Vn En Jp
02462750776
TIN TỨC  Tin chuyên ngành

Quy định mới về ưu đãi thuế đối với Dự án sử dụng vốn ODA

Thông tư số 181/2013/TT-BTC ngày 3/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ (15 trang).

Một trong những điểm mới của Thông tư này là bổ sung thêm các quy định về chính sách thuế đối với dự án sử dụng nguồn vốn từ nhiều hình thức tài trợ khác nhau (ODA và vốn vay ưu đãi); quy định về hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA không hoàn lại có một phần nguốn vốn trong nước.

Theo đó, dự án ODA không hoàn lại nếu có một phần vốn là vốn đối ứng từ NSNN hoặc vốn đóng góp của nhân dân thì chỉ được hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ mua bằng vốn ODA.

Phần hàng hóa, dịch vụ mua bằng nguồn vốn đối ứng từ NSNN và vốn đóng góp của nhân dân không được hoàn lại.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/01/2014, thay thế Thông tư số 123/2007/TT-BTC ngày 23/10/2007.

Đối với các dự án ODA được phê duyệt trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì việc xác định nghĩa vụ thuế, ưu đãi thuế vẫn thực hiện như hướng dẫn tại Thông tư 123/2007/TT-BTC cho đến khi kết thúc dự 
 
Theo Luatvietnam.net

Các tin khác

02462750776