Vn En Jp
02462750776
TIN TỨC  Tin chuyên ngành

QUY ĐỊNH MỚI VỀ THUẾ TNDN NĂM 2014

Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (76 trang)

So với quy định hiện hành tại Thông tư 123/2012/TT-BTC, Thông tư này có một số thay đổi về điều kiện hạch toán chi phí, thu nhập miễn thuế, thuế suất TNDN và ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng
Một trong những thay đổi có lợi cho doanh nghiệp là giảm thuế suất TNDN phổ thông từ mức 25% xuống còn 22% kể từ ngày 1/1/2014 và 20% kể từ 1/1/2016. Đối với doanh nghiệp nhỏ có doanh thu năm trước không quá 20 tỷ đồng được áp dụng ngay mức thuế suất 20%. Trường hợp năm trước doanh nghiệp hoạt động chưa đủ 12 tháng thì chỉ được hưởng thuế suất 20% khi doanh thu bình quân tháng không quá 1,67 tỷ đồng 
Về điều kiện hạch toán chi phí, đối với những hóa đơn đầu vào có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Trường hợp tại thời điểm ghi nhận chi phí doanh nghiệp chưa thanh toán thì không yêu cầu phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Tuy nhiên, nếu sau đó thanh toán bằng tiền mặt thì phải ghi giảm chi phí
Kể từ năm 2014, dự án đầu tư mở rộng được xét lại ưu đãi thuế TNDN. Tuy nhiên, chỉ dành cho các dự án mở rộng thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế quy định tại Nghị định 218/2013/NĐ-CP 
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/8/2014, áp dụng từ kỳ tính thuế TNDN 2014 trở đi và thay thế cho Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012

Theo Luatvietnam.net

Các tin khác

02462750776