Vn En Jp
02462750776
TIN TỨC  Tin chuyên ngành

CÁCH GẠCH CHÉO HÓA ĐƠN MỚI

Thông báo của Cục Thuế TP. HCM ngày 10/9/2013  về việc viết tắt một số chỉ tiêu và gạch chéo phần còn trống trên hóa đơn (2 trang)

Văn bản nêu hướng dẫn của Cục thuế TP. HCM về cách gạch chéo phần còn trống trên hóa đơn và một số từ, cụm từ được phép viết tắt trên hóa đơn
Theo đó, kể từ 1/7/2013, phần còn trống trên hóa đơn phải được gạch chéo như sau:
- Gạch chéo từ trái qua phải; từ phải qua trái; 
- Gạch ngang từ tiêu thức “số thứ tự, tên hàng hóa, dịch vụ” tiếp nối gạch chéo các tiêu thức “đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền”; 
- Gạch ngang từ tiêu thức “số thứ tự, tên hàng hóa, dịch vụ” đến tiêu thức “thành tiền” tiếp nối gạch thẳng xuống đến dòng cuối của tiêu thức
Trường hợp phần mềm lập hóa đơn không gạch chéo được như trên thì gạch chéo bằng bút mực, loại mực không phai trừ mực đỏ

Theo Luatvietnam.net

Các tin khác

02462750776