Tin tức nổi bật

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 4.2019

04/05/2019

Những hướng dẫn trong chính sách pháp luật về thuế - kế toán - bảo hiểm luôn được độc giả quan tâm. Mirai Accounting xin gửi tới Quý khách hàng những văn bản mới nhất được cập nhật trong tháng 4/2019 :

I. THUẾ - TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - NGÂN HÀNG :

1. Thông tư số 18/2019/TT-BTC ngày 3/4/2019 của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Thông tư số 134/2014/TT-BTC ngày 12/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư :

Thông tư bãi bỏ toàn bộ Thông tư 134/2014/TT-BTC quy định về chính sách ân hạn nộp hoặc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư có tổng giá trị nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định (TSCĐ) từ 100 tỷ đồng trở lên.

Theo đó, kể từ ngày 20/5/2019, các dự án nhập khẩu máy móc, thiết bị từ 100 tỷ đồng trở lên sẽ không còn được hưởng chính sách ân hạn nộp 60 ngày hoặc hoàn thuế GTGT nhanh.

Đối với các hồ sơ xin ân hạn nộp hoặc hoàn thuế GTGT doanh nghiệp đã nộp cho cơ quan hải quan (hồ sơ ân hạn)/cơ quan thuế (hồ sơ hoàn thuế) trước ngày 20/5/2019 thì vẫn được giải quyết ân hạn nộp hoặc hoàn thuế.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 20/5/2019.

2. Quyết 
định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng :

Quyết định này quy định về tiêu chí, thủ tục nhập khẩu và hoạt động giám định chất lượng máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Theo đó, tương tự quy định cũ tại Thông tư 23/2015/TT-BKHCN , tuổi của máy móc thiết bị đã qua sử dụng nhập khẩu vào Việt Nam cũng không được quá 10 năm.

Tuy nhiên, một số máy móc thiết bị được nâng tuổi cho phép nhập khẩu lên 15 năm (như: thiết bị sấy gỗ, giấy, bìa) hoặc 20 năm (như: máy cán ép, khuôn đúc, máy gia công, máy tiện, máy khoan, máy mài, máy ép...) (Phụ lục I).

Đối với dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, tiêu chí nhập khẩu không căn cứ theo độ tuổi mà căn cứ vào công suất còn lại (đạt tối thiểu 85%), mức tiêu hao năng lượng (không quá 15% so với thiết kế) và loại công nghệ (không thuộc công nghệ cấm hay hạn chế chuyển giao) (Điều 5).

Máy móc thiết bị thuộc các trường hợp sau sẽ được miễn đáp ứng tiêu chuẩn và giám định chất lượng: nhận chuyển giao từ đối tác nước ngoài sau khi hết hạn hợp đồng gia công, thuê mua tài chính; chuyển tiêu thụ nội địa sau khi hết hạn tạm nhập để thi công công trình hoặc tạm nhập để thực hiện hợp đồng gia công (điểm g khoản 2 Điều 1).

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6/2019.

3. 
Quyết định số 625/QĐ-BTC ngày 10/4/2019 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính: 

Quyết định hướng dẫn thủ tục khai lệ phí môn bài được sửa đổi theo quy định tại Nghị định số 139/2016/NĐ-CP .

Theo đó, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc diện chịu lệ phí môn bài phải nộp Tờ khai lệ phí môn bài theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP .

Hình thức nộp Tờ khai có thể nộp trực tiếp/ qua bưu điện/ hoặc nộp trực tuyến.

Thời hạn nộp Tờ khai:

+ Khai một lần khi doanh nghiệp mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động.

+ Đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong cùng tỉnh, doanh nghiệp chịu trách nhiệm khai lệ phí môn bài chung tại trụ sở chính.

+ Đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh ở ngoài tỉnh, các đơn vị này phải tự khai lệ phí môn bài tại địa bàn hoạt động.

+ Đối với doanh nghiệp mới thành lập nhưng chưa hoạt động ngay, phải khai lệ phí môn bài trong vòng 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận ĐKKD.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thay thế thủ tục khai thuế môn bài được công bố và hướng dẫn tại Quyết định số 1500/QĐ-BTC ngày 30/6/2016.

4. Công văn số 896/TCT-CS ngày 18/3/2019 do Tổng cục thuế ban hành hướng dẫn về chính sách thuế :

Công văn này hướng dẫn như sau :

Căn cứ vào pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp đã quy định cụ thể các trường hợp được chuyển tiếp ưu đãi, không có quy định trường hợp chuyển tiếp ưu đãi đối với các dự án đã thực hiện trước 01/01/2015 thuộc lĩnh vực ưu đãi mới được bổ sung tại Luật số 71/2014/QH13 miễn thuế đối với thu nhập từ chế biến nông sản tại địa bàn khuyến khích đầu tư; ưu đãi cho dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ; dự án có quy mô đầu tư tối thiểu 12.000 tỷ đồng; ưu đãi cho thu nhập của doanh nghiệp trồng trọt, chăn nuôi, chế biến không thuộc địa bàn khuyến khích đầu tư). Do vậy, đối với các dự án đầu tư mở rộng thực hiện tại khu công nghiệp trong giai đoạn 2009 - 2013 thì không thuộc đối tượng được chuyển tiếp hưởng ưu đãi theo diện điều kiện sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho thời gian còn lại.

5. Công văn số 999/TCT-CS ngày 25/3/2019 do Tổng cục thuế bán hành hướng dẫn về chính sách thuế :

Theo công văn này thì:

Ngân hàng Cathay United Bank - Chi nhánh Chu Lai được Bộ Tài chính cho phép sử dụng đồng đô la Mỹ làm đơn vị tiền tệ trong kế toán và đã quy đổi ra đồng Việt Nam khi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế, khi Công ty thực hiện chuyển lỗ theo quy định thì số lỗ được chuyển là số lỗ tính bằng đồng Việt Nam đã được kê khai trong hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp các năm trước đã nộp cho cơ quan thuế.

6. Công văn số 1047/TCT-DNL ngày 27/3/2019 do Tổng cục thuế ban hành hướng dẫn về chi phí hỗ trợ đối với khoản chi hỗ trợ nhân viên bán hàng :

Công văn này hướng dẫn như sau :

Trường hợp Tổng công ty thực hiện chi hỗ trợ, khuyến khích cho người lao động của Tổng công ty bao gồm người lao động là bán hàng chuyên trách và người lao động khác tham gia bán hàng để thúc đẩy hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của Tổng công ty. Nếu khoản chi này được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Tổng công ty; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Tổng công ty thì Tổng công ty được tính khoản chi phí này vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính.
Khoản chi hỗ trợ, khuyến khích bán hàng này của Tổng công ty cho người lao động được tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động. Tổng công ty và các đơn vị thành viên có trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp thuế thu nhập cá nhân đối với khoản chi hỗ trợ, khuyến khích nêu trên theo quy định.

7. Công văn số 1188/TCT-CS ngày 3/4/2019 do Tổng cục thuế ban hành hướng dẫn về thuế GTGT :

Theo đó,

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin thì:
 Các loại dịch vụ phần mềm bao gồm:

a) Dịch vụ quản trị, bảo hành, bảo trì hoạt động của phần mềm và hệ thống thông tin;
b) Dịch vụ tư vấn, đánh giá, thẩm định chất lượng phần mềm;
e) Dịch vụ tư vấn, xây dựng dự án phần mềm;
d) Dịch vụ tư vấn định giá phần mềm;
đ) Dịch vụ chuyển giao công nghệ phần mềm;
e) Dịch vụ tích hợp hệ thống;
g) Dịch vụ bảo đảm an toàn, an ninh cho sản phẩm phần mềm, hệ thống thông tin;
h) Dịch vụ phân phối, cung ứng sản phẩm phần mềm;
i) Các dịch vụ phần mềm khác.
Trường hợp Công ty cổ phần Tư vấn và Đào tạo Công Nghệ Việt Nam cung cấp các dịch vụ phần mềm được quy định tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định số
71/2007/NĐ-CP nêu trên thì các dịch vụ phần mềm đó thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định.

8. 
Công văn số 1191/TCT-CS ngày 3/4/2019 do Tổng cục thuế ban hành hướng dẫn về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản :

Công văn này hướng dẫn như sau :

Trường hợp ngày 13/12/2017, Công ty Cổ phần Thương mại Á Âu ký hợp đồng, lập hóa đơn chuyển nhượng tài sản và chuyển giao việc thuê lại quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH TongWei Đồng Tháp, ngày 23/01/2018, Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 9, đến ngày 04/06/2018 Công ty Cổ phân Thương mại Á Âu mới có quyết định giải thể số 29/QĐ thì thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản của Công ty Cổ phần Thương mại Á Âu không được bù trừ với lỗ của hoạt động sản xuất kinh doanh khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017.

9. Công văn số 13697/CT-TTHT ngày 29/3/2019 do Cục thuế TP Hà Nội ban hành hướng dẫn về chính sách thuế đối với thu nhập của Giám đốc công ty TNHH MTV :

Công văn này hướng dẫn như sau :

Trường hợp năm 2019 doanh nghiệp chuyển đổi từ công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty TNHH một thành viên do một cá nhân làm chủ. Sau khi chuyển đổi, chủ sở hữu của doanh nghiệp đồng thời cũng đảm nhiệm chức vụ giám đốc của doanh nghiệp, tham gia trực tiếp vào việc điều hành sản xuất kinh doanh thì:

- Khoản tiền lương mà Giám đốc Công ty TNHH một thành viên do một cá nhân làm chủ nhận được do chính bản thân Giám đốc chi trả không phải là thu nhập của người lao động nhận được từ người sử dụng lao động; do đó, không chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công.

- Tiền lương, tiền công, và các khoản chi theo lương (bao gồm cả các khoản bảo hiểm) của chủ công ty TNHH một thành viên do một cá nhân làm chủ (không phân biệt có hay không tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh) không được hạch toán vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.


II. LAO ĐỘNG – BẢO HIỂM  :

1. Quyết định số 346/QĐ-BHXH ngày 28/3/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản lý và cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế :

"Mã số BHXH" là số định danh cá nhân duy nhất của người tham gia do cơ quan BHXH cấp để ghi trên sổ BHXH và thẻ BHYT.

Mỗi một người tham gia BHXH chỉ được cấp duy nhất 01 mã số BHXH và mỗi mã số BHXH chỉ cấp duy nhất cho 01 người tham gia. Trẻ em cũng được cấp mã số BHXH để ghi trên thẻ BHYT.

Lưu ý, doanh nghiệp khi tuyển thêm người lao động mới, nếu qua tra cứu chưa có mã số BHXH thì phải kê khai đầy đủ, chính xác các thông tin trên Tờ khai mẫu TK1-TS ban hành kèm Quyết định 888/QĐ-BHXH, nộp cùng hồ sơ tham gia BHXH.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2019.

Các điều, khoản trong quy chế này thay thế Điểm 2 Công văn số 2888/BHXH-BT.

Theo Luatvietnam.net

Download các văn bản trên tại đây
Thông tư số 18/2019/TT-BTC
Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg
Quyết định số 625/QĐ-BTC
Công văn số 896/TCT-CS
Công văn số 999/TCT-CS
Công văn số 1047/TCT-DNL
Công văn số 1188/TCT-CS
Công văn số 1191/TCT-CS
Công văn số 13697/CT-TTHT
 Quyết định số 346/QĐ-BHXH

Tin tức
Tin tức nổi bật

06/04/2020

BAN TIN PHAP LUAT THANG 2&3.2020

Trong tháng 2&32020 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

03/02/2020

BAN TIN PHAP LUAT THÁNG 1.2020

Trong tháng 1/2020 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

31/12/2019

BAN TIN PHAP LUAT THÁNG 12.2019

Những hướng dẫn trong chính sách pháp luật về thuế - kế toán - bảo hiểm luôn được độc giả quan tâm. Mirai Accounting xin gửi tới Quý khách hàng những văn bản mới nhất được cập nhật trong tháng 12/2019 

02/12/2019

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 11.2019

Những hướng dẫn trong chính sách pháp luật về thuế - kế toán - bảo hiểm luôn được độc giả quan tâm. Mirai Accounting xin gửi tới Quý khách hàng những văn bản mới nhất được cập nhật trong tháng 11/2019 

08/11/2019

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN DỊCH VỤ

Chức danh chuyên môn : Kế toán dịch vụ

Liên kết website
Designed by Vinalink