Văn bản pháp luật

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 5 NĂM 2018

01/06/2018

Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Kế toán Mirai xin gửi đến Quý khách hàng bản tin pháp luật tháng 5/2018 như sau

I. THUẾ - TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - NGÂN HÀNG :

1. Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế  :

Nghị định quy định chi tiết về quy hoạch, thành lập, hoạt động, chính sách và quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp, khu kinh tế.

Một trong những điểm mới của Nghị định này là bổ sung quy định khuyến khích thành lập loại hình khu công nghiệp hỗ trợ và khu công nghiệp sinh thái.

Theo đó, "khu công nghiệp hỗ trợ" là khu công nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, thực hiện dịch vụ cho sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

"Khu công nghiệp sinh thái" là khu công nghiệp trong đó có các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động sản xuất sạch hơn và sử dụng hiệu quả tài nguyên, có sự liên kết, hợp tác trong sản xuất để thực hiện hoạt động cộng sinh công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, môi trường, xã hội.

Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp hỗ trợ sẽ được nhà nước cho thuê đất trong thời hạn tối đa 70 năm và được miễn, giảm tiền thuê đất theo pháp luật đất đai, ngoài ra còn được ưu tiên cấp vốn ODA, cấp bảo lãnh chính phủ để vay vốn nước ngoài (Điều 35).

Đối với dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong khu công nghiệp hỗ trợ sẽ được hưởng các ưu đãi thuế TNDN, thuế XNK và các hỗ trợ khác theo quy định pháp luật về thuế, phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Đối với doanh nghiệp có dự án đầu tư trong khu công nghiệp sinh thái sẽ được chứng nhận là doanh nghiệp sinh thái và được ưu tiên vay vốn ưu đãi từ Quỹ BVMT và các quỹ, ngân hàng, tổ chức trong và ngoài nước.

Ngoài ra, Nghị định còn bổ sung quy định về thành lập và chính sách ưu đãi đối với loại hình khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ. Chi tiết tham khảo Mục 3 Chương IV Nghị định.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/7/2018.

Thay thế Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008, Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 và Nghị định số 114/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015.

2. Công văn 1510/TCT-KK ngày 23/4/2018 do Tổng cục thuế ban hành hướng dẫn về việc hoàn thuế GTGT:

Theo hướng dẫn tại công văn này thì :

Trường hợp Công ty TNHH Samsung Engineering Vietnam vừa có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ bán trong nước, Công ty có phát sinh hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh, đã kê khai nộp thuế tại địa phương nơi phát sinh hoạt động thì Công ty được hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu sau khi bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong nước còn lại từ 300 triệu đồng trở theo hướng dẫn tại Điểm 4 Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC.

Số thuế GTGT phải nộp của hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong nước được xác định bằng (=) số thuế GTGT bán ra của hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong nước trừ (-) số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong nước trừ (-) số thuế GTGT đã nộp của hoạt động vãng lai ngoại tỉnh.

3. Công văn 24759/CT-TTHT  ngày 27/4/2018 của Cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn về hóa đơn, thuế GTGT:

Công văn này hướng dẫn như sau :

Trường hợp Công ty ký hợp đồng thuê văn phòng số O1704~1708 ngày 01/11/2017 với Công ty TNHH một thành viên AON VINA với điều kiện thanh toán trước tiền thuê vào ngày đầu tiên của quý hoặc ngày bắt đầu thuê (trường hợp hợp đồng bắt đầu hoặc chấm dứt vào ngày không phải ngày đầu tiên hoặc cuối cùng của quý). Ngày 14/11/2017 Công ty thanh toán phí quản lý nội thất (13/11/2017-12/4/2018) trị giá: 267.428.542 đồng vào tài khoản Công ty TNHH một thành viên AON VINA; ngày 24/11/2017 Công ty TNHH một thành viên AON VINA lập hóa đơn giao cho Công ty thì hóa đơn này Công ty được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 173/2016/TT-BTC).

Trường hợp Công ty TNHH một thành viên AON VINA lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định thì bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Thông tư số 10/2014/TT-BTC.

4. Công văn số 313/CT-TTHT ngày 11/1/2018 của Cục thuế TP Hồ Chí Minh hướng dẫn về thuế TNCN :

Theo đó :

Trường hợp Công ty là chủ sở hữu của Công ty TNHH một thành viên dược Pha Nam Khánh Hòa ( sau đây gọi là công ty Pha Nam Khánh Hòa). Theo trình bày người lao động làm việc tại Công ty Pha Nam Khánh Hòa đồng thời ký hợp đồng cộng tác viên bán hàng cho Công ty và được nhận lương theo doanh số bán hàng từng tháng. Công ty và Công ty Pha Nam Khánh Hòa thỏa thuận Công ty Pha Nam Khánh Hòa sẽ trả hộ tiền lương cho các nhân viên này thay Công ty, sau đó công ty sẽ thanh toán lại đúng bằng số tiền chi hộ thì về nguyên tắc Công ty vẫn là đơn vị chi trả thu nhập cho cá nhân này do đó Công ty có trách nhiệm khấu trừ, kê khai, nộp thuế TNCN theo mức 10% trên thu nhập trước khi chi trả cho cá nhân nếu mức tổng trả thu nhập từ hai triệu ( 2.000.000) đồng/lần trở lên. Khi hoản trả tiền thi hộ này cho Công ty Pha Nam Khánh Hòa, Công ty và Công ty Pha Nam Khánh Hòa lập phiếu chi, phiếu thu theo quy định. 

5. Công văn số 1318/CT-TTHT ngày 9/2/2018 của Cục thuế TP Hồ Chí Minh hướng dẫn về thuế TNDN :

Công văn này hướng dẫn như sau:

Trường hợp Công ty trong quá trình thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ giao nhận hàng hóa cho Công ty TNHH Mitsubishi Electric Việt Nam ( MEVN), do  sai sót của Công ty, MEVN phải chịu khoản truy thu thuế và xử phạt vi phạm hành chính của Cục Hải quan TP Hải Phòng; và hợp đồng giữa Công ty và MEVN có quy định Công ty có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại nêu trên cho MEVN thì khoản bồi thường thiệt hại được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

6. Công văn số 1358/TXNK-CST ngày 20/3/2018 của Tổng cục Hải quan trả lời vướng mắc về thuế GTGT hàng nhập khẩu :

Theo đó :

Trường hợp Công ty InterFlex ViNa nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hóa xuất khẩu nhưng bị lỗi hỏng, dư thừa buộc phải tiêu hủy thì không phải nộp thuế GTGT, cụ thể như sau:

Trường hợp số tiền thuế GTGT đã nộp cho cơ quan hải quan nhưng doanh nghiệp đã kê khai khấu trừ với cơ quan thuế thì cơ quan hải quan không thực hiện hoàn trả.

Trường hợp số tiền thuế GTGT đã nộp cho cơ quan hải quan nhưng doanh nghiệp chưa kê khai khấu trừ với cơ quan thuế thì cơ quan hải quan hoàn thuế số tiền thuế GTGT đã nộp theo quy định tại Điều 49 Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

Đối với các lô hàng tiêu hủy tiếp theo, người nộp thuế không phải kê khai thuế GTGT trên tờ khai hải quan thay đổi mục đích sử dụng.

II. LAO ĐỘNG - BẢO HIỂM :

1. Nghị định 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang nhân dân :

Kể từ ngày 1/7/2018, mức lương cơ sở sẽ chính thức được điều chỉnh tăng từ 1.300.000 lên 1.390.000 đồng/tháng, đúng như lộ trình công bố tại Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29/11/2017.

Theo đó, với việc tăng lương cơ sở này thì mức lương, phụ cấp của cán bộ, công viên chức nhà nước sẽ được điều chỉnh tăng so với hiện hành.

Ngoài ra, các chế độ đóng, hưởng BHXH dựa trên mức lương cơ sở cũng được điều chỉnh tăng theo, điển hình như: lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng.

Đặc biệt, mức trần đóng BHXH (20 tháng lương cơ sở) sẽ tăng từ mức 26 triệu lên 27,8 triệu/tháng. Phụ cấp thai sản (2 tháng lương cơ sở) cũng tăng từ 2,6 triệu lên 2,78 triệu đồng.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018 và thay thế Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017.

III. LĨNH VỰC KHÁC :

1. Nghị định 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại :

Nghị định quy định chi tiết về hoạt động khuyến mại, hội chợ và triển lãm thương mại.

Một trong những điểm mới của Nghị định là bổ sung 2 nguyên tắc khuyến mại mới, cụ thể: không đưa ra điều kiện để khách hàng được hưởng khuyến mại là phải từ bỏ, từ chối hoặc đổi hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác; và không sử dụng kết quả xổ số để làm kết quả xác định trúng thưởng, làm căn cứ để tặng, thưởng trong các chương trình khuyến mại (Điều 3).

Ngoài ra, doanh nghiệp không được thực hiện khuyến mại theo mô hình đa cấp, nếu không phải là doanh nghiệp đăng ký kinh doanh bán hàng đa cấp (Điều 4).

Các hàng hóa, dịch vụ (HHDV) sau đây không được thực hiện khuyến mại: rượu, xổ số, thuốc lá, sữa thay thế sữa mẹ, thuốc chữa bệnh, dịch vụ khám chữa bệnh, dịch vụ giáo dục và các hàng hóa, dịch vụ bị cấm lưu hành. Riêng rượu, xổ số, thuốc lá, thuốc chữa bệnh đồng thời cũng không được dùng để khuyến mại cho HHDV khác (Điều 5).

Tiền có thể được sử dụng như HHDV dùng để khuyến mại, tuy nhiên trừ các hình thức khuyến mại sau: đưa hàng mẫu, dịch vụ mẫu dùng thử; giảm giá và bán hàng, dịch vụ có kèm phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ (khoản 3 Điều 5).

Về hạn mức khuyến mại, cơ bản vẫn không được vượt quá 50% giá trị của HHDV được khuyến mại như quy định hiện nay. Tuy nhiên, Nghị định cho phép áp dụng hạn mức khuyến mại đến 100% trong các trường hợp tổ chức chương trình khuyến mại tập trung, như chương trình khuyến mại tập trung theo giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại hoặc các đợt khuyến mại vào dịp lễ, tết theo pháp luật lao động (Điều 6).

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2018 và thay thế Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006.

Theo Luatvietnam.net

Download các văn bản trên tại đây

Công văn 1510/TCT-KK ngày 23/4/2018
Công văn 24759/CT-TTHT  ngày 27/4/2018
Công văn số 313/CT-TTHT ngày 11/1/2018
Công văn số 1318/CT-TTHT ngày 9/2/2018
Công văn số 1358/TXNK-CST
Nghị định 72/2018/NĐ-CP
Nghị định 81/2018/NĐ-CP


 

Tin tức nổi bật

09/04/2019

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 3.2019

Những hướng dẫn trong chính sách pháp luật về thuế - kế toán - bảo hiểm luôn được độc giả quan tâm. Mirai Accounting xin gửi tới Quý khách hàng những văn bản mới nhất được cập nhật trong tháng 3/2019 :

02/01/2019

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 12.2018

Trong tháng 12/2018 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

03/12/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 11.2018

Trong tháng 11/2018 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

02/11/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 10 NĂM 2018

Trong tháng 10/2018 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

01/10/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 9 NĂM 2018

Trong tháng 9/2018 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

Liên kết website
Designed by Vinalink