Tư vấn - Hỏi đáp

Tháng 3,4 cty mua 1 chiếc máy tính và 1 máy photo, khi tính thuế TNDN quý 2 em đưa vào trích KHTSCD luôn, nhưng giá trị tài sản dưới 30.000.000 đ , như vậy có ảnh hưởng gì ko, và bây giờ em cần phải làm gì? cty lam dịch vụ

Trả lời:

Chào bạn

Mirai Accoungting xin trả lời bạn như sau:

Tháng 3,4,5 bạn vẫn tính khấu hao bình thường theo TT 203/2009/TT-BTC.

Đến ngày 10/06/2013 bạn sẽ làm phiếu kế toán điều chỉnh theo TT 45/2013/TT-BTC như sau:

Nợ TK 242 : Giá trị còn lại đưa sang Chi phí trả trước dài hạn
Nợ TK 214 : Giá trị đã trích khấu hao tháng 3,4,5
Có TK 211 : Nguyên giá tài sản cố định 

Trân trọng

 

Ngày gửi: 18/10/2013 6:25:12 SA

cho em hỏi theo quy định mới 2013 thì hóa đơn đỏ không được viết tắt như, CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAI VY viết tắt: CÔNG TY TNHH TM DV MAI VY như thế có được không ạ, với địa chỉ như: 356 Phan Văn Hớn,phường Tân Thới Nhất,Quận 12,Thành phố hồ chí minh Viết tắt: 356 Phan văn Hớn,Q.12, TP.HCM như thế có sai không ak.vì em mới xuất hóa đơn cho công ty kia mà nta không chịu,trong khi trước dó em vẫn thường xuất như vậy

Trả lời:

Chào bạn

Mirai Accoungting xin trả lời bạn như sau:

Căn cứ Khoản 2b Điều 14 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

 “ Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”: ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

…”

Về nguyên tắc khi lập (nhận) hoá đơn tiêu thức tên, địa chỉ của người bán và người mua phải được ghi đầy đủ theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

Trên thực tế có rất nhiều Công ty có tên và địa chỉ nếu ghi đầy đủ theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì không thể ghi hết một dòng trên tờ hóa đơn, hơn nữa việc viết tắt hoặc rút gọn một số danh từ thông dụng như: “Phường” thành “P”, “Quận” thành “Q”, “Thành phố Hồ Chí Minh” thành “TP.HCM”, “Việt Nam” thành “VN” hoặc “Cổ phần” là “CP”, “Trách Nhiệm Hữu Hạn” là “TNHH”, “Một thành viên” là “MTV” hoặc “1TV”, “khu công nghiệp” “KCN”, “sản xuất” “SX”, …. vẫn xác định được tên, địa chỉ Công ty và để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khi lập hóa đơn mua bán hàng hóa, dịch vụ, thì hóa đơn có viết tắt hoặc rút gọn tên, địa chỉ như trên vẫn được xem là hợp pháp, được sử dụng để kê khai thuế.

 

Ngày gửi: 18/10/2013 6:16:42 SA

Trong khi chờ đợi các thủ tục cấp phép thành lập doanh nghiệp chúng tôi cần chi một số chi phí liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp , mua sắm hàng hóa, vật tư để xây dựng nhà xưởng ... Xin được hỏi : - Chúng tôi ủy quyền cho một công ty khác thực hiện chi hộ các khoản chi phí nêu trên để có chứng từ hóa đơn. Sau khi được cấp phép kinh doanh chúng tôi tập hợp các chi phí trên đưa vào chi phí hợp lệ của doanh nghiệp được không? - Nội dung văn bản ủy quyền được thể hiện như thế nào và có phải ra công chứng không . - Công ty khác được ủy quyền chi hộ thể hiện các khoản chi vào sổ sách kê toán và khai báo thuế như thế nào .

Trả lời:

Căn cứ Khỏan 11, Điều 14, Mục I, Chương III Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng quy định nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“Cơ sở kinh doanh được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ mua vào dưới hình thức uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác mà hoá đơn mang tên tổ chức, cá nhân được uỷ quyền bao gồm các trường hợp sau đây:

b) Trước khi thành lập doanh nghiệp, các sáng lập viên có văn bản ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện chi hộ một số khoản chi phí liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, mua sắm hàng hóa, vật tư thì doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn GTGT đứng tên tổ chức, cá nhân được ủy quyền và phải thực hiện thanh toán cho tổ chức, cá nhân được ủy quyền qua ngân hàng đối với những hóa đơn có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên”.

Căn cứ Thông tư số 123/2012/TT/BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN

 

Trường hợp trước khi thành lập doanh nghiệp, các sáng lập viên Công ty có văn bản ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện chi hộ một số khoản chi phí liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, mua sắm hàng hóa, vật tư thì doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn GTGT đứng tên tổ chức, cá nhân được ủy quyền và phải thực hiện thanh toán cho tổ chức, cá nhân được ủy quyền qua ngân hàng đối với những hóa đơn có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên và được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Việc ủy quyền thực hiện theo quy định của Bộ Luật Dân sự

Theo Luatvietnam.net

Ngày gửi: 30/05/2013 10:51:06 SA

Công ty tôi có thuê mặt bằng để làm nhà kho, do chủ nhà thỏa thuận chỉ nhận đúng số tiền thuê nhà còn những chi phí khác như thuế môn bài, thuế GTGT, ... để lấy hóa đơn bán lẻ xuất cho doanh nghiệp thì chủ nhà không chịu. Vậy, Công ty tôi sẽ chịu hết toàn bộ chi phí để lấy hóa đơn thuê nhà thì khoản đó có phải là chi phí hợp lý của Công ty không? Và nếu phải thì Công ty cần có những chứng từ gì để hạch toán chi phí theo đúng luật?

Trả lời:

Theo Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh trả lời như sau: 

Trường hợp Công ty theo trình bày phát sinh chi phí thuê nhà, Công ty căn cứ vào hóa đơn tiền thuê nhà để ghi nhận chi phí hợp lý. Theo thoả thuận tại hợp đồng nếu Công ty nộp thuế thay cho cá nhân có nhà cho thuê thì số tiền Công ty thanh toán bao gồm tiền thuê nhà, cộng (+) thuế TNCN, thuế GTGT là giá ghi trên hóa đơn mà cá nhân có nhà cho thuê lập và giao cho Công ty. Hóa đơn này là căn cứ để Công ty tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Chứng từ nộp thuế vào NSNN (biên lai nộp thuế Môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN) ghi tên đối tượng nộp thuế là cá nhân có nhà cho thuê nên Công ty không được sử dụng để hạch toán vào chi phí thuê nhà.

Theo Luatvietnam.net

Ngày gửi: 27/05/2013 2:27:34 CH

Công ty chúng tôi hiện đang giám sát các công trình không trực thuộc tại tỉnh đăng ký kinh doanh. Vậy chúng tôi có phải kê khai và nộp thuế vãng lai không?

Trả lời:


Theo quy định tại khoản 6, Điều 10, Thông tư số 28/2011/TT-BTC, hoạt động tư vấn quản lý dự án và giám sát công trình không thuộc đối tượng kê khai, nộp thuế vãng lai. Vì vậy bạn không cần phải kê khai và nộp thuế vãng lai hoạt động giám sát công trình tại địa phương khác nơi đăng ký kinh doanh!

Trường hợp Công ty theo trình bày thực hiện dịch vụ tư vấn quản lý dự án và giám sát thi công cho công trình tại Đà Lạt thì họat động này không thuộc đối tượng kê khai, nộp thuế vãng lai theo quy định tại Khoản 6 Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC.

Trường hợp Công ty theo trình bày thực hiện dịch vụ tư vấn quản lý dự án và giám sát thi công cho công trình tại Đà Lạt thì họat động này không thuộc đối tượng kê khai, nộp thuế vãng lai theo quy định tại Khoản 6 Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC.

Trường hợp Công ty theo trình bày thực hiện dịch vụ tư vấn quản lý dự án và giám sát thi công cho công trình tại Đà Lạt thì họat động này không thuộc đối tượng kê khai, nộp thuế vãng lai theo quy định tại Khoản 6 Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC.

Ngày gửi: 27/05/2013 2:14:14 CH

Chi phí thành lập Chi nhánh, được phân bổ trong thời gian bao lâu? Công ty chúng tôi mới thành lập một chi nhánh hạch toán độc lập. Hợp đồng thuê trụ sở chi nhánh có hiệu lực là 1 năm. Để đi vào hoạt động, chúng tôi phải đầu tư chi phí ban đầu gồm có: thiết kế và mua đồ nội thất (bàn ghế làm việc), hệ thống điện, internet. Tổng giá trị khoảng 700 triệu đồng. Vậy xin hỏi, để chi phí trên được coi là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN thì chi nhánh công ty sẽ phân bổ chi phí trên trong thời gian bao lâu?

Trả lời:


Căn cứ Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Trường hợp Công ty thuê trụ sở cho Chi nhánh hạch tóan độc lập với thời gian thuê là 1 năm thì tùy theo tính chất từng chi phí, thời gian sử dụng tài sản, giá trị tài sản, tài sản có được trả lại cho Công ty khi hết 01 năm hay không?....để hạch toán chí phí cho phù hợp, ví dụ: đối với những tài sản mua sắm có đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp, nếu là tài sản cố định, Công ty phải trích khấu hao tài sản cố định tính vào chi phí được trừ theo quy định tại Thông tư số 203/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính, nếu chi phí mua sắm là công cụ, dụng cụ,… thì Công ty được phân bổ dần vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng tối đa không quá 2 năm.

Theo Luatvietnam.net

Ngày gửi: 22/04/2013 9:05:23 SA

Vui lòng cho chúng tôi biết thuế TNDN tạm nộp của từng quý trong năm 2012? Nếu cuối kỳ quyết toán năm 2012, công ty chúng tôi có số thuế TNDN nộp thừa, thì phải ghi nhận vào bảng kê quyết toán thuế TNDN hay làm thêm phụ lục bổ sung?

Trả lời:

Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh:
Số thuế TNDN quý trong năm đã tạm nộp không thể hiện trên hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm, khi quyết toán thuế TNDN là để tính số thuế TNDN thực tế phải nộp trong năm, nếu Công ty đã nộp thừa thì được trừ vào số thuế TNDN phải nộp trong năm 2013 hoặc lập hồ sơ hoàn thuế theo qui định.

Về hạch toán kế toán đề nghị Công ty tham khảo chế độ kế toán doanh nghiệp đang áp dụng để thực hiện. Nếu còn vướng mắc đề nghị Công ty liên hệ với Vụ Chế độ kế toán – Kiểm toán Bộ tài chính để được hướng dẫn theo thẩm quyền.

Theo Luatvietnam.net

Ngày gửi: 26/03/2013 2:40:01 CH

Số thuế TNCN sau khi quyết toán năm 2011 còn thừa là 1 triệu đồng và được bù trừ khi nộp tiền thuế TNCN trong năm 2012. Ví dụ: Trong năm 2011 số thuế nộp thừa là 1 triệu đồng, trong năm 2012, số thuế phải nộp là 320 triệu đồng. Số thuế đã nộp sau khi cấn trừ tiền thuế nộp thừa là 319 triệu đồng. Vậy, tổng số thuế TNCN đã nộp ghi trên tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2012 là bao nhiêu? 320 hay 319 triệu đồng? Nếu ghi là 319 triệu đồng thì chỉ tiêu số [41] sẽ có phát sinh số thuế cần phải nộp thêm là 1 triệu đồng. Còn nếu ghi 320 triệu, thêm 1 triệu được cấn trừ của năm trước thì sẽ khớp.

Trả lời:

Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh:
Trường hợp Công ty trong năm 2011 có số thuế TNCN nộp thừa thì được hoàn thuế hoặc cấn trừ vào số thuế phải nộp của lần nộp tiếp theo theo quy định tại Khoản 2 Điều 28 Thông tư số 28/2011/TT-BTC. Tổng số thuế TNCN phải nộp năm 2012 ghi 320.000.000 đồng. Số thuế nộp thừa của năm 2011 sẽ được tự động thực hiện cấn trừ vào lần nộp tiếp theo trong hệ thống của cơ quan thuế.

Theo Luatvietnam.net

Ngày gửi: 26/03/2013 2:37:31 CH

1. Thuế TNDN tạm tính quý 1, quý 2, quý 3/2012, Doanh nghiệp đã kê khai và đã nộp thuế vào ngân sách nhà nước, nhưng chưa kê khai để được giảm thuế, miễn thuế theo Thông tư 140/2012/TT-BTC. Vậy bây giờ Doanh nghiệp có cần phải kê khai bổ sung từng quý không hay kê khai 01 lần trên tờ khai 03/TNDN khi kê khai quyết toán năm 2012? 2. Khi lập hồ sơ kê khai quyết toán thuế TNDN năm 2012, ngoài phụ lục 01/MGT-TNDN (Thông tư 140/2012/TT-BTC), doanh nghiệp có cần phải lập thêm phụ lục 03-3A/TNDN không?

Trả lời:

Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh:
1. Thuế TNDN tạm tính quý 1, quý 2, quý 3/2012 Doanh nghiệp đã kê khai và đã nộp thuế vào ngân sách nhà nước, nhưng chưa kê khai để được giảm thuế, miễn thuế theo Điều 1, Điều 2 Thông tư số 140/2012/TT-BTC thì được quyền kê khai điều chỉnh bổ sung theo từng quý.

2. Phụ lục 01/MGT-TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 140/2012/TT-BTC ngày 21/8/2012 của Bộ Tài chính. Phụ lục 03-3A/TNDN là phụ lục về thuế TNDN ưu đãi đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư và cơ sở kinh doanh thay đổi địa điểm. Khi lập báo cáo quyết toán thuế TNDN 2012 trên phần mềm khai thuế, Công ty cần kiểm tra xem số thuế TNDN được giảm theo Thông tư 140/2012/TT-BTC có kết chuyển vào Tờ khai Quyết toán mẫu 03/TNDN hay không để tránh sai sót.

Theo Luatvietnam.net

Ngày gửi: 26/03/2013 2:25:44 CH

Trong năm 2012, giữa ông A và cty B đã phát sinh: - Hợp đồng thử việc/ngắn hạn trong thời gian từ tháng 02/2012 đến 03/2012: Thu nhập mỗi tháng là 10 triệu đồng, công ty B đã trích thuế theo biểu thuế 10%; - Hợp đồng làm việc chính thức 01 năm từ 03/2012 đến hết tháng 02/2013: Thu nhập mỗi tháng là 12 triệu đồng, công ty B đã trích thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần. Khi lập hồ sơ quyết toán, công ty B cần ghi theo cách nào: - Ghi toàn bộ thu nhập chịu thuế của ông A là thu nhập từ tháng 02/2012 đến tháng 12/2012 vào cột 11 của biếu mẫu 05A/BK ; hay là - Ghi thu nhập của ông A từ 02/2012 đến tháng 03/2012 vào biểu mẫu 05B/BK và thu nhập từ 04/2012 đến 12/2012 vào biểu mẫu 05A/BK.

Trả lời:

Trường hợp Công ty trình bày ký hợp đồng thử việc với nhân viên A thời gian từ tháng 2/2012 đến tháng 3/2012, sau đó ký hợp đồng lao động chính thức từ tháng 3/2012 đến hết tháng 2/2013 thì khi quyết toán thuế năm 2012 Công ty ghi toàn bộ thu nhập của ông A từ tháng 2/2012 đến hết tháng 12/2012 vaò cột 11 biểu mẫu 05A/BK. Nếu trong năm 2012 cá nhân làm viêc và chỉ nhận thu nhận tại Công ty thì có thể uỷ quyền quyết toán thuế TNCN cho Công ty, nếu có thu nhập từ 2 nơi trở lên thi phải tự quyết toán với cơ quan thuế.

Cục thuế TPHCM

Theo Luatvietnam.net

Ngày gửi: 26/03/2013 2:23:18 CH

Bên bán làm mất hóa đơn, xử lý như thế nào?

Trả lời:

Trường hợp bên bán làm mất hóa đơn (liên 2) trước khi giao cho khách hàng thì xử lý theo quy định tại Khoản 2 Điều 22 Thông tư số 153/2010/TT-BTC như sau:
- Làm thủ tục báo cáo mất hóa đơn với cơ quan Thuế, 
- Lập biên bản ghi nhận việc mất hóa đơn với bên mua (tức khách hàng)
- Photocopy liên 1 của Hóa đơn, tự đóng dấu xác nhận (sao y bản chính) và giao cho bên mua.
Với bản sao liên 1 và Biên bản ghi nhận việc mất hóa đơn, bên mua được phép sử dụng làm chứng từ kế toán và kê khai, khấu trừ thuế.

Ngày gửi: 13/03/2013 5:45:13 CH

Tên khách hàng
Email
Tiêu đề
Chuyên mục
Nội dung
 
 

Tin tức nổi bật

01/09/2020

BAN TIN PHAP LUAT THANG 8 NĂM 2020

Trong tháng 8/2020 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

31/07/2020

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 7 NĂM 2020

Trong tháng 7/2020 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

07/07/2020

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 6.2020

Xin gửi tới quý khách hàng những thông tin về thuế- kế toán - bảo hiểm đáng chú ý trong tháng 6/2020 :

02/06/2020

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 5.2020

Trong tháng 5/2020 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

04/05/2020

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 4.2020

Tháng 4/2020 có nhiều chính sách về thuế, lao động, bảo hiểm ảnh hưởng tới doanh nghiệp và người lao động, đặc biệt là những chính sách của chính phủ hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19,:

Liên kết website
Designed by Vinalink