Vn En Jp
02462750776
TIN TỨC  Tin chuyên ngành

Thông tư hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý giấy CN DK HN Dịch vụ kế toán

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 296/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán để gửi cho các đơn vị nghiên cứu và chuẩn bị hồ sơ đăng ký hành nghề năm 2017.

Theo hướng dẫn tại Thông tư 296/2016/TT-BTC để đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán (DVKT), người đăng ký hành nghề phải chuẩn bị hồ sơ như sau:

 + Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề DVKT.

+ Bản sao HĐLĐ làm toàn bộ thời gian tại doanh nghiệp kinh doanh DVKT, hộ kinh doanh DVKT.

+ Bản sao chứng chỉ kế toán viên hoặc kiểm toán viên.

+ Giấy xác nhận thời gian thực tế hoặc các tài liệu chứng minh về thời gian thực tế làm công tác tài chính, kế toán, kiểm toán.

+ 02 ảnh màu cỡ 3x4cm chụp trên nền trắng không quá 06 tháng.

+ Bản sao Quyết định thôi việc hoặc chấm dứt HĐLĐ tại nơi làm việc trước khi đăng ký hành nghề DVKT.

+ Bản sao Giấy phép lao động tại Việt Nam của người đăng ký hành nghề DVKT là người nước ngoài.

+ Tài liệu chứng minh giờ cập nhật kiến thức tại các tổ chức nghề nghiệp quốc tế về kế toán, kiểm toán.

Các tin khác

02462750776