Vn En Jp
02462750776
DỊCH VỤ  Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán

Xây dựng quy trình kế toán

Xây dựng quy trình kế toán

Xây dựng quy trình kế toán : bao gồm dịch vụ thiết lập hệ thống sổ sách và bộ máy kế toán ban đầu, thiết lập quy trình hạch toán kế toán, quy trình kiểm soát nội bộ.
Dịch vụ cho thuê kế toán trưởng

Dịch vụ cho thuê kế toán trưởng

Tại sao công ty của bạn nên sử dụng dịch vụ thuê kế toán trưởng? Rất đơn giản! Bởi kế toán trưởng là người đầu tầu cho guồng máy tài chính kế toán của công ty bạn hoạt động hiệu quả.
Dịch vụ kế toán và lập báo cáo tài chính

Dịch vụ kế toán và lập báo cáo tài chính

Với những doanh nghiệp của Nhật Bản mới đầu tư vào Việt Nam, việc tuyển chọn nhân viên kế toán vừa có kinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ, vừa sử dụng thành thạo tiếng Nhật là rất khó.
Dịch vụ thẩm định và hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán và báo cáo tài chính năm

Dịch vụ thẩm định và hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán và báo cáo tài chính năm

Nếu doanh nghiệp của bạn đang gặp phải khó khăn trong công tác kế toán thuế như lập báo cáo tài chính cuối năm, quyết toán thuế, giải trình với cơ quan thuế...... Bạn hãy sử dụng “Dịch vụ thẩm định, hoàn thiện hệ thống sổ sách báo cáo tài chính năm” của Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Kế toán Mirai để giải quyết tất cả những khó khăn trên cho doanh nghiệp của bạn.
02462750776