Tin tức nổi bật

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 8 NĂM 2018

04/09/2018

Trong tháng 8/2018 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

I. THUẾ - TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN – NGÂN HÀNG : 

1. Công văn số 34676/CT-TTHT ngày 28/5/2018 của Cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn về chính sách thuế :

Hiện nay, ngành Thuế đã chấp nhận hình thức thanh toán hàng hóa, dịch vụ mua vào của doanh nghiệp bằng thẻ tín dụng cá nhân của nhân viên/ người lao động.

Tuy nhiên, doanh nghiệp cần phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện sau:

- Có quy định cụ thể về hình thức thanh toán này tại quy chế quản lý tài chính hoặc quyết định ủy quyền.
- Có đầy đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh hàng hóa, dịch vụ được sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, gồm:
+ Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ mang tên, địa chỉ, MST của doanh nghiệp;
+ Giấy ủy quyền của doanh nghiệp cho cá nhân sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán thay tiền hàng hóa, dịch vụ;
+ Chứng từ chuyển tiền từ tài khoản thẻ tín dụng của cá nhân cho người bán;
+ Chứng từ chuyển tiền từ tài khoản của doanh nghiệp sang tài khoản của cá nhân;
- Có lập, theo dõi danh sách các tài khoản thẻ tín dụng cá nhân của người lao động được ủy quyền để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ.
2. Công văn số 53898/CT-TTHT ngày 1/8/2018 do Cục thuế TP Hà Nội ban hành hướng dẫn về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ bồi thường bảo hiểm tài sản trong thời gian được hưởng ưu đãi :

Công văn này hướng dẫn như sau :

Trường hợp công ty được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn Khu công nghiệp thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội thuận lợi; công ty thực hiện chế độ kế toán hóa đơn, chứng từ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai (đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo địa bàn) thì thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới này được hưởng ưu đãi theo quy định tại Thông tư 78/2014/TT-BTC, thông tư 151/2014/TT-BTC và thông tư 96/2015/TT-BTC nêu trên.

Thu nhập được hưởng ưu đãi thuế do đáp ứng điều kiện về địa bàn là toàn bộ thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn ưu đãi ( trừ khoản thu nhập theo quy định tại Khoản 1, điều 10, Thông tư 96/2015/TT- BTC)

3. Công văn số 45742/CT-TTHT ngày 2/7/2018 do Cục thuế TP Hà Nội ban hành hướng dẫn về thuế TNCN đối với thu nhập của cá nhân không cư trú:

Công văn này hướng dẫn như sau :

Trường hợp VPĐD Tổ chức World Wide Fund For Nature tại Việt Nam (WWF) ký hợp đồng với cá nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam để thực hiện việc khảo sát tại nước ngoài cho dự án nghiên cứu việc bảo vệ nguồn nước và năng lượng tại Thái Lan, Lào, Campuchia thì thu nhập của các cá nhân đó thuộc diện phải chịu thuế TNCN tại Việt Nam do đã đáp ứng các điều kiện sau:

- Mặc dù cá nhân không hiện diện tại Việt Nam nhưng công việc mà cá nhân thực hiện phát sinh tại Việt Nam nên thu nhập mà cá nhân nhận được từ công việc đó được xác định là thu nhập phát sinh tại Việt Nam
- Khi áp dụng các nguyên tắc của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần thì VPĐD Tổ chức World Wide Fund For Nature tại Việt Nam (WWF) là đối tượng cư trú tại Việt Nam đồng thời được xác định là chủ lao động thực sự của cá nhân vì đã đáp ứng các điều kiện theo quy định như: là đối tượng có quyền đối với sản phẩm và dịch vụ do cá nhân tạo ra, là đối tượng đưa ra hướng dẫn, có quyền kiểm soát và chịu trách nhiệm về địa điểm lao động của cá nhân.

II. LAO ĐỘNG - BẢO HIỂM : 

1. Quyết định số 929/QĐ-BHXH ngày 26/7/2018 của BHXH Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam

Các thủ tục về bảo hiểm xã hội được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này gồm:

1. Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
2. Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH
3. Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT
4. Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người có từ 2 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng trùng, người được NSNN hỗ trợ đóng
5. Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT

Các thủ tục được sửa đổi, bổ sung nêu trên nhằm phù hợp với quy trình đóng BHXH mới tại Quyết định số 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018 và thay thế Quyết định số 772/QĐ-BHXH ngày 15/6/2018.
Thông tư số 05/2018/TT-BLĐTBXH ngày 29/6/2018 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội về việc hướng dẫn điềuchỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1,2,3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 88/2018/NĐ-CP của Chính phủ:

2. Thông tư 05/2018/TT-BLĐTBXH ngày 29/6/2018 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội  hướng dẫn công thức điều chỉnh tăng thêm 6,92% lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng kể từ ngày 1/7/2018 theo quy định tại Nghị định 88/2018/NĐ-CP .

Theo đó, mức lương hưu, trợ cấp BHXH kể từ tháng 7/2018 được tính bằng mức hưởng của tháng 6/2018 nhân (x) 1,0692
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2018. Các chế độ quy định tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 01/7/2018.

3. Công văn 3016/LĐTBXH – BHXH ngày 30/7/2018 do Bộ Lao động Thương binh và xã hội hướng dẫn về tiền lương đóng BHXH từ 1/1/2018:

Công văn này hướng dẫn các khoản phụ cấp ca, phụ cấp chuyên cần không xác định được trước nên không phải là khoản bổ sung khác phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.


III. LĨNH VỰC KHÁC :

1. Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp:

Một trong những quy định mới đáng lưu ý tại Nghị định này là không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (khoản 1 Điều 1).
Văn bản ủy quyền cá nhân khác thực hiện thay thủ tục đăng ký doanh nghiệp cũng không bắt buộc phải công chứng,chứng thực (khoản 2 Điều 1).
Ngoài ra, theo khoản 5 Điều 1, doanh nghiệp có thể đăng ký chuyển đổi loại hình đồng thời đăng ký thay đổi nội dungđăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp đăng ký thay đổi người ĐDPL.
Đối với địa điểm kinh doanh, Nghị định đã bỏ quy định khống chế chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh (khoản 9 Điều 1).\
Thủ tục thông báo mẫu con dấu của doanh nghiệp có thể thực hiện trực tuyến qua mạng và không cần nộp thêm hồ sơ giấy đến Phòng ĐKKD (khoản 10 Điều 1).
Các thủ tục quan trọng khác như: đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử; đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp; thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập; công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp... cũng có sửa đổi.
Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2018.

2. Thông tư số 21/2018/TT-BTC ngày 20/8/2018 của Bộ Công thương về việc sửa đổi một số điều của thông tư số 47/2014/TT-BTC ngày 5/12/2014 của bộ Công thương quy định về quản lý website thương mại điện tử và thông tư số 59/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Công thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động

Một trong những điểm đáng lưu ý của Thông tư này là bãi bỏ quy định về thông báo website thương mại điện tử bán hàng tại Điều 8 và đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử tại Điều 21 Thông tư 47/2014/TT-BCT.

Tuy nhiên, về đối tượng phải đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (Điều 13), bao gồm tất cả thươngnhân hoặc tổ chức có website cung cấp ít nhất một trong các dịch vụ: sàn giao dịch thương mại điện tử, khuyến mại trực tuyến, đấu giá trực tuyến. Trước đó, tổ chức phải đăng ký website dịch vụ thương mại điện tử chỉ gồm tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xúc tiến thương mại hoặc hỗ trợ doanh nghiệp.

Ngoài ra, về đối tượng phải thông báo ứng dụng bán hàng trên thiết bị di động (Điều 10 Thông tư 59/2015/TT-BCT ),bao gồm tất cả thương nhân, tổ chức, cá nhân đã được cấp MST có sở hữu ứng dụng bán hàng. Theo quy định cũ, tổ chức phải thông báo ứng dụng bán hàng chỉ gồm tổ chức có chức năng tổ chức hoạt động bán hàng, cung ứng dịch vụ hoặc tiến hành các hoạt động thương mại điện tử.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 18/10/2018.

Theo Luatvietnam.net

Download các văn bản trên tại đây

Công văn số 34676/CT-TTHT
Công văn số 53898/CT-TTHT
Công văn số 45742/CT-TTHT
Quyết định số 929/QĐ-BHXH 
Thông tư 05/2018/TT-BLĐTBXH 
Công văn 3016/LĐTBXH – BHXH 
Nghị định số 108/2018/NĐ-CP
Thông tư số 21/2018/TT-BTC

Tin tức
Tin tức nổi bật

28/06/2019

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 6.2019

Trong tháng 6/2019 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây :

30/05/2019

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 5.2019

Những hướng dẫn trong chính sách pháp luật về thuế - kế toán - bảo hiểm luôn được độc giả quan tâm. Mirai Accounting xin gửi tới Quý khách hàng những văn bản mới nhất được cập nhật trong tháng 5/2019 :

04/05/2019

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 4.2019

Những hướng dẫn trong chính sách pháp luật về thuế - kế toán - bảo hiểm luôn được độc giả quan tâm. Mirai Accounting xin gửi tới Quý khách hàng những văn bản mới nhất được cập nhật trong tháng 4/2019 :

09/04/2019

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 3.2019

Những hướng dẫn trong chính sách pháp luật về thuế - kế toán - bảo hiểm luôn được độc giả quan tâm. Mirai Accounting xin gửi tới Quý khách hàng những văn bản mới nhất được cập nhật trong tháng 3/2019 :

02/01/2019

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 12.2018

Trong tháng 12/2018 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

Liên kết website
Designed by Vinalink