Vn En Jp
02462750776
numo.vn thiết kế website số một việt nam
TIN TỨC
TIN TỨC  Bản tin Pháp luật

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 11 NĂM 2023

Miraiaccounting xin gửi tới quý khách hàng những vấn đề về thuế và kế toán cần quan tâm trong tháng 11/2023 :

 I. THUẾ - TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN – NGÂN HÀNG:
 

1. Công văn số 4511/TCT-CS ngày 11/10/2023 do Tổng cục Thuế ban hành hướng dẫn về hóa đơn GTGT:

Công văn này hướng dẫn như sau :
Trường hợp người bán nhận lại hàng hóa trả lại một phần hoặc toàn bộ thì thực hiện lập hóa đơn điều chỉnh giảm hoặc thay thế cho hóa đơn đã lập theo quy định tại khoản 1 Điều 4 và điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.
Đối với kê khai bổ sung đối với hóa đơn điều chỉnh đề nghị căn cứ các quy định nêu trên và nghiên cứu nội dung hướng dẫn tại Công văn số 2546/TCT-CS ngày 22/6/2023.

2. Công văn số 4758/TCT-DNNCN ngày 26/10/2023 do Tổng cục Thuế ban hành hướng dẫn về giảm trừ gia cảnh:

Theo đó, trường hợp người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc là cháu nội, cháu ngoại ( mà vẫn còn bố mẹ đang trong độ tuổi lao động, vẫn có khả năng lao động và nuôi dưỡng) thì không thuộc đối tượng được giảm trừ gia cảnh theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

3. Công văn số 5113/TCT-CS ngày 15/11/2023 hướng dẫn về chính sách thuế:

Công văn này hướng dẫn như sau:
Doanh nghiệp nước ngoài KMP AGRO-RESOURCES PTE.LTD chuyển nhượng toàn bộ 26.901.961 cổ phần phổ thông cho ông Nguyễn Văn Phấn thuộc trường hợp chuyển nhượng vốn theo quy định tại Thông tư 78/2014/TT-BTC, trường hợp nếu có phát sinh thu nhập thì thực hiện kê khai, nộp thuế TNDN theo quy định. Ông Nguyễn Văn Phấn là bên nhận chuyển nhượng có trách nhiệm xác định, kê khai và nộp thay Doanh nghiệp nước ngoài KMP AGRO-RESOURCES PTE.LTD số thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn nêu trên.
Trường hợp có căn cứ xác định giá chuyển nhượng không phù hợp với giá thị trường, Cục Thuế có thể kiểm tra, ấn định giá chuyển nhượng hoặc đề nghị tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp có thẩm quyền xác định giá chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng để làm căn cứ tính thuế.

4. Công văn số 72027/CTHN-TTHT ngày 9/10/2023 do Cục thuế TP Hà Nội ban hành hướng dẫn vướng mắc về chính sách thuế:

Công văn này hướng dẫn như sau :

Đối với các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hóa dịch vụ của Công ty thì không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo quy định tại khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC. Trên hóa đơn GTGT, tại chỉ tiêu “ thuế suất”, Công ty thể hiện là “ KKKNT” ( Không kê khai, tính nộp thuế GTGT) theo hướng dẫn tại Quyết định số 1510/QĐ-TCT.

5. Công văn số 5250/TCT-DNNCN ngày 24/11/2023 do Tổng cục Thuế bán hành hướng dẫn về quy đổi thu nhập để tính thuế TNCN:

Liên quan đến vướng mắc về quy đổi thu nhập từ lương NET để tính thuế TNCN, Tổng cục Thuế đã yêu cầu tham khảo theo hướng dẫn tại Công văn số 2037/BTC-TCT ngày 16/2/2017 và quy định tại khoản 2 Điều 9, khoản 1 Điều 14 Thông tư  92/2015/TT-BTC.
Theo đó, trường hợp Công ty trả lương NET, đồng thời trả thay các khoản phí BHYT, tiền thuê nhà và tiền thuế TNCN cho người lao động nước ngoài thì phải Gross up trước khi tính thuế.

Khi xác định thu nhập làm căn cứ Gross up, cần lưu ý, khoản tiền thuê nhà cộng theo số thực trả nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế. Khoản phí BHYT vừa là khoản phải cộng vào, vừa là khoản được trừ ra.

II. LAO ĐỘNG – BẢO HIỂM :

 

III. LĨNH VỰC KHÁC :

1. Công văn số 3570/TCHQ-TXNK ngày 10/07/2023 do Tổng cục Hải quan ban hành hướng dẫn về thủ tục hải quan và chính sách thuế hàng hóa doanh nghiệp chế xuất bán doanh nghiệp nội địa :
 

Theo đó, trường hợp Công ty Điện tử Streamax Việt Nam là doanh nghiệp chế xuất dự kiến xuất bán sản phẩm được sản xuất từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu, thì thủ tục hải quan và chính sách thuế thực hiện như sau :

- Việc DNCX bán hàng hóa vào thị trường nội địa thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 4, khoản 11 Điều 26 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP

- Trường hợp DNCX bán sản phẩm được sản xuất từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu cho doanh nghiệp nội địa thì DNCX và doanh nghiệp nội địa thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP. Thủ tục hải quan đối với trường hợp DNCX bán hàng vào nội địa thực hiện theo quy định điểm b khoản  điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ; khoản 2 điều 75 thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi bổ sung tại khoản 51 điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC; Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC. Khi xuất khẩu sản phẩm vào thị trường nội địa thì DNCX sử dụng mã E42 ( xuất khẩu sản phẩm của doanh nghiệp chế xuất) để khai báo trên tờ khai hải quan xuất khẩu.

- Doanh nghiệp nội địa khi nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất phải nộp thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 2 điều 22 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.

Theo Luatvietnam.net


Downloat văn bản tại đây

Công văn số 4511/TCT-CS
Công văn số 4758/TCT-DNNCN
Công văn số 5113/TCT-CS
Công văn số 72027/CTHN-TTHT
Công văn số 5250/TCT-DNNCN

Công văn số 3570/TCHQ-TXNK

 

Các tin khác

02462750776