫn tới không bố trí đủ việc làm, người sử dụng lao động có thể tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 31 Bộ luật Lao động. Nếu thời gian ngừng việc kéo dài ảnh hưởng đến khả năng chi trả của doanh nghiệp thì người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 32 Bộ luật Lao động; nếu doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, dẫn tới giảm chỗ làm việc thì thực hiện sắp xếp lao động theo Điều 38 hoặc Điều 44 Bộ luật Lao động.

5. Công văn số 553/BHXH-QLT ngày 23/3/2020 do BHXH TP Hồ Chí Minh ban hành hướng dẫn tạm thời trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất:

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, BHXH Thành phố tạm thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp (gọi chung là doanh nghiệp) thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, như sau:
Đối tượng áp dụng:
- Doanh nghiệp thuộc các ngành nghề dịch vụ vận tải hành khách, du lịch, dệt may, lưu trú, nhà hàng và các ngành nghề đặc biệt khác gặp khó khăn bởi dịch Covid-19 được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.
- Doanh nghiệp được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (22%) khi có một trong các điều kiện sau:
+ Không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên;
+ Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra (không kể giá trị tài sản là đất).
- Thời gian được tạm dừng đóng:
Doanh nghiệp đủ điều kiện được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất đến hết tháng 6/2020. Đến hết tháng 6/2020, trong trường hợp dịch Covid-19 chưa thuyên giảm, nếu doanh nghiệp có đề nghị, BHXH Thành phố sẽ tiếp tục giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 12/2020.
-  Hồ sơ, thủ tục:
+ Doanh nghiệp liên hệ cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH tạm thời nghỉ việc so với tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh hoặc liên hệ với cơ quan Tài chính xác định giá trị tài sản bị thiệt hại được tính so với giá trị tài sản theo báo cáo kiểm kê tài sản gần nhất trước thời điểm bị thiệt hại theo đúng quy định tại Khoản 1 Điều 88 Luật BHXH năm 2014, các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 16 Nghị định 115/2015/NĐ- CP ngày 11/11/2015 của Chính Phủ và Điều 28 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
+  Doanh nghiệp lập hồ sơ gửi cho cơ quan BHXH theo phiếu giao nhận 600a, kèm văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận đủ điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất để được giải quyết.
-  Trong thời gian được tạm dừng đóng, doanh nghiệp vẫn phải đóng vào quỹ ốm đau và thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN), quỹ bảo hiểm y tế (BHYT), quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) với tỷ lệ là 10% quỹ tiền lương.
Trường hợp người lao động nghỉ việc, di chuyển hoặc giải quyết chế độ BHXH thì doanh nghiệp đóng đủ tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN và tiền lãi chậm đóng (nếu có) đối với người lao động đó để xác nhận sổ BHXH.
-  Hết thời hạn được tạm dừng đóng, doanh nghiệp tiếp tục đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN theo phương thức đã đăng ký và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Tiền đóng bù không bị tính lãi chậm đóng.

Theo Luatvietnam.net

Download các văn bản trên tại đây

Công văn số 115/TCT-DNNCN
Công văn số 422/CT-TTHT
Công văn số 1038/TCT-CS 
Công văn số 3338/CT-TTHT
Công văn số 6806/CT-TTHT
Công văn số 10335/CT-TTHT
Nghị định số 28/2020/NĐ-CP
Công điện số 01/CD-LĐTBXH
Nghị quyết số 28/NQ-CP
Công văn số 1064/LĐTBXH-QHLĐTL
Công văn số 553/BHXH-QLT

Tin tức
Tin tức nổi bật

01/09/2020

BAN TIN PHAP LUAT THANG 8 NĂM 2020

Trong tháng 8/2020 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

31/07/2020

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 7 NĂM 2020

Trong tháng 7/2020 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

07/07/2020

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 6.2020

Xin gửi tới quý khách hàng nhữngthông tin về thuế- kế toán - bảo hiểm đáng chú ý trong tháng 6/2020 :

02/06/2020

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 5.2020

Trong tháng 5/2020 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

04/05/2020

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 4.2020

Tháng 4/2020 có nhiều chính sách về thuế, lao động, bảo hiểm ảnh hưởng tới doanh nghiệp và người lao động, đặc biệt là những chính sách của chính phủ hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19,:

Liên kết website
Designed by Vinalink