Vn En Jp
02462750776
numo.vn thiết kế website số một việt nam
TIN TỨC
TIN TỨC  Bản tin Pháp luật

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 12.2019

 Những hướng dẫn trong chính sách pháp luật về thuế - kế toán - bảo hiểm luôn được độc giả quan tâm. Mirai Accounting xin gửi tới Quý khách hàng những văn bản mới nhất được cập nhật trong tháng 12/2019 

Nội dung: I. THUẾ - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG :

1. Nghị quyết số 94/2019/QH14 do Quốc Hội ban hành về khoanh nợ tiền thuế xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước :

Nghị quyết quy định chính sách khoanh nợ thuế, xóa nợ tiền chậm nộp cho người nộp thuế không còn khả năng nộp NSNN, bao gồm: tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp, tiền phạt hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan phát sinh trước ngày Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14 có hiệu lực (1/7/2020).
Theo đó, những trường hợp được khoanh nợ thuế và xóa nợ tiền chậm nộp bao gồm (Điều 4):
1. Người đã chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự
2. Đã có quyết định giải thể gửi cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan đăng ký kinh doanh đã thông báo đang làm thủ tục giải thể trên hệ thống
3. Đã nộp đơn hoặc bị người có quyền, nghĩa vụ liên quan nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản
4. Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đăng ký và đã có xác minh của cơ quan thuế
5. Bị cơ quan thuế đề nghị thu hồi hoặc đã bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy đăng ký kinh doanh, giấy đăng ký doanh nghiệp
6. Bị thiệt hại vật chất do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ
7. Cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán trực tiếp bằng nguồn vốn NSNN nhưng chưa được chủ đầu tư thanh toán
Tất cả các trường hợp nêu trên đều sẽ được xóa nợ tiền chậm nộp phát sinh trước ngày 1/7/2020 nếu đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều 5 Nghị quyết này.
Riêng chính sách khoanh nợ thuế, chỉ áp dụng cho các trường hợp nêu từ điểm 1 - 5, thời hạn khoanh nợ là 3 năm kể từ ngày 1/7/2020 (khoản 1 Điều 5).
Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020 và được tổ chức thực hiện trong thời hạn 03 năm kể từ ngày có hiệu lực thi hành.

2. Công văn số 4593/TCT-KK ngày 8/11/2019 của Tổng Cục thuế hướng dẫn việc kê khai hàng xuất khẩu bị trả lại khi đã được cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế:

Công văn này hướng dẫn như sau :
Trường hợp Công ty TNHH Điện tử Samsung Hcmc Ce Complex (sau đây gọi tắt là Công ty) thực hiện xuất khẩu hàng hóa, đã kê khai và được cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa xuất khẩu theo quy định, sau đó khách hàng nước ngoài trả lại hàng hóa đã xuất khẩu do không đảm bảo theo tiêu chí ký kết trong hợp đồng thì Công ty thực hiện khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế khai xuất khẩu hàng hóa bị trả lại, đồng thời Công ty phải nộp lại số tiền thuế giá trị gia tăng đã được hoàn tương ứng với giá trị hàng hóa xuất khẩu bị trả lại và nộp tiền chậm nộp theo quy định.

3. Công văn số 4732/TCT-TVQT do Tổng cục Thuế ban hành ngày 19/11/2019 về việc công khai Thông báo phát hành hóa đơn của người nộp thuế trên trang thông tin điện tử ngành thuế :

Theo đó:
Tổng cục Thuế đã có công văn số 4731/TCT-TVQT ngày 19/11/2019 chỉ đạo cơ quan Thuế các cấp ( Cục thuế, Chi cục thuế) thực hiện đăng tải Thông báo phát hành hóa đơn của người nộp thuế lên trang thông tin điện tử ngành Thuế trong thời hạn (02) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được thông báo phát hành hóa đơn của người nộp thuế.

4. Công văn số 4741/TCT-DNNCN ngày 19/11/2019 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về chính sách thuế TNCN :

Theo đó,
Trường hợp Công ty tự thỏa thuận bồi thường về đất cho hộ gia đình, cá nhân theo hình thức Hợp đồng chuyển nhượng, Hợp đồng thỏa thuận bồi thường không được phê duyệt của cơ quan nhà nước cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật thì khoản thu nhập của hộ gia đình, cá nhân nhận được là các khoản bồi thường, hỗ trợ về đất của các Công ty không thuộc đối tượng được miễn thuế TNCN.

5. Công văn số 4743/TCT-DNNCN ngày 19/11/2019 do Tổng cục Thuế ban hành hướng dẫn quản lý thuế hoạt động mua bán xe thanh lý:

Công văn này hướng dẫn như sau :
Trường hợp cá nhân trúng đấu giá xe thanh lý nhưng không sử dụng (không đăng ký) mà bán lại cho cá nhân khác thì thực hiện xuất hóa đơn trong các trường hợp cụ thể như sau:
- Trường hợp 1: Nếu cá nhân trúng đấu giá xe thanh lý là cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán ổn định trong năm có doanh thu lớn hơn 100tr/năm thì khi cá nhân bán lại xe thanh lý cho cá nhân khác (chưa đăng ký tên của mình), cá nhân trúng đấu giá phải xuất hóa đơn cho người mua và kê khai nộp thuế theo quy định đối với hộ khoán sử dụng hóa đơn hướng dẫn tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.
- Trường hợp 2: Nếu cá nhân trúng đấu giá xe thanh lý là cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán ổn định trong năm có doanh thu từ 100tr/năm trở xuống thì khi cá nhân bán lại xe thanh lý cho cá nhân khác (chưa đăng ký tên của mình), cá nhân trúng đấu giá thuộc diện không được sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.
- Trường hợp 3: Nếu cá nhân trúng đấu giá xe thanh lý là cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh thì khi cá nhân bán lại xe thanh lý cho cá nhân khác (chưa đăng ký tên của mình), cá nhân trúng đấu giá thuộc diện được cấp hóa đơn lẻ theo hướng dẫn tại Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

6. Công văn số 9646/CT-TTHT ngày 4/9/2019 do Cục thuế TP Hà Nội ban hành hường dẫn về chính sách thuế đối với hàng hóa hết hạn sử dụng:

Công văn này hướng dẫn như sau :
Trường hợp Công ty có hàng nhập khẩu hàng hóa là thực phẩm chức năng để bán tại thị trường Việt Nam. Nay hàng hóa đã hết hạn sử dụng nhưng vẫn chưa tiêu thụ hết, phải tiêu hủy và không được bồi thường thì Công ty được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào và tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với số hàng hóa này nếu đáp ứng đủ điều kiện, hồ sơ quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC nêu trên.

7. Công văn số 88333/CT-TTHT ngày 25/11/2019 của Cục thuế TP Hà Nội ban hành hướng dẫn chính sách thuế GTGT :

Công văn này cho rằng :
Trường hợp Công ty ký hợp đồng dịch vụ thử nghiệm bao gồm : dịch vụ thử nghiệm, phân tích và kiểm định kỹ thuật về điện, điện tử với khách hàng; nếu hợp đồng dịch vụ trên của Công ty là dịch vụ khoa học và công nghệ theo quy định tại Luật Khoa học và Công nghệ và phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học Công nghệ của Công ty thì dịch vụ này thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% theo quy định tại Khoản 15 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.
Để xác định các hợp đồng dịch vụ của Công ty cung cấp có thuộc hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ theo quy định tại Luật Khoa học và công nghệ hay không, đề nghị Công ty liên hệ cơ quan thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ để được hướng dẫn xác định theo đúng thẩm quyền.

8. Công văn số 88465/CT-TTHT ngày 25/11/2019 của Cục thuế TP Hà Nội ban hành hướng dẫn chi phí mua hàng hóa dịch vụ của hộ cá nhân kinh doanh :

Theo đó,
Trường hợp Công ty TNHH Go Vacation Việt Nam phát sinh hoạt động mua tài sản, dịch vụ của hộ, cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra; mua hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, hộ kinh doanh có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (100 triệu đồng/năm) thì được phép lập bảng kê theo hướng dẫn tại Điểm 2.4 Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC. Trường hợp Công ty mua hàng hóa, dịch vụ của hộ kinh doanh có mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên thì để hạch toán vào chi phí khi tính thuế TNDN, Công ty phải có hóa đơn của hộ kinh doanh và đáp ứng điều kiện theo hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên.
Cá nhân cư trú (bao gồm cá nhân, nhóm cá nhân và hộ gia đình) phát sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai, nộp thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính. Hiện tại, trên website của Cục Thuế TP Hà Nội (http://hanoi.gdt.gov.vn) có đăng tải mục “Công khai thông tin hộ kinh doanh nộp thuế khoán”, trong đó công bố doanh thu khoán và mức thuế khoán của các hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. Công ty có thể truy cập và thực hiện tra cứu thông tin liên quan đến các hộ kinh doanh (nếu có nhu cầu).

9. Công văn số 90750/CT-TTHT ngày 04/12/2019 do Cục thuế TP Hà Nội ban hành hướng dẫn về việc lập hóa đơn GTGT, kê khai và nộp thuế GTGT khi chuyển nhượng dự án thủy điện :

Theo đó,
Trường hợp Công ty CP đầu tư và xây lắp Sông Đà (Bên bán) chuyển nhượng dự án đầu tư Nhà máy Thủy điện Mường Sang 3 cho Công ty Cổ phần Trường Phúc Lộc Tây Bắc (Bên mua) (Dự án đầu tư đã được UBND tỉnh Sơn La cấp giấy chứng nhận đầu tư số 3782278188 ngày 11/1/2017) theo đúng quy định của pháp luật thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4, Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì Công ty CP đầu tư và xây lắp Sông Đà không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng đầu ra đối với phần giá trị chuyển nhượng dự án đầu tư này.
Trường hợp Bên bán đã kê khai số thuế GTGT theo hóa đơn xuất cho Bên mua thì bên bán, bên mua thực hiện điều chỉnh hóa đơn đã lập theo hướng dẫn tại Khoản 3, Điều 20, Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu ra, thuế GTGT đầu vào tương ứng. Số thuế bên bán đã nộp được coi là nộp thừa và được xử lý theo Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.


II. LAO ĐỘNG – BẢO HIỂM :

1. Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 :

So với Bộ Luật lao động (BLLĐ) hiện hành số 10/2012/QH13 , Bộ Luật mới có rất nhiều thay đổi đáng chú ý.
Một trong số đó là quy định "người lao động không phải trả chi phí cho việc tuyển dụng lao động" (khoản 2 Điều 11). Điều này có nghĩa, Bộ luật mới nghiêm cấm các công ty, doanh nghiệp thu phí tuyển dụng.
Ngoài tên gọi là "Hợp đồng lao động", doanh nghiệp và người lao động có thể thỏa thuận ký hợp đồng theo tên gọi khác, miễn sao trong hợp đồng thể hiện đầy đủ các nội dung về việc làm có trả lương, sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên (khoản 1 Điều 13).
Về hình thức hợp đồng, có thể ký hợp đồng giấy hoặc hợp đồng điện tử. Đối với hình thức giao kết bằng lời nói, nay chỉ còn cho phép đối với hợp đồng dưới 1 tháng, thay vì trước đây là dưới 3 tháng (khoản 1, 2 Điều 14).
Về thời gian thử việc, Bộ Luật mới cho phép tăng thời gian thử việc tối đa lên 180 ngày (trước đó chỉ 60 ngày) đối với các chức danh quản lý doanh nghiệp (Điều 25).
Điểm đáng lưu ý nữa của Bộ Luật mới là cho phép người lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng (thôi việc) mà không cần lý do, chỉ cần tuân thủ đúng thời hạn báo trước (Điều 35).
Ngoài ra, tuổi nghỉ hưu sẽ tăng theo lộ trình như sau: từ 60 lên 60 tuổi 3 tháng (đối với nam) và từ 55 lên 55 tuổi 4 tháng (đối với nữ), áp dụng từ năm 2021 và sau đó mỗi năm tăng thêm 3 tháng (cho nam) và 4 tháng (cho nữ). Đến năm 2028, tuổi nghỉ hưu của nam sẽ là 62 và đến 2035 tuổi nghỉ hưu của nữ sẽ là 60 (Điều 169).
Bộ Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021 và thay thế Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012.
Bộ Luật đồng thời có sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 (đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015 và Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018); Bộ luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 ngày 25/11/2015.

Theo Luatvietnam.net

Các tin khác

02462750776