Vn En Jp
02462750776
TIN TỨC  Tin chuyên ngành

Quy chế thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Quyết định số 1557/QĐ-TCT ngày 9/11/2021 của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy chế thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế 

Quyết định này quy định quy chế thi và cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.
Người dự thi là người Việt Nam hoặc người nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam từ 12 tháng trở lên.
Quy chế này quy định các nội dung cụ thể gồm :
1. Hội đồng thi và các bộ phận giúp việc hội đồng thi
2. Công tác đề thi
3. Quy chế thi viết, thi trắc nghiệm trên giấy
4. Quy chế thi viết, thi trắc nghiệm trên máy vi tính
5. Công tác làm phách, chấm thi, phúc khảo, phê duyệt, công bố kết quả thi
6. Nội quy thi

Nguồn Luatvietnam.net

Các tin khác

02462750776