Văn bản pháp luật

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 6.2017

03/07/2017

Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Kế toán Mirai xin gửi đến Quý khách hàng bản tin pháp luật tháng 6/2017 như sau:

1. Thông tư số 41/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017 quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết 

Thông tư hướng dẫn chi tiết về đối tượng áp dụng cũng như trình tự thực hiện các phương pháp xác định giá giao dịch liên kết, bao gồm: cách xác định bản chất của giao dịch liên kết; các yếu tố so sánh giữa giao dịch liên kết với giao dịch độc lập; quy trình so sánh xác định giá của giao dịch liên kết dựa vào tỷ suất lợi nhuận.

Theo đó, bản chất của giao dịch liên kết sẽ được xác định bằng cách đối chiếu giữa hợp đồng pháp lý hoặc văn bản, thỏa thuận giao dịch của các bên liên kết so với thực tiễn thực hiện của các bên (như thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh, chức năng của mỗi bên).

Việc so sánh giữa giao dịch liên kết với giao dịch độc lập sẽ dựa theo các yếu tố sau: đặc điểm của tài sản, hàng hóa, dịch vụ có ảnh hưởng đến giá sản phẩm; chức năng hoạt động của mỗi bên; điều khoản hợp đồng; điều kiện kinh tế của giao dịch và điều kiện của thị trường tại thời điểm diễn ra giao dịch; ...

Ngoài ra, Thông tư còn chỉ dẫn cụ thể cách kê khai các biểu mẫu về khai báo thông tin quan hệ liên kết, giao dịch liên kết và cách lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết. Chi tiết xem tại các Phụ lục đính kèm.

Bãi bỏ Thông tư số 66/2010/TT-BTC ngày 22/04/2010 và Mẫu số 03-7/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013.

 Hiệu lực thi hành: Ngày 1 tháng 5 năm 2017

2.Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 6/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2017 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp

Chỉ thị giao các Bộ, ngành tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trong giai đoạn 2017-2018, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trong đó, có một số giải pháp đáng lưu ý sau:

- Sửa đổi các quy định về thủ tục hành chính theo hướng liên thông giữa các thủ tục đầu tư với thủ tục đất đai, xây dựng, đấu thầu, môi trường;

- Sửa đổi các quy định về quản lý thuế, hải quan theo hướng liên thông giữa các bộ, ngành nhằm giảm thiểu tối đa thời gian và chi phí thực hiện cho doanh nghiệp;

- Đổi mới phương thức kiểm tra chuyên ngành theo nguyên tắc quản lý rủi ro; áp dụng chế độ ưu tiên trong kiểm tra; chuyển thời điểm kiểm tra chuyên ngành từ khâu thông quan sang sau thông quan;

- Xây dựng Nghị định về hóa đơn, chứng từ điện tử để cơ bản thực hiện trong năm 2018 đối với toàn nền kinh tế;

- Rà soát các khoản phí có liên quan trực tiếp đến chi phí của doanh nghiệp để xem xét giảm mức phí, chi phí đầu vào cho doanh nghiệp;

- Sửa đổi các quy định về cấp phép xây dựng và các thủ tục hành chính có liên quan đến hoạt động quản lý xây dựng theo hướng đơn giản, giảm thời gian, chi phí thực hiện;

- Đẩy mạnh việc cấp giấy phép xây dựng qua mạng;

3. Công văn số 2302/TCT-CS ngày 1/6/2017 của Tổng cục thuế hướng dẫn về việc ấn định thuế

Theo đó, trường hợp qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế có cơ sở xác định giá giao dịch cho thuế ki ốt giữa công ty và các cổ đông sáng lập không theo giá thị trường thì cơ quan thuế có quyền ấn định số tiền thuế phải nộp.

4. Công văn số 36477/CT-TTHT ngày 26/5/2017 của Cục thuế Hà nội giải đáp về chính sách thuế

Công văn này hướng dẫn  nội dung sau :

Trường hợp công ty có chính sách chi tiền cho nhân viên tham gia các khóa học đại học, thạc sỹ thuộc các hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nghề nghiệp cho người lao động nhằm nâng cao tyrinfh độ tay nghề cho người lao động và phù hợp với chuyên môn của người lao động, nếu đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC thì được hạch toán vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

5. Công văn số 2308/TCT-CS ngày 1/6/2017 của Tổng cục thuế hướng dẫn về thuế nhà thầu

Theo đó, trường hợp năm 2015 Công ty Exo Travel ký hợp đồng 03 bên gồm: Công ty Victoria Phan Thiết Beach Resort & Spa (Bên A), Công ty Travel 2 Travelbag.co.uk (Bên B), Công ty Exo Travel (Bên C), theo thỏa thuận tại hợp đồng, Công ty Travel 2 Travelbag.co.uk quảng cáo khách sạn của Công ty Victoria Phan Thiết Beach Resort & Spa trong ấn phẩm Asia năm 2015 phát hành ở nước ngoài thì Công ty Travel 2 Travelbag.co.uk thuộc đối tượng không áp dụng của Thông tư số 103/2014/TT-BTC nêu trên.

6. Công văn 2465/TCT-TTHT ngày 6/6/2017 của Tổng cục thuế về việc giới thiệu nội dung mới của Thông tư 51/2017/TT-BTC hướng dẫn về hành nghề làm thủ tục về thuế

Văn bản giới thiệu các quy định mới về hành nghề dịch vụ thuế tại Thông tư 51/2017/TT-BTC so với Thông tư 117/2012/TT-BTC , hiệu lực áp dụng từ 15/7/2017.

Theo đó, từ ngày 15/7/2017, đối tượng, điều kiện hành nghề dịch vụ thuế có những điểm mới sau:

- Mở rộng khái niệm “Đại lý thuế”, ngoài đối tượng là doanh nghiệp thì nay chi nhánh của doanh nghiệp cũng được kinh doanh đại lý thuế.

- Thay đổi thành phần hồ sơ đề nghị xác nhận đủ điều kiện kinh doanh đại lý thuế.

- Giảm thời hạn xác nhận điều kiện kinh doanh đại lý thuế, từ 10 ngày xuống còn 05 ngày làm việc.

- Quy định rõ hơn điều kiện dự thi chứng chỉ hành nghề dịch vụ thuế.

- Tăng số lượng kỳ thi chứng chỉ hành nghề dịch vụ thuế hàng năm, từ 1 lên 2 kỳ.

- Bổ sung đối tượng miễn thi môn Pháp luật về thuế.

7. Công văn số 2419/TCT-TTHT ngày 6/6/2017 do Tổng cục thuế ban hành hướng dẫn về việc mất bản chính chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Theo đó, Tổng cục Thuế sẽ chỉ cấp Giấy chứng nhận, xác nhận đối với trường hợp bị mất, thất lạc bản chính mà không cấp lại CCHN cho các thí sinh đã được cấp nay bị mất, thất lạc. Để được xác nhận, Bà phải lập hồ sơ xin xác nhận đối với CCHN đã bị mất gửi Tổng cục Thuế; hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị xác nhận CCHN (trong đó ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, số, ngày và nơi cấp CMND, số và ngày, tháng, năm Chứng chỉ đã được cấp, lý do mất chứng chỉ và cam kết tự chịu trách nhiệm đối với những nội dung trình bày nêu trong đơn);

- Bản sao (có chứng thực) Chứng minh thư nhân dân;

- Sơ yếu lý lịch đến thời điểm xin xác nhận (có xác nhận của đơn vị công tác hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú), không vi phạm pháp luật.

Căn cứ vào hồ sơ trên, nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Thông tư 117/2012/TT-BTC thì Tổng cục Thuế sẽ cấp Giấy chứng nhận, xác nhận về kết quả đã đạt được trong kỳ thi cấp CCHN và số CCHN đã được cấp đối với trường hợp của Bà.

8. Công văn số 2564/TCT-TNCN ngày 13/6/2017 hướng dẫn việc vướng mắc trong việc xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản phụ cấp

Công văn này hướng dẫn như sau

Về khoản phụ cấp khoán chi để người lao động thuê phương tiện đi lại :

Trường hợp người lao động được Văn phòng đại diện Công ty cổ phần <AMNGR> tại Việt Nam có khoản phụ cấp khoán chi do Công ty mẹ tại Liên bang Nga chi trả để người lao động thuê phương tiện đi lại từ nơi ở đến nơi làm việc thực hiện theo quy định của Tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài thì không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động.

Về khoản phụ cấp khoán chi để người lao động thuê tự thuê nhà :

Trường hợp người lao động được Văn phòng đại diện Công ty cổ phần <AMNGR> tại Việt Nam có khoản phụ cấp khoán chi do Công ty mẹ tại Liên bang Nga chi trả để người lao động tự thuê nhà thì tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả thay nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao gồm tiền thuê nhà, điện nước và dịch vụ kèm theo (nếu có)) tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập.

9. Công văn số 2039/BHXH-CSYT ngày 29/5/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP trong thanh toán chi phí KCB BHYT

Công văn này hướng dẫn như sau :

Để thống nhất từ ngày 01/7/2017, thực hiện thanh toán chế độ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (kể cả trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế vào viện trước ngày 01/7/2017 nhưng ra viện từ ngày 01/7/2017), Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn cụ thể như sau:

- 15% mức lương cơ sở tương đương với 195.000 đồng (một trăm chín lăm nghìn đồng).

- 45 tháng lương cơ sở tương đương 58.500.000 đồng (năm mươi tám triệu năm trăm nghìn đồng).

- 6 tháng lương cơ sở tương đương với 7.800.000 đồng (bảy triệu tám trăm nghìn đồng).

10. Thông tư 50/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh Bảo hiểm và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm.

Thông tư hướng dẫn thực hiện các quy định về hoạt động, chế độ tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm; hoạt động của đại lý bảo hiểm, đào tạo đại lý bảo hiểm; chế độ báo cáo, công bố thông tin của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp bảo hiểm.

Theo đó, một trong những điểm mới của Thông tư này là bổ sung quy định các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ phải đăng ký bản quy tắc, điều khoản, biểu phí của các sản phẩm bảo hiểm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới với Bộ Tài chính (Điều 6). Đối với các doanh nghiệp đang hoạt động phải thực hiện đăng ký trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Về mức chi hoa hồng đại lý bảo hiểm, cơ bản vẫn như quy định trước đây, tuy nhiên có bổ sung hạn mức chi hoa hồng cho nghiệp vụ bảo hiểm bảo lãnh là 10%. Chi tiết xem tại Điều 5 Thông tư.

Thông tư đồng thời cũng thay mới toàn bộ các biểu mẫu về đăng ký thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm (từ Phụ lục 1 - 20).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017. Thay thế Thông tư số 124/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012, Thông tư số 125/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 và Thông tư số 194/2014/TT-BTC ngày 17/12/2014.

 Hiệu lực thi hành: Ngày 1 tháng 7 năm 2017.

Download các thông tư trên tại đây:

1. Thông tư số 41/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 
2. Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 6/6/2017 
3. Công văn số 2302/TCT-CS ngày 1/6/2017 
4. Công văn số 36477/CT-TTHT ngày 26/5/2017 
5. Công văn số 2308/TCT-CS ngày 1/6/2017 
6. Công văn 2465/TCT-TTHT ngày 6/6/2017 
7. Công văn số 2419/TCT-TTHT ngày 6/6/2017 
8. Công văn số 2564/TCT-TNCN ngày 13/6/2017 
9. Công văn số 2039/BHXH-CSYT ngày 29/5/2017
10. Thông tư 50/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017

Theo Luatvietnam.net

Tin tức nổi bật

02/01/2019

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 12.2018

Trong tháng 12/2018 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

03/12/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 11.2018

Trong tháng 11/2018 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

02/11/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 10 NĂM 2018

Trong tháng 10/2018 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

01/10/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 9 NĂM 2018

Trong tháng 9/2018 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

04/09/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 8 NĂM 2018

Trong tháng 8/2018 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:


Liên kết website
Designed by Vinalink