Tin tức nổi bật

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 6.2019

28/06/2019

Trong tháng 6/2019 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây :

I. THUẾ - TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN – NGÂN HÀNG:
1. Công văn số 1970/TCT-DNNCN ngày 17/5/2019 do Tổng Cục thuế ban hành hướng dẫn về chính sách thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng cổ phiếu tại nước ngoài:

Công văn này hướng dẫn như sau :
Trường hợp người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam phát sinh thu nhập từ việc chuyển nhượng cổ phiếu của công ty tại Nhật Bản được xác định là thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán. Do vậy thống nhất với đề xuất của Cục Thuế là cá nhân thực hiện khai, nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng và thực hiện nộp hồ sơ khai thuế tại Cục Thuế nơi cá nhân đăng ký thường trú hoặc tạm trú.
Trường hợp Việt Nam và Nhật Bản đã ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần về việc nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu thì thực hiện theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đã ký .

2. Công văn số 2355/TCT-DNNCN ngày 10/6/2019 của Tổng Cục thuế về nghĩa vụ khấu trừ thuế TNCN của tổ chức chi trả thu nhập khi thuê cá nhân kinh doanh làm người lao động:

Công văn này hướng dẫn :
Trường hợp Công ty TNHH Manabox Việt Nam - TP Hà Nội (Công ty) ký hợp đồng lao động với cá nhân thì Công ty thực hiện các quy định về khấu trừ Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công và thực hiện quyết toán Thuế TNCN theo ủy quyền của cá nhân theo quy định, không phân biệt cá nhân là chủ hộ kinh doanh hay không phải là chủ hộ kinh doanh.
Trường hợp Công ty ký hợp đồng dịch vụ với cá nhân đáp ứng tác điều kiện là thương nhân như: có đăng ký kinh doanh cùng ngành nghề hoặc có đăng ký thuế theo hình thức hộ kinh doanh cùng ngành nghề với hợp đồng dịch vụ, thì Công ty không khấu trừ thuế TNCN mà cá nhân (hộ kinh doanh) phải cấp hóa đơn (nếu thuộc diện được sử dụng hóa đơn) hoặc lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn mẫu số 01/TNDN (nếu không thuộc diện được sử dụng hóa đơn).
Trường hợp Công ty ký hợp đồng với cá nhân khác với trường hợp nêu trên thì Công ty thực hiện khấu trừ theo quy định về tiền lương, tiền công theo thuế suất 10% trước khi trả cho cá nhân.

3. Công văn số 21839/CT-TTHT ngày 18/4/2019 do Cục thuế Hà Nội ban hành hướng dẫn về chi phí mua tài sản thanh lý của VPDD không có hóa đơn:

Theo đó, văn phòng đại diện CIBES LIFT HOLDING AB tại Hà Nội là tổ chức không kinh doanh bán thanh lý tài sản là thiết bị văn phòng cho các đối tác tại Việt Nam thì không phải kê khai nộp thuế GTGT đối với số tài sản trên, cơ quan thuế không cấp hóa đơn lẻ cho trường hợp trên. (Nội dung này Cục Thuế TP Hà Nội đã có công văn số 72018/CT-TTHT ngày 29/10/2018 trả lời Văn phòng đại diện CIBES LIFT HOLDING AB tại Hà Nội).
Trường hợp Công ty TNHH CIBES LIFT VỆT NAM (doanh nghiệp tại Việt Nam) mua tài sản thanh lý của Văn phòng đại diện CIBES LIFT HOLDING AB tại Hà Nội nếu khoản chi này đáp ứng đủ các điều kiện: thực tế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; có đủ chứng từ hợp pháp mang tên địa chỉ, mã số thuế của Công ty (trường hợp Văn phòng đại diện CIBES LIFT HOLDING AB tại Hà Nội không thuộc đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ thì Công ty phải có hồ sơ chứng từ chứng minh khoản chi phí trên như hợp đồng mua bán hàng hóa, Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào không có hóa đơn GTGT theo mẫu 01/TNDN được ban hành kèm theo Thông tư 78/2014/TT-BTC, chứng từ thanh toán cho bên bán, các giấy tờ liên quan chứng minh CIBES LIFT HOLDING AB tại Hà Nội là chủ sở hữu của hàng hóa, thì Công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
Khoản chi phí nêu trên của Công ty không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Trường hợp giá mua hàng hóa, dịch vụ trên bảng kê cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua hàng thì cơ quan thuế căn cứ vào giá thị trường tại thời điểm mua hàng, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự trên thị trường xác định lại mức giá để tính lại chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC.

4. Công văn số 26991/CT-TTHT ngày 26/4/2019 do Cục thuế TP Hà Nội ban hành hướng dẫn quyết toán thuế TNCN:

Công văn này hướng dẫn như sau :
Trường hợp Công ty có quyết định điều động người lao động từ các Chi nhánh về làm việc tại trụ sở Công ty thì Công ty thực hiện khấu trừ thuế TNCN như sau:
Đối với người lao động được điều động từ các Chi nhánh về làm việc tại trụ sở Công ty thời gian từ ba (03) tháng trở lên thì Công ty thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi. Trường hợp Công ty đã thực hiện khấu trừ theo Biểu thuế lũy tiến thì cá nhân người lao động thuộc trường hợp ủy quyền cho Công ty quyết toán thuế thay nếu không có thêm thu nhập tại nơi nào khác.
Đối với người lao động được điều động từ các Chi nhánh về làm việc tại trụ sở Công ty thời gian dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì Công ty thực hiện khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân. Trường hợp Công ty thực hiện khấu trừ 10% đối với phần thu nhập Công ty chi trả cho người lao động được điều động từ Chi nhánh thì cá nhân người lao động không thuộc trường hợp ủy quyền quyết toán thuế cho Công ty. Cá nhân thực hiện tự quyết toán thuế TNCN theo quy định

5. Công văn số 41157/CT-TTHT ngày 31/5/2019 do Cục thuế TP Hà Nội ban hành hướng dẫn về thuế TNCN đối với thu nhập của cá nhân không cư trú:

Công văn này hướng dẫn như sau :
Thực hiện hướng dẫn tại công văn số 1932/TCT-DNNCN ngày 15/5/2019 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế đối với cá nhân nước ngoài làm việc cho VPĐD của doanh nghiệp Việt Nam tại nước ngoài.
Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty CP tập đoàn FLC mở Văn phòng đại diện tại Nhật và sử dụng lao động bản địa làm việc cho Văn phòng đại diện, nếu các cá nhân này không phải là đối tượng cư trú tại Việt Nam thì thu nhập có được do làm việc cho Văn phòng đại diện tại Nhật Bản không chịu thuế TNCN tại Việt Nam


II. LAO ĐỘNG – BẢO HIỂM :

1. Công văn số 318/QHLĐTL-CSLĐ ngày 29/5/2019 do Cục Quan hệ lao động và tiền lương trả lời về thời gian thử việc :

Công văn này trả lời như sau :
Thời gian người lao động và người sử dụng lao động giao kết hợp đồng thử việc không được tính vào thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động để trả trợ cấp thôi việc.


Theo Luatvietnam.net

Download các văn bản trên tại đây

Công văn số 1970/TCT-DNNCN
Công văn số 2355/TCT-DNNCN
Công văn số 21839/CT-TTHT
Công văn số 26991/CT-TTHT
Công văn số 41157/CT-TTHT
Công văn số 318/QHLĐTL-CSLĐ

Tin tức
Tin tức nổi bật

31/07/2020

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 7 NĂM 2020

Trong tháng 7/2020 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

07/07/2020

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 6.2020

Xin gửi tới quý khách hàng những thông tin về thuế- kế toán - bảo hiểm đáng chú ý trong tháng 6/2020 :

02/06/2020

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 5.2020

Trong tháng 5/2020 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

04/05/2020

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 4.2020

Tháng 4/2020 có nhiều chính sách về thuế, lao động, bảo hiểm ảnh hưởng tới doanh nghiệp và người lao động, đặc biệt là những chính sách của chính phủ hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19,:

06/04/2020

BAN TIN PHAP LUAT THANG 2&3.2020

Trong tháng 2&32020 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

Liên kết website
Designed by Vinalink