Vn En Jp
02462750776
TIN TỨC  Tin chuyên ngành

KHOẢN PHỤ CẤP LƯƠNG NÀO SẼ PHẢI TÍNH ĐÓNG BHXH TỪ 2016?

Mới đây, ngày 3/9/2015, BHXH TP. Hồ Chí Minh đã có một trả lời trên Hệ thống Đối thoại doanh nghiệp cho rằng: "Từ ngày 01/01/2016, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động"

Mới đây, ngày 3/9/2015, BHXH TP. Hồ Chí Minh đã có một trả lời trên Hệ thống Đối thoại doanh nghiệp cho rằng: "Từ ngày 01/01/2016, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động". Do BHXH TP. HCM đã không nói rõ thêm pháp luật về lao động hiện hành quy định mức lương và phụ cấp lương như thế nào, tại văn bản nào khiến nhiều bạn đọc cảm thấy còn vướng mắc?
Luật Việt Nam xin cung cấp một số căn cứ pháp lý xung quanh vấn đề trên:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 89 Luật BHXH số 58/2014/QH13 , đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động; Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lươngphụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động

Mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác trong điều khoản trên hiện đang được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP như sau:

a) Mức lương theo công việc hoặc chức danh là mức lương trong thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật Lao động. Mức lương đối với công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động và thời giờ làm việc bình thường (không bao gồm khoản tiền trả thêm khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm) không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;
 
b) Phụ cấp lương là khoản tiền bù đắp các yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp của công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ trong mức lương theo công việc hoặc chức danh;
 
c) Các khoản bổ sung khác là khoản tiền bổ sung ngoài mức lương, phụ cấp lương và có liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động, trừ tiền thưởng, tiền ăn giữa ca, các khoản hỗ trợ, trợ cấp của người sử dụng lao động không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động.

Theo điểm b nêu trên, một khoản phụ cấp nếu liên quan đến 1 trong 4 yếu tố sau đây sẽ được xem là "phụ cấp lương":

  1. Điều kiện lao động
  2. Tính chất phức tạp của công việc
  3. Điều kiện sinh hoạt
  4. Mức độ thu hút lao động

Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 5 Điều 4 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP thì "mức lương" và "phụ cấp lương" là một trong các nội dung chủ yếu của một Hợp đồng lao động. Do đó, khoản "phụ cấp lương" (nếu có) phải được xác định một cách cụ thể ngay từ khi ký kết Hợp đồng lao động. Nói cách khác, "phụ cấp lương" được hiểu là một khoản thu nhập cố định bên cạnh "mức lương" mà người đó được hưởng.

Như vậy, kể từ ngày 1/1/2016, mức tiền lương đóng BHXH sẽ bao gồm cả các khoản phụ cấp lương nhưng chỉ là những khoản phụ cấp có ghi rõ trên Hợp đồng lao động.

 Theo Luatvietnam.net

Các tin khác

02462750776