Văn bản pháp luật
quy-dinh-moi-ve-ke-khai-va-quan-ly-thue

QUY ĐỊNH MỚI VỀ KÊ KHAI VÀ QUẢN LÝ THUẾ

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ (144 trang)

thoi-han-xac-minh-hoa-don-de-hoan-thue-toi-da-khong-qua-40-ngay

THỜI HẠN XÁC MINH HÓA ĐƠN ĐỂ HOÀN THUẾ TỐI ĐA KHÔNG QUÁ 40 NGÀY

Công văn số 13706/BTC-TCT ngày 15/10/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung sửa đổi nội dung Công văn số 7527/BTC-TCT (4 trang)

khong-xu-phat-cac-truong-hop-tre-han-bao-cao-hoa-don-duoi-10-ngay

Không xử phạt các trường hợp trễ hạn Báo cáo Hóa đơn dưới 10 ngày

Công văn số 3469/TCT-CS ngày 21/10/2013 của Tổng cục Thuế về việc xử lý vi phạm hóa đơn (2 trang)

huong-dan-dieu-kien-huong-thue-tndn-20-

HƯỚNG DẪN ĐIỀU KIỆN HƯỞNG THUẾ TNDN 20%

Thông tư số 141/2013/TT-BTC ngày 16/10/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng (11 trang)

tang-muc-phat-hanh-chinh-ve-ke-khai-thue-tu-15-12-2013

TĂNG MỨC PHẠT HÀNH CHÍNH VỀ KÊ KHAI THUẾ TỪ 15/12/2013

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 129/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. Trong đó, một số quy định đáng lưu ý như sau:

cac-khoan-thu-nhap-duoc-mien-thue-theo-thong-tu-111-2013-tt-btc

CÁC KHOẢN THU NHẬP ĐƯỢC MIỄN THUẾ THEO THÔNG TƯ 111/2013/TT-BTC

Theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân, từ ngày 1/10, mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng; mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng.

hoa-don-thieu-dau-gach-cheo-phan-trong-se-khong-duoc-ke-khai

Hóa đơn thiếu dấu gạch chéo phần trống sẽ không được kê khai

Công văn số 5871/CT-TTHT ngày 23/8/2013 của Cục Thuế TP. HCM về hóa đơn, chứng từ

chi-phi-thue-dich-vu-khai-nop-thue-tncn-khong-duoc-tinh-vao-chi-phi-hop-ly

Chi phí thuê dịch vụ khai nộp thuế TNCN không được tính vào chi phí hợp lý

Công văn số 5792/CT-TTHT ngày 22/8/2013 của Cục Thuế TP. HCM về chính sách thuế (1 trang)

cac-khoan-thu-nhap-duoc-mien-thue

CÁC KHOẢN THU NHẬP ĐƯỢC MIỄN THUẾ

Theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân, từ ngày 1/10, mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng; mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2013.

Tin tức nổi bật

02/01/2019

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 12.2018

Trong tháng 12/2018 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

03/12/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 11.2018

Trong tháng 11/2018 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

02/11/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 10 NĂM 2018

Trong tháng 10/2018 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

01/10/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 9 NĂM 2018

Trong tháng 9/2018 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:

04/09/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 8 NĂM 2018

Trong tháng 8/2018 có những chính sách pháp luật mới gì liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế - bảo hiểm?  Những vấn đề quan trọng nhất được trình bày dưới đây:


Liên kết website
Designed by Vinalink