Văn bản pháp luật

Từ 1/7/2013, áp dụng quy định mới về Hóa đơn

03/06/2013

Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010.NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (51 trang)

Theo khoản 2 Điều 3 Thông tư này, chỉ khi xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ ra nước ngoài (trừ vận tải quốc tế sử dụng Hóa đơn GTGT) mới sử dụng Hóa đơn xuất khẩu. 
Còn lại, khi bán hàng hóa, dịch trên lãnh thổ Việt Nam, kể cả khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu đều phải sử dụng Hóa đơn GTGT hoặc Hóa đơn bán hàng, nếu doanh nghiệp kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp.
Riêng doanh nghiệp chế xuất (DNCX), nếu bán hàng hóa, dịch vụ vào nội địa hoặc cho DNCX khác thì sử dụng Hóa đơn bán hàng (loại dành cho DNCX), nếu bán ra nước ngoài thì sử dụng Hóa đơn xuất khẩu
Doanh nghiệp được tiếp tục sử dụng Hóa đơn tự in đã thông báo phát hành năm trước cho năm sau, nếu còn thừa, thay vì hiện nay thì không (xem Ví dụ tại điểm b, k hoản 1 Điều 4).
Trường hợp kinh doanh tài sản phải đăng ký sở hữu (như ô tô, xe máy, ...) doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn có từ 3 liên trở lên. Theo đó, bên bán phải giao cho bên mua 2 liên: liên 2-liên giao cho người mua, và một liên dùng để đăng ký quyền sở hữu, sử dụng. Nếu lỡ phát hành hóa đơn có 2 liên và liên 2 phải lưu tại cơ quan đăng ký tài sản, thì bên mua được sử dụng bản chụp liên 2 (có xác nhận của bên bán), chứng từ thanh toán và biên lai trước bạ để hạch toán và kê khai khấu trừ thuế.
Trên hoá đơn đặt in, tự in, hoá đơn điện tử bắt buộc phải thể hiện tên, MST của tổ chức nhận in hoá đơn, tổ chức cung ứng phần mềm tự in hoá đơn, tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử (điểm i khoản 1 Điều 4). 
Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2013. Bãi bỏ Thông tư số153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010, Thông tư số 13/2011/TT-BTCngày 8/2/2011. Các nội dung hướng dẫn về hoá đơn tại các văn bản trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ. Các văn bản hướng dẫn khác về hóa đơn không trái với Thông tư này vẫn còn hiệu lực thi hành.
Các Phụ lục số 1, 2, 3, 4 có tính bắt buộc, riêng Phụ lục 5 chỉ mang tính tham khảo (không bắt buộc).

Tin tức nổi bật

16/04/2014

Sử dụng hóa đơn xuất khẩu, Thuế nói bỏ, Hải quan nói không

Công văn số 1950/CT-TTHT ngày 26/3/2014 của Cục Thuế TP. HCM về vướng mắc khi thực hiện Nghị định số 04/2014/NĐ-CP (2 trang)

16/04/2014

TẠM NGỪNG KINH DOANH QUÁ 2 NĂM LIÊN TỤC SẼ BỊ XEM LÀ BỎ ĐỊA CHỈ KINH DOANH

Công văn số 1056/TCT-KK ngày 31/3/2014 của Tổng cục Thuế về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp (2 trang)

07/04/2014

Điều kiện mới về vay vốn nước ngoài của doanh nghiệp

Thông tư số 12/2014/TT-NHNN ngày 31/3/2014 của Ngân hàng Nhà nước quy định về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh (6 trang)

24/03/2014

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VỀ HÀNH VI VI PHẠM SỬ DỤNG HÓA ĐƠN TỪ NGÀY 02/03/2014

Xử phạt về hình vi vi phạm sử dụng hóa đơn từ 02/03/2014 - See more at: http://www.webchukyso.vn/news-101/Xu-phat-ve-hinh-vi-vi-pham-su-dung-hoa-don-tu-02032014.html#sthash.MSUD0V49.dpuf
Theo Thông tư số : 10/2014/TT-BTC, ban hành ngày 17/01/2014 và có hiệu lực từ 02/03/2014 thì hành vi vi phạm về sử dụng hóa đơn của người bán và người mua là khác nhau. - See more at: http://www.webchukyso.vn/news-101/Xu-phat-ve-hinh-vi-vi-pham-su-dung-hoa-don-tu-02032014.html#sthash.MSUD0V49.dpuf
Theo Thông tư số : 10/2014/TT-BTC, ban hành ngày 17/01/2014 và có hiệu lực từ 02/03/2014 thì hành vi vi phạm về sử dụng hóa đơn của người bán và người mua là khác nhau. - See more at: http://www.webchukyso.vn/news-101/Xu-phat-ve-hinh-vi-vi-pham-su-dung-hoa-don-tu-02032014.html#sthash.MSUD0V49.dpuf
Theo Thông tư số : 10/2014/TT-BTC, ban hành ngày 17/01/2014 và có hiệu lực từ 02/03/2014 thì hành vi vi phạm về sử dụng hóa đơn của người bán và người mua là khác nhau. - See more at: http://www.webchukyso.vn/news-101/Xu-phat-ve-hinh-vi-vi-pham-su-dung-hoa-don-tu-02032014.html#sthash.MSUD0V49.dpuf
Theo Thông tư số : 10/2014/TT-BTC, ban hành ngày 17/01/2014 và có hiệu lực từ 02/03/2014 thì hành vi vi phạm về sử dụng hóa đơn của người bán và người mua là khác nhau.

24/03/2014

CÔNG KHAI CÁC DOANH NGHIỆP CÓ RỦI RO VỀ THUẾ

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người nộp thuế, đồng thời hạn chế một bộ phận người nộp thuế lợi dụng chiếm đoạt tiền hoàn thuế gây thất thu ngân sách nhà nước, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục thuế các tỉnh, thành phố thực hiện công khai thông tin tổ chức, cá nhân kinh doanh có dấu hiệu rủi ro về thuế và sẽ thực hiện ngay trong tháng 3 này.

Liên kết website
Designed by Vinalink