Vn En Jp
02462750776
TIN TỨC  Tin chuyên ngành

Tin chuyên ngành

Quy trình thanh tra hải quan đối với hàng XNK

Quy trình thanh tra hải quan đối với hàng XNK

Quy trình này quy định trình tự, thủ tục để cơ quan Hải quan tiến hành cuộc thanh tra thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Quy trình này thông thường có ba bước gồm: chuẩn bị thanh tra, tiến hành thanh tra và kết thúc thanh tra.
Đại hội thành lập Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam

Đại hội thành lập Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam

Được sự chấp nhận của Bộ Tài chính và Ban thường vụ ban chấp hành Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam, ngày 25/01/ 2013, Ban quản lý hành nghề - VAA đã phối hợp với Ban vận động thành lập Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam tổ ...
Từ 1/7/2013, kê khai thuế qua mạng gần như bắt buộc

Từ 1/7/2013, kê khai thuế qua mạng gần như bắt buộc

Điểm 4 Luật số 21/2012/QH13 bổ sung thêm Khoản 10 vào Điều 7 của Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11. Theo đó, kể từ ngày 1/7/2013, các doanh nghiệp đóng trụ sở tại các tỉnh/thành phố có cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin bắt buộc kê khai thuế ...
02462750776