Vn En Jp
02462750776
DỊCH VỤ  Dịch vụ hỗ trợ khác

Dịch vụ hỗ trợ khác

Dịch vụ dịch thuật

Dịch vụ dịch thuật

Dịch vụ dịch thuật của Mirai Accounting bao gồm các dịch vụ như : dịch văn bản, hợp đồng và tất cả các tài liệu 
Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ các thủ tục pháp lý, trước và trong giai đoạn đầu tư

Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ các thủ tục pháp lý, trước và trong giai đoạn đầu tư

Với đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm và đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật về điều kiện hành nghề, hiện nay Mirai Accounting đang cung cấp dịch vụ hỗ trợ trong lĩnh vực ngành nghề kế toán và dịch thuật
Hỗ trợ tuyển dụng nhân viên kế toán , hướng dẫn tập hợp chứng từ và lập chứng từ ban đầu

Hỗ trợ tuyển dụng nhân viên kế toán , hướng dẫn tập hợp chứng từ và lập chứng từ ban đầu

Với đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm và đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật về điều kiện hành nghề, hiện nay Mirai Accounting đang cung cấp dịch vụ hỗ trợ trong lĩnh vực ngành nghề kế toán và dịch thuật.
Xây dựng và đăng ký nội quy lao động, hệ thống thang bảng lương

Xây dựng và đăng ký nội quy lao động, hệ thống thang bảng lương

Với đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm và đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật về điều kiện hành nghề, hiện nay Mirai Accounting đang cung cấp dịch vụ hỗ trợ trong lĩnh vực ngành nghề kế toán và dịch thuật.
Dịch vụ tư vấn hợp đồng, các giấy tờ pháp lý

Dịch vụ tư vấn hợp đồng, các giấy tờ pháp lý

Với đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm và đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật về điều kiện hành nghề, hiện nay Mirai Accounting đang cung cấp dịch vụ hỗ trợ trong lĩnh vực ngành nghề kế toán và dịch thuật.
Làm thủ tục đăng ký vay trung và dài hạn với ngân hàng nhà nước đối với khoản vay nước ngoài

Làm thủ tục đăng ký vay trung và dài hạn với ngân hàng nhà nước đối với khoản vay nước ngoài

Với đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm và đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật về điều kiện hành nghề, hiện nay Mirai Accounting đang cung cấp dịch vụ hỗ trợ trong lĩnh vực ngành nghề kế toán và dịch thuật.
Làm thủ tục cấp giấy phép lao động, thẻ tạm trú cho người lao động nước ngoài

Làm thủ tục cấp giấy phép lao động, thẻ tạm trú cho người lao động nước ngoài

Với đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm và đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật về điều kiện hành nghề, hiện nay Mirai Accounting đang cung cấp dịch vụ hỗ trợ trong lĩnh vực ngành nghề kế toán và dịch thuật.

Cung cấp các văn bản pháp quy liên quan đến thuế và kế toán

Với đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm và đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật về điều kiện hành nghề, hiện nay Mirai Accounting đang cung cấp dịch vụ hỗ trợ trong lĩnh vực ngành nghề kế toán và dịch thuật.
02462750776