About us

Công ty TNHH Mirai Việt Nam được thành lập ngày 12/9/2002 theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 0102006353 do Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội cấp với các ngành nghề kinh doanh chủ yếu là:
  • Dịch vụ dịch thuật
  • Tư vấn xúc tiến thương mại….
Ngày 15/6/2009  Mirai Việt Nam chính thức bổ sung ngành nghề kinh doanh mới về “ Dịch vụ kế toán  và tư vấn thuế”.Ngày 13/7/2009 Mirai Việt Nam chính thức được Trung ương hội kế toán và kiểm toán Việt Nam (VAA) công nhận là doanh nghiệp thứ 26 trong cả nước đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kế toán. 
Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng cũng như chuyên nghiệp hóa ngành nghề kinh doanh, hướng tới mục tiêu cung cấp dịch vụ chất lượng cao cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, ngày 25/1/2011 Công ty TNHH tư vấn và dịch vụ kế toán Mirai  ( Mirai Accounting) chính thức ra đời.

Services

Information security

Information security

Experienced

Experienced

Conscientious

Conscientious

 Professional

Professional

02462750776