Vn En Jp
02462750776
numo.vn thiết kế website số một việt nam
TIN TỨC
TIN TỨC  Bản tin Pháp luật

BẢN TIN PHAP LUẬT THÁNG 10.2019

Những hướng dẫn trong chính sách pháp luật về thuế - kế toán - bảo hiểm luôn được độc giả quan tâm. Mirai Accounting xin gửi tới Quý khách hàng những văn bản mới nhất được cập nhật trong tháng 10/2019 :

I. THUẾ - TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - NGÂN HÀNG :

1. Thông tư 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ:

Thông tư hướng dẫn việc đăng ký sử dụng và cách lập hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP, gồm: nội dung trên hóa đơn, thời điểm lập, định dạng hóa đơn, áp dụng hóa đơn, xử lý sai sót...

Theo đó, về tên hàng hóa, dịch vụ trên HĐĐT, bắt buộc phải thể hiện bằng tiếng Việt. Nếu bán hàng có nhiều chủng loại, thương hiệu thì phải ghi chi tiết đến từng chủng loại, thương hiệu, ví dụ điện thoại Samsung, điện thoại Nokia... (điểm d khoản 1 Điều 3).

Ngoài ra, nếu bán hàng thuộc diện phải đăng ký quyền sở hữu thì phải ghi rõ các số hiệu, ký hiệu đặc trưng của hàng hóa, ví dụ số khung, số máy của xe; địa chỉ, kích thước, số tầng của căn nhà... (điểm d khoản 1 Điều 3).

Về địa chỉ người mua, nếu bán hàng hóa, dịch vụ cho người nước ngoài thì thông tin địa chỉ người mua có thể thay bằng thông tin về quốc tịch và số hộ chiếu hoặc giấy tờ xuất nhập cảnh (điểm c.2 khoản 1 Điều 3).

Trên HĐĐT không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua, kể cả người mua là các doanh nghiệp và các khách hàng ở nước ngoài. Tuy nhiên, bên bán được thỏa thuận với người mua là doanh nghiệp về việc ký trên HĐĐT (khoản 3 Điều 3).

Các doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu dưới 15 tỷ đồng và có một trong các dấu hiệu sau thì bắt buộc phải sử dụng HĐĐT gắn mã của cơ quan thuế: không có quyền sở hữu nhà máy, kho hàng, cửa hàng; có giao dịch qua ngân hàng thuộc diện đáng ngờ; không khai thuế đúng thời hạn; thay đổi địa chỉ kinh doanh từ 2 lần trở lên trong vòng 1 năm; ... (khoản 3 Điều 6).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/11/2019. Các văn bản sau hết hiệu lực kể từ ngày 01/11/2020:

a) Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011

b) Thông tư số 191/2010/TT-BTC ngày 01/12/2010

c) Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014

d) Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015

đ) Quyết định số 2660/QĐ-BTC ngày 14/12/2016

e) Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017.

Ngày 15/10/2019 Tổng cục thuế đã ban hành Công văn 4178/TCT-CS hướng dẫn một số nội dung và giới thiệu thông tư này.

2. Công văn số 3812/TCT-KK ngày 24/9/2019 của Tổng cục thuế hướng dẫn về việc cấp MST, kê khai thuế GTGT đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp khác tỉnh với đơn vị chủ quản:

Công văn này hướng dẫn như sau :
Trường hợp đơn vị chủ quản của địa điểm kinh doanh là doanh nghiệp hoặc chi nhánh của doanh nghiệp thành lập địa điểm kinh doanh tại địa phương cấp tỉnh khác với địa phương cấp tỉnh nơi doanh nghiệp, hoặc nơi chi nhánh của doanh nghiệp đóng trụ sở (trường hợp chi nhánh được giao quản lý địa điểm kinh doanh, có thực hiện khai thuế, nộp thuế riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp chi nhánh) từ ngày Nghị định số 108/2018/NĐ-CP có hiệu lực thì cơ quan thuế căn cứ vào thông tin đăng ký địa điểm kinh doanh của cơ quan đăng ký kinh doanh để cấp mã số thuế 13 số cho địa điểm kinh doanh và đơn vị chủ quản địa điểm kinh doanh thực hiện kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng của địa điểm kinh doanh theo hướng dẫn tại Điểm 2 và Điểm 4 công văn số 3200/TCT-KK ngày 12/8/2019 của Tổng cục Thuế cho đến khi Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.

3. Công văn số 4102/TCT-CS ngày 09/10/2019 do Tổng cục thuế ban hành hướng dẫn về chính sách thuế:

Công văn này hướng dẫn các vẫn đề cụ thể như sau:
Trường hợp công ty ký hợp đồng dịch vụ với một số cá nhân cư trú tại Singapore để xúc tiến đầu tư và thương mại tại Singapore, các cá nhân này sẽ tìm hiểu, báo cáo thị trường, tìm kiếm khách hàng, quảng cáo, tiếp thị các sản phẩm của công ty tại Singapore ( trừ quảng cáo, tiếp thị trên Internet) thì không thuộc đối tượng áp dụng thông tư 103/2014/TT-BTC.
Công ty cần có chứng từ chứng minh hoạt động thuê quảng cáo, tiếp thị, xúc tiến thương mại tại thị trường Singapore để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty như : Hợp đồng dịch vụ ký với các cá nhân cư trú tại Singapore, Báo cáo kết quả tìm hiểu thì trường, tìm kiếm khách hàng, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm của công ty tại thị trường Singapore của các cá nhân theo nội dung hợp đồng đã ký kết, chứng từ chuyển tiền cho các cá nhân và các chứng từ khác liên quan

4Công văn số 7443/TXNK-CST ngày 14/8/2019 do Cục thuế XNK – Tổng cục Hải quan ban hành hướng dẫn về chính sách thuế đối với hàng hóa sử dụng tại DNCX : 

Công văn này hướng dẫn như sau :
Trường hợp Công ty nhập khẩu quần áo đồng phục cho công nhân viên để phục vụ nội bộ do được sử dụng hàng ngày hoặc có sự luân chuyển thường xuyên ra vào DNCX nên không đủ cơ sở để xác định các mặt hàng này chỉ được sử dụng trong DNCX. Vì vậy, quần áo đồng phục cho công nhân viên nhập khẩu không thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Công ty phải kê khai, nộp đủ các loại thuế theo quy định.

5. Công văn số 8749/CT-TTHT ngày 19/8/2019 do Cục thuế TP Hồ Chí Minh ban hành hướng dẫn về chính sách thuế :

Công văn này hướng dẫn như sau :
Trường hợp công ty xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài nhưng hàng hóa bị lỗi, không đảm bảo chất lượng ( kích thước không đúng quy cách, nước sơn không đạt chất lượng .... ) bị khách hàng trả lại và phải tiêu hủy tại nước ngoài thì về nguyên tắc, nếu công ty đáp ứng đủ hồ sơ, tài liệu về việc hàng hóa xuất khẩu không đạt chất lượng bị trả lại phải tiêu hủy tại nước ngoài theo quy định tại Điểm d.2, d.3 Khoản 3, Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì đáp ứng điều kiện về chứng từ thanh toán để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa xuất khẩu và điều chỉnh giảm doanh thu xuất khẩu. Giá trị của hàng hóa không đạt chất lượng phải tiêu hủy ở nước ngoài, Công ty không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN do không đủ cơ sở xác định thuộc sự kiện bất khả kháng.
Đối với khoản tiền bồi thường do vi phạm hợp đồng, khi chi tiền Công ty lập chứng từ chi. Sau khi bù trừ khoản thu và khoản chi về tiền phạt, tiền bồi thường ( do bên đối tác vi phạm hợp đồng ) hoặc các khoản thưởng ( do thực hiện tốt cam kết theo hợp đồng), phần chênh lệch còn lại nếu chênh lệch dương ( thu lớn hơn chi) thì tính vào thu nhập khác, nếu chênh lệch âm ( thu nhỏ hơn chi) thì giảm trừ vào thu nhập khác. Trường hợp trong năm không phát sinh thu nhập khác thì được giảm trừ vào thu nhập kinh doanh.


6. Công văn số 73110/CT-TTHT ngày 19/9/2019 do Cục thuế TP Hà Nội ban hành hướng dẫn về thủ tục lệ phí môn bài với địa điểm kinh doanh khác tỉnh :

Công văn này hướng dẫn như sau :
Trường hợp Công ty TNHH Công nghiệp Kongo Việt Nam có trụ sở tại Bắc Ninh, có mở địa điểm kinh doanh tại Hà Nội theo Quyết định số 108/2018/NĐ-CP (không thành lập chi nhánh tại Hà Nội), địa điểm kinh doanh không có mã số riêng thì:
- Về đăng ký thuế cho địa điểm kinh doanh: Công ty gửi hồ sơ đăng ký thuế tới cơ quan Thuế được giao nhiệm vụ quản lý thuế đối với địa điểm kinh doanh của Công ty ( Cục Thuế TP Hà Nội) để Cơ quan Thuế cấp mã số thuế 13 số cho địa điểm kinh doanh.
- Về lệ phí môn bài: Sau khi địa điểm kinh doanh được cấp mã số thuế 13 số, đơn vị chủ quản của địa điểm kinh doanh sử dụng mã số thuế 13 số này để kê khai, nộp thuế môn bài theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 302/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

(Cục Thuế TP Hà Nội gửi kèm bản photo công văn số 3431/TCT-KK ngày 28/8/2019; Công văn số 3200/TCT-KT ngày 12/8/2019; công văn số 3302/TCT-KK ngày 20/8/20ỉ9 của Tổng cục Thuế để Công ty nghiên cứu, thực hiện).

7.  Công văn số 73687/CT-TTHT ngày 23/9/2019 do Cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn về kê khai thuế GTGT khi sáp nhập doanh nghiệp :

Công văn này hướng dẫn như sau :
Trường hợp Công ty TNHH CJ Food Việt Nam - CN Hà Nội nhận số thuế GTGT còn được khấu trừ từ đơn vị sáp nhập (Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH CJ Food Việt Nam) thì Công ty kê khai vào chỉ tiêu số 38 “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai 01/GTGT của kỳ tính thuế nhận được Thông báo chuyển nghĩa vụ thuế theo quy định.

8. Công văn số 75579/CT-TTHT ngày 01/10/2019 do Cục thuế TP Hà Nội ban hành hướng dẫn về chính sách thuế đối với hoạt động môi giới bất động sản:

Công văn này hướng dẫn như sau :
rường hợp Công ty trả phí môi giới bất động sản cho cá nhân cư trú ( bao gồm cả cá nhân là người Việt Nam và người Nước ngoài) có chứng chỉ hành nghề độc lập nhưng không có đăng ký kinh doanh thì công ty thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo quy định tại Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC  của Bộ Tài chính. Cuối năm, cá nhân phải tổng hợp lại các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công để thực hiện quyết toán thuế TNCN nếu thuộc đối tượng phải quyết toán thuế TNCN theo hướng dẫn tại Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Khoản chi phí môi giới bất động sản nếu phù hợp với quy định của Luật kinh doanh Bất động sản và các văn bản quy phạm hiện hành, đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC  của Bộ Tài chính thì được hạch toán vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

 

Theo Luatvietnam.net

Các tin khác

02462750776