Văn bản pháp luật

Từ 1/7/2013, áp dụng quy định mới về Hóa đơn

03/06/2013

Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010.NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (51 trang)

Theo khoản 2 Điều 3 Thông tư này, chỉ khi xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ ra nước ngoài (trừ vận tải quốc tế sử dụng Hóa đơn GTGT) mới sử dụng Hóa đơn xuất khẩu. 
Còn lại, khi bán hàng hóa, dịch trên lãnh thổ Việt Nam, kể cả khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu đều phải sử dụng Hóa đơn GTGT hoặc Hóa đơn bán hàng, nếu doanh nghiệp kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp.
Riêng doanh nghiệp chế xuất (DNCX), nếu bán hàng hóa, dịch vụ vào nội địa hoặc cho DNCX khác thì sử dụng Hóa đơn bán hàng (loại dành cho DNCX), nếu bán ra nước ngoài thì sử dụng Hóa đơn xuất khẩu
Doanh nghiệp được tiếp tục sử dụng Hóa đơn tự in đã thông báo phát hành năm trước cho năm sau, nếu còn thừa, thay vì hiện nay thì không (xem Ví dụ tại điểm b, k hoản 1 Điều 4).
Trường hợp kinh doanh tài sản phải đăng ký sở hữu (như ô tô, xe máy, ...) doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn có từ 3 liên trở lên. Theo đó, bên bán phải giao cho bên mua 2 liên: liên 2-liên giao cho người mua, và một liên dùng để đăng ký quyền sở hữu, sử dụng. Nếu lỡ phát hành hóa đơn có 2 liên và liên 2 phải lưu tại cơ quan đăng ký tài sản, thì bên mua được sử dụng bản chụp liên 2 (có xác nhận của bên bán), chứng từ thanh toán và biên lai trước bạ để hạch toán và kê khai khấu trừ thuế.
Trên hoá đơn đặt in, tự in, hoá đơn điện tử bắt buộc phải thể hiện tên, MST của tổ chức nhận in hoá đơn, tổ chức cung ứng phần mềm tự in hoá đơn, tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử (điểm i khoản 1 Điều 4). 
Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2013. Bãi bỏ Thông tư số153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010, Thông tư số 13/2011/TT-BTCngày 8/2/2011. Các nội dung hướng dẫn về hoá đơn tại các văn bản trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ. Các văn bản hướng dẫn khác về hóa đơn không trái với Thông tư này vẫn còn hiệu lực thi hành.
Các Phụ lục số 1, 2, 3, 4 có tính bắt buộc, riêng Phụ lục 5 chỉ mang tính tham khảo (không bắt buộc).

Tin tức nổi bật

02/11/2015

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 10

Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Kế toán Mirai xin gửi đến Quý khách hàng bản tin pháp luật tháng 10/2015 như sau:

20/10/2015

Sửa đổi thủ tục về kê khai thuế và thông báo hóa đơn

Quyết định số 1863/QĐ-BTC ngày 14/9/2015 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính (59 trang)

15/10/2015

NHỮNG GIẢI THÍCH BÊN LỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2015

Công văn số 12568/BTC-CĐKT ngày 9/9/2015 của Bộ Tài chính về việc giải thích nội dung Thông tư số 200/2014/TT-BTC (8 trang)

02/10/2015

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 9

Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Kế toán Mirai xin gửi đến Quý khách hàng bản tin pháp luật tháng 09/2015 như sau

15/09/2015

KHOẢN PHỤ CẤP LƯƠNG NÀO SẼ PHẢI TÍNH ĐÓNG BHXH TỪ 2016?

Mới đây, ngày 3/9/2015, BHXH TP. Hồ Chí Minh đã có một trả lời trên Hệ thống Đối thoại doanh nghiệp cho rằng: "Từ ngày 01/01/2016, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động". Do BHXH TP. HCM đã không nói rõ thêm pháp luật về lao động hiện hành quy định mức lương và phụ cấp lương như thế nào, tại văn bản nào khiến nhiều bạn đọc cảm thấy còn vướng mắc?
Luật Việt Nam xin cung cấp một số căn cứ pháp lý xung quanh vấn đề trên

Liên kết website
Designed by Vinalink