Văn bản pháp luật

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 7 NĂM 2016

02/08/2016

Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Kế toán Mirai xin gửi đến Quý khách hàng bản tin pháp luật tháng 07/2016 như sau:

I. THUẾ - TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - NGÂN HÀNG
1.Thông tư số 83/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 17/6/2016 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư:

Thông tư này hướng dẫn thực hiện ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015. Ưu đãi về tiền thuê đất, tiền sử dụng đất quy định tại khoản , điều 16 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP.

Theo đó, việc áp dụng ưu đãi thuế TNDN đối với các dự án ưu đãi đầu tư được thực hiện theo các quy định tương ứng của pháp luật thuế TNDN. Điểm đáng lưu ý tại Thông tư này là trong khi dự án sản xuất các hàng hóa chịu TTĐB khác không được ưu đãi thuế TNDN thì dự án đầu tư mới sản xuất xe ô tô dưới 24 chỗ vẫn được xét hưởng ưu đãi thuế, ngoại trừ ưu đãi về lĩnh vực (khoản 7 Điều 4)

Về ưu đãi thuế nhập khẩu, theo Điều 5 Thông tư này, các dự án sau đây không được xét miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu tạo TSCĐ: dự án sản xuất lắp ráp ô tô, xe máy, điều hòa, máy sưởi điện, tủ lạnh, máy giặt, quạt điện, máy rửa bát đĩa, đầu đĩa, dàn âm thanh, bàn là điện, ấm đun nước, máy sấy khô tóc, làm khô tay và những mặt hàng khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Tuy nhiên, đối với các dự án đầu tư được ưu đãi thuế nhập khẩu đầu tư về khách sạn, văn phòng, căn hộ cho thuê, nhà ở, trung tâm thương mại, dịch vụ kỹ thuật, siêu thị, sân golf, khu du lịch, khu thể thao, khu vui chơi giải trí, cơ sở khám, chữa bệnh, đào tạo, văn hóa, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kiểm toán, dịch vụ tư vấn thì được xét miễn thuế nhập khẩu lần đầu các trang thiết bị tạo TSCĐ

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2016.

2. Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế GTGT :

Thông tư này hướng dẫn các quy định chung và quy trình giải quyết hoàn thuế GTGT tại cơ quan thuế bao gồm việc phân loại hồ sơ, xác định số thuế được hoàn và ban hành quyết định hoàn thuế.

Theo đó, có đến 07 trường hợp bị phân loại vào diện kiểm tra trước - hoàn thuế sau, cụ thể gồm:

1. Hoàn thuế theo điều ước quốc tế, trừ hồ sơ hoàn thuế của các hãng vận tải nước ngoài

2. Đề nghị hoàn thuế lần đầu

3. Đề nghị hoàn thuế trong thời hạn 02 năm, kể từ thời điểm bị xử phạt trốn thuế

4. Đề nghị hoàn thuế hàng xuất khẩu trong thời hạn 02 năm, kể từ thời điểm bị xử phạt buôn lậu, gian lận thương mại

5. Đối tượng đề nghị hoàn thuế là doanh nghiệp sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi hình thức sở hữu, chấm dứt hoạt động; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước

6. Đối tượng đề nghị hoàn thuế thuộc diện rủi ro cao

7. Hồ sơ hoàn thuế trước - kiểm tra sau nhưng không giải trình, bổ sung tài liệu đúng thời hạn (trong vòng 10 ngày kể từ ngày có yêu cầu)

Đối với nợ thuế phải thực hiện bù trừ vào tiền thuế đề nghị hoàn, ngoài nợ thuế của chính doanh nghiệp thì còn phải bù trừ cả khoản nợ thuế quá hạn 90 ngày của các Chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/8/2016. Thay thế Thông tư số 94/2010/TT-BTC ngày 30/6/2010; Quyết định số 2404/QĐ-BTC ngày 27/9/2012 và Thông tư số 150/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013.

3. Công văn số 4086/CT-TTHT do Cục thuế TP HCM ban hành ngày 6/5/2016 hướng dẫn về chính sách thuế đối với trường hợp vay lại lợi tức của cá nhân tham gia góp vốn:

Công văn này hướng dẫn, trường hợp Công ty chia lợi tức sau khi đã kê khai nộp thuế TNDN cho thành viên là cá nhân tham gia góp vốn, sau đó lại làm thủ tục vay lại số tiền này của các thành viên thì :

Khi trả lợi tức cho cá nhân, công ty khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn;

Khi trả tiền lãi vay cho cá nhân, công ty thực hiện khấutrừ thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn. Khoản chi phí lãi vay ( trường hợp Công ty đã góp đủ vốn điều lệ) trả cho cá nhân nếu không vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do NHNN Việt Nam công bố tại thời điểm vay được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

4. Công văn số 3421/TCT-KK do Tổng cục thuế ban hành ngày 20/7/2016 hướng dẫn về việc kê khai hàng xuất khẩu bị trả lại:

Công văn này hướng dẫn như sau :

Trường hợp doanh nghiệp khi phát sinh hàng hóa xuất khẩu bị trả lại và tự khai báo với cơ quan thuế trước thời điểm cơ quan thuế có quyết định thanh tra, kiểm tra thì doanh nghiệp lập tờ khai bổ sung của kỳ kê khai đã đề nghị hoàn thuế. Trên tờ khai bổ sung kê khai điều chỉnh giảm phần doanh thu hàng xuất khẩu bị trả lại và số thuế đã đề nghị hoàn tương ứng.

Số thuế điều chỉnh giảm chỉ tiêu đề nghị hoàn (42) làm tăng số khẩu trừ chuyển kỳ sau (43) trên hồ sơ khai bổ sung người nộp thuế đưa lên chỉ tiêu (37) và (38) của tờ khai thuế kỳ kê khai khi người nộp thuế lập hồ sơ khai bổ sung.

Khi người nộp thuế bán số hàng hóa xuất khẩu trên ra thị trường trong nước thuộc diện chịu thuế GTGT hoặc xuất khẩu thì khai số tiền thuế GTGT của hàng hóa xuất khẩu bị thu hồi hoàn nêu trên vào chỉ tiêu (38) điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước trên tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT kỳ tính thuế thực bán hàng hóa.

Doanh nghiệp nộp lại số tiền hoàn thuế tương ứng với doanh thu xuất khẩu bị trả lại và tiền chậm nộp tính từ thời điểm hoàn thành thủ tục hải quan nhập hàng xuất khẩu trả lại đến ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

5. Công văn số 10315/BTC-TCT do Bộ Tài chính ban hành ngày 25/7/2016 về việc thực hiện Luật số 106/2016/QH13:

Công văn này hướng dẫn hai vấn đề sau :

Về hoàn thuế GTGT : trường hợp cơ sở kinh doanh có số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết phát sinh trước kỳ tính tháng 7/2016 (đối với trường hợp kê khai thuế theo tháng) hoặc trước kỳ tính thuế quý 3/2016 (đối với trường hợp kê khai thuế theo quý) đủ điều kiện hoàn thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì cơ quan thuế vẫn tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế của các cơ sở kinh doanh và giải quyết hồ sơ đề nghị hoàn thuế theo quy định của pháp luật.

Về mức tiền chậm nộp :  đối với các khoản nợ thuế phát sinh trước 1/7/2016 nhưng sau ngày 1/7/2016 vẫn chưa nộp thì từ ngày 1/7/2016 chuyển sang áp dụng mức tính tiền chậm nộp 0,03%/ngày.

Trường hợp người nộp thuế khai thiếu tiền thuế của kỳ thuế phát sinh trước ngày 1/7/2016 nhưng sau ngày 1/7/2016 cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra hoặc người nộp thuế tự phát hiện thì áp dụng tiền chậm nộp theo mức 0,05% /ngày (hoặc mức phù hợp quy định của văn bản pháp luật từng thời kỳ) từ ngày phải nộp theo quy định của pháp luật đến hết ngày 30/6/2016 và theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế khai thiếu từ ngày 1/7/2016 đến ngày người nộp thuế nộp vào ngân sách nhà nước.

II. LAO ĐỘNG – BẢO HIỂM :

1. Hướng dẫn số 1684/HD-BHXH của Bảo hiểm xã hội TP Hồ Chí Minh ban hành ngày 1/7/2016 hướng dẫn về việc đóng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp:

Văn bản này hướng dẫn đối tượng, mức đóng và phương thức đóng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sau :

Đối tượng tham gia : là người thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hôi bắt buộc ( trừ đối tượng chỉ tham gia vào quỹ hưu trí, tử tuất).

Mức đóng : 1% trên quỹ lương đóng BHXH và do người sử dụng lao động đóng.

Văn bản nhấn mạnh trong 26% đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đã bao gồm 1% quỹ bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp này.

Các doanh nghiệp chỉ lưu ý khi người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động và đã đóng  BHXH và quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại một nơi thì người sử dụng lao động nơi còn lại phải đóng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm bắt buộc. Trường hợp này doanh nghiệp phải lập danh sách riêng chỉ đóng 1% cho các đối tượng này.

Download các văn bản trên tại đây:
1.TT83_17062016BTC - uu dai thue du an dau tu.doc
2.TT99_29062016BTC.doc
3.CV4086_06052016CTHCM.pdf
4.CV3241TCT 20072016 khai thue hang XK tra lai.pdf
5.CV10315_25072016BTC.doc
6.HD1684_01072016BHXHHCM.doc

Theo Luatvietnam.net

Tin tức nổi bật

02/01/2019

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 12.2018

Trong tháng 12/2018 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

03/12/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 11.2018

Trong tháng 11/2018 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

02/11/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 10 NĂM 2018

Trong tháng 10/2018 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

01/10/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 9 NĂM 2018

Trong tháng 9/2018 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

04/09/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 8 NĂM 2018

Trong tháng 8/2018 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:


Liên kết website
Designed by Vinalink