Văn bản pháp luật

Hướng dẫn kê khai giảm 30% thuế TNDN 2012 khi thay đổi năm tài chính

15/03/2013

Văn bản hướng dẫn các doanh nghiệp nhỏ và vừa kê khai giảm 30% thuế TNDN 2012 trong trường hợp năm tài chính 2012 được chuyển đổi từ 1/4/2012 đến 31/3/2013, thay vì tính từ 1/1 đến 31/12/2012

Theo đó, nếu doanh nghiệp quên kê khai giảm 30% thuế TNDN cho thời gian chuyển đổi (tức quý 1/2012) thì được kê khai bổ sung, điều chỉnh theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 140/2012/TT-BTC. Hồ sơ khai bổ sung gồm: Tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 1/2012 đã bổ sung số thuế được miễn giảm; và Phụ lục Miễn, giảm thuế TNDN (lập theo Mẫu số 01/MGT-TNDN ban hành kèm theo Thông tư 140/2012/TT-BTC) .
Trường hợp năm dương lịch 2013, doanh nghiệp không còn thuộc diện được giảm 30% thuế TNDN thì số thuế TNDN được giảm của năm tài chính 2012 chỉ bao gồm số thuế TNDN của quý 2, 3, và 4/2012; không bao gồm số thuế TNDN của quý 1/2013
Trường hợp không tách riêng được doanh thu, chi phí, thu nhập chịu thuế của 3 quý năm 2012 với quý 1/2013 thì số thuế được giảm được xác định theo công thức sau:

Số thuế được giảm = [(Tổng số thuế phải nộp từ 1/4/2012 - 31/3/2013) / 4 (quý)] x 3 (quý) x 30%

Theo Luatvietnam.net

Tin tức nổi bật

01/06/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 5 NĂM 2018

Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Kế toán Mirai xin gửi đến Quý khách hàng bản tin pháp luật tháng 5/2018 như sau

15/05/2018

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN DỊCH VỤ

Chức danh chuyên môn : Kế toán dịch vụ

07/05/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 4.2018

Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Kế toán Mirai xin gửi đến Quý khách hàng bản tin pháp luật tháng 4/2018 như sau

01/03/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 2.2018

Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Kế toán Mirai xin gửi đến Quý khách hàng bản tin pháp luật tháng 2/2018 như sau

31/01/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 1 NĂM 2018

Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Kế toán Mirai xin gửi đến Quý khách hàng bản tin pháp luật tháng 1/2018 như sau

Liên kết website
Designed by Vinalink