Vn En Jp
02462750776
DỊCH VỤ  Dịch vụ tư vấn thuế

Dịch vụ tư vấn thuế

Dịch vụ kê khai và nộp thuế các loại

Dịch vụ kê khai và nộp thuế các loại

Với những doanh nghiệp mới thành lập, Ban giám đốc ít kinh nghiệm trong việc kê khai và nộp các loại thuế theo quy định của Nhà nước. Vì vậy việc sử dụng Dịch vụ kê khai và nộp các loại thuế của Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Kế toán Mirai rất đơn giản, nhanh gọn với giá cả hấp dẫn nhất.
Dịch vụ lập quyết toán thuế năm

Dịch vụ lập quyết toán thuế năm

Dịch vụ này thường đi chung với dịch vụ ghi sổ kế toán và lập BCTC.
Dịch vụ làm thủ tục hoàn thuế

Dịch vụ làm thủ tục hoàn thuế

Đối với những doanh nghiệp có số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ nhiều, Mirai Accounting sẽ giúp doanh nghiệp tăng thêm nguồn vốn lưu động bằng dịch vụ " Hoàn thuế giá trị gia tăng" . Là một doanh nghiệp đủ điều kiện cung cấp dịch vụ Đại lý thuế nên khi khách hàng sử dụng dịch vụ này tại Mirai thì việc hoàn thuế trở nên vô cùng đơn giản.
02462750776