Văn bản pháp luật

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 1 NĂM 2018

31/01/2018

Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Kế toán Mirai xin gửi đến Quý khách hàng bản tin pháp luật tháng 1/2018 như sau

1. Thông tư số 22/2017/TT-NHNN ban hành ngày 29/12/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của hệ thống tài khoản kế toán của các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004và chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/4/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

Thông tư sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán đối với ngân hàng, bao gồm:

- Sửa đổi nguyên tắc hạch toán các tài khoản ngoại tệ/vàng;

- Sửa đổi, bổ sung một số tài khoản kế toán;

- Sửa đổi các nguyên tắc lập BCTC;

- Bổ sung các nguyên tắc chuyển đổi BCTC được lập bằng ngoại tệ ra đồng Việt Nam.

Theo đó, điểm đáng lưu ý tại Thông tư này là bổ sung quy định cho phép các ngân hàng 100% vốn nước ngoài và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được lựa chọn áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế đối với các giao dịch ngoại hối và các hợp đồng phái sinh (điểm 8.8 khoản 1 Điều 1).

Tuy nhiên, ngân hàng phải thuyết minh được nội dung khác biệt giữa chuẩn mực kế toán quốc tế với chuẩn mực kế toán Việt Nam và ảnh hưởng của sự khác biệt đó đến thông tin trên BCTC.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/04/2018. Các quy định sau đây hết hiệu lực thi hành

- Khoản 20, khoản 25, khoản 28, khoản 29, khoản 46 và khoản 50 Điều 2 Thông tư số 10/2014/TT-NHNNngày 20/03/2014;

- Khoản 3 Điều 1 và khoản 2, khoản 3 Điều 2 Thông tư số 49/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014.

2. Công văn số 78542/CT-TTHT ngày 4/12/2017 của Cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn về chính sách thuế đối với hoạt động của văn phòng bán vé máy bay

Theo hướng dẫn tại công văn này thì 

 - Việc lập hóa đơn : trường hợp Văn phòng bán vé hãng Hàng không Air Macau tại Hà Nội phát sinh bán vé máy bay chặng quốc tế cho khách thì phải thực hiện lập hóa đơn theo quy định với thuế suất 0% theo hướng dẫn tại điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

 - Về các loại thuế phải nộp: Văn phòng bán vé, đại lý vé tại Việt Nam của hãng Hàng không nước ngoài có trách nhiệm kê khai thuế TNDN và nộp thuế cho Hãng hàng không nước ngoài theo hướng dẫn tại Điểm c khoản 3 Điều 20 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính với tỷ lệ (%) trên doanh thu tính thuế là 2%.

3. Công văn số 19/2018/CT-TTHT ngày 2/1/2018 do Cục thuế Hà Nội ban hành hướng dẫn về chính sách thuế đối với phần mềm tiêu dùng tại nước ngoài

Công văn này hướng dẫn như sau :

Trường hợp công ty mua phần mềm hệ điều hành và phần mềm diệt virus của công ty Mic PTE LTD ở Singapore, sau đó công ty cung cấp phần mềm cho Ngân hàng đầu tư và phát triển Campuchia để cài đặt máy ATM ở Campuchia thì thu nhập từ việc bán phần mềm của Công ty Mic PTE LTD ở Singapore cho công ty thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu ( thuế TNDN)

4. Công văn số 206/CT-TTHT ngày 3/1/2018 do Cục thuế Hà Nội ban hành hướng dẫn về đối tượng miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết

Theo hướng dẫn tại công văn này thì

Trường hợp công ty là đối tượng nộp thuế TNDN theo phương pháp kê khai và có phát sinh giao dịch với các bên có quan hệ liên kết theo quy định tại Điều 5 Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017 của Chính phủ thì thuộc đối tượng áp dụng Nghị định 20/2017/NĐ-CP nêu trên.

Trường hợp công ty có phát sinh giao dịch với các bên có quan hệ liên kết, Công ty thực hiện kinh doanh với chức năng đơn giản, chỉ có một tài sản vô hình là phần mềm kế toán, việc sử dụng phần mềm kế toán chỉ giúp cho việc quản lý dữ liệu sổ sách kế toán, hoàn toàn không giúp gia tăng doanh thu cho công ty, công ty có doanh thu dưới 200 tỷ đồng, áp dụng tỷ suất lợi nhuận thuần trước lãi vay và thuế TNDN trên doanh thu ( bao gồm các lĩnh vực phân phối : từ 5% trở lên; Sản xuất : từ 10% trở lên; gia công : từ 15% trở lên) thì công ty được miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo hướng dẫn tại Tiết c, Khoản 2, Điều 11 Nghị định 20/2017/NĐ-CP nhưng vẫn phải kê khai xác định giá giao dịch liên kết theo Mẫu 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP nêu trên.

5. Công văn số 12394/CT-TTHT ngày 14/12/2017 do Cục thuế TP Hồ Chí Minh ban hành hướng dẫn về chi phí được trừ

Công văn này hướng dẫn các vấn đề sau :

Trường hợp theo thỏa ước lao động tập thể, công ty chi trả tiền lương cho người lao động, không bao gồm thuế TNCN và các khoản bảo hiểm bắt buộc, các khoản này do Công ty nộp thay thì công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Theo hợp đồng ký kết giữa công ty và siêu thị, Công ty có chi trả cho siêu thị các khoản hỗ trợ bán hàng và chiết khấu thương mại theo doanh số bán, cuối năm Công ty trích trước các khoản chiết khấu và hỗ trợ tương ứng với doanh thu ( do chưa có hóa đơn) vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Khi kết thúc hợp đồng, công ty phải tính toán, xác định lại chính xác số chi phí thực tế căn cứ vào hóa đơn, chứng từ hợp pháp thực tế đã phát sinh để điều chỉnh tăng chi phí ( trường hợp chi phí thực tế phát sinh lớn hơn số đã trích trước) hoặc giảm chi phí ( trường hợp chi phí thực tế phát sinh nhỏ hơn số đã trích trước) vào kỳ tính thuế kết thúc hợp đồng.

Trường hợp công ty có chi thù lao cho thành viên hội đồng quản trị, nếu các thành viên hội đồng quản trị trực tiếp tham gia điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty thì các khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Trường hợp Công ty có phát sinh chi phí lãi vay ngân hàng, nếu không thuộc khoản vay theo quy định tại Điểm 2.18 điều 6 Thông tư số 96/2015/TT-BTC thì chi phí lãi vay tương ứng của khoản vay này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

6.Công văn số 83300/CT-TTHT ngày 28/12/2017 do Cục thuế TP Hà Nội ban hành về việc thuế GTGT khi cho doanh nghiệp chế xuất thuê tài sản

Công văn này hướng dẫn như sau :

Trường hợp Chi nhánh Công ty BSL cho thuê tài chính cho thuê tài sản thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thì phải lập hóa đơn.

Trường hợp Chi nhánh Công ty BSL cho Doanh nghiệp chế xuất thuê tài sản thì dịch vụ này được coi là dịch vụ xuất khẩu và áp dụng thuế suất thuế GTGT là 0% nếu đáp ứng điều kiện quy định tại điểm b khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC. Về việc hoàn thuế GTGT đối với dịch vụ xuất khẩu, đề nghị Chi nhánh Công ty BSL nghiên cứu và thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 4 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên.

7. Thông báo số 3895/BHXH-TB ngày 29/12/2017 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội về đối tượng tham gia, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN từ 1/1/2018

Từ 1/1/2018 người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHTNLĐ-BNN; không thuộc đối tượng tham gia BHYT, BHTN.

Cũng từ 1/1/2018 mức lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN được căn cứ theo quy định tại Nghị định 141/2017/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng. Mức lương tối thiểu vùng không bao gồm các khoản phụ cấp lương và các khoản bổ sung.

8. Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/1/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định quy định chi tiết về điều kiện cho phép doanh nghiệp FDI được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối hàng hóa và các dịch vụ liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa.

Một trong những quy định mới đáng lưu ý tại Nghị định này là gỡ bỏ yêu cầu phải xin cấp phép quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu đối với doanh nghiệp FDI.

Doanh nghiệp FDI chỉ phải xin giấy phép khi kinh doanh các hoạt động quy định tại Điều 5 Nghị định này, gồm: quyền phân phối bán lẻ, quyền phân phối bán buôn, dịch vụ logistics, xúc tiến thương mại, trung gian thương mại, thương mại điện tử...

Ngoài ra, phạm vi thực hiện quyền xuất khẩu của doanh nghiệp FDI cũng được mở rộng hơn thông qua việc cho phép xuất khẩu cả hàng đặt gia công tại Việt Nam (Điều 7).

Thêm nữa, Nghị định mới có quy định một số điều kiện cho phép doanh nghiệp FDI được kinh doanh các mặt hàng chưa cam kết trong WTO, như dầu, mỡ bôi trơn, gạo, đường, sách, báo, ...

Về thủ tục cấp phép, nếu như trước đây thẩm quyền cấp giấy phép là UBND tỉnh thì nay chuyển sang Sở Công thương.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2018 và thay thế Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007

Download các văn bản trên tại đây


1.Thông tư số 22/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017
2.Công văn số 78542/CT-TTHT ngày 4/12/2017
3.Công văn số 19/2018/CT-TTHT ngày 2/1/2018
4.Công văn số 206/CT-TTHT ngày 3/1/2018
5.Công văn số 12394/CT-TTHT ngày 14/12/2017
6.Công văn số 83300/CT-TTHT ngày 28/12/2017
7.Thông báo số 3895/BHXH-TB ngày 29/12/2017
8.Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/1/2018

Tin tức nổi bật

04/05/2019

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 4.2019

Những hướng dẫn trong chính sách pháp luật về thuế - kế toán - bảo hiểm luôn được độc giả quan tâm. Mirai Accounting xin gửi tới Quý khách hàng những văn bản mới nhất được cập nhật trong tháng 4/2019 :

09/04/2019

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 3.2019

Những hướng dẫn trong chính sách pháp luật về thuế - kế toán - bảo hiểm luôn được độc giả quan tâm. Mirai Accounting xin gửi tới Quý khách hàng những văn bản mới nhất được cập nhật trong tháng 3/2019 :

02/01/2019

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 12.2018

Trong tháng 12/2018 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

03/12/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 11.2018

Trong tháng 11/2018 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

02/11/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 10 NĂM 2018

Trong tháng 10/2018 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

Liên kết website
Designed by Vinalink