Vn En Jp
02462750776
numo.vn thiết kế website số một việt nam
TIN TỨC
TIN TỨC  Bản tin Pháp luật

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 4.2020

Tháng 4/2020 có nhiều chính sách về thuế, lao động, bảo hiểm ảnh hưởng tới doanh nghiệp và người lao động, đặc biệt là những chính sách của chính phủ hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19,:

I. THUẾ - TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN – NGÂN HÀNG:

1. Nghị định 41/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 do Chính phủ ban hành quy định việc gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất:

Nghị định này quy định việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất như sau :
Gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT phải nộp của kỳ tính thuế tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 năm 2020, quý 1 và quý 2/2020, thời gian gia hạn là 5 tháng.
Gia hạn thời hạn nộp thuế TNDN đối với số thuế còn phải nộp của kỳ quyết toán thuế 2019, số thuế tạm nộp quý 1/2020, quý 2/2020. Thời gian gia hạn là 5 tháng.
Gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNCN đối với tiền thuế phát sinh năm 2020 của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế, lĩnh vực nêu tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 2 Nghị định này, thời hạn nộp thuế muộn nhất là 31/12/2020.
Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định, Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời gian gia hạn là 05 tháng kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2010.
Đối tượng áp dụng : được quy định tại điều 2 của Nghị định này.
Thủ tục gia hạn : người nộp thuế thuộc đối tượng gia hạn gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất chậm nhất là ngày 30/7/2020.
Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Công văn số 1388/TCT-DNL ngày 31/3/2020 do Tổng cục thuế ban hành hướng dẫn về chính sách thuế nhà thầu :

Công văn này hướng dẫn như sau :
Căn cứ vào Hợp đồng dịch vụ thu hộ giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và Công ty Flywire (Công ty ở nước ngoài), trường hợp Công ty Flywire có phát sinh thu nhập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng để thực hiện dịch vụ thu hộ tiền học phí của khách hàng tại Việt Nam tham gia khóa học tại các tổ chức giáo dục nước ngoài thì thu nhập của Công ty Flywire thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu. Theo đó, Ngân hàng có trách nhiệm khấu trừ, khai và nộp thay thuế nhà thầu cho Công ty Flywire theo tỷ lệ thuế GTGT 5%, thuế TNDN 5% trên doanh thu dịch vụ mà Công ty Flywire nhận được (không bao gồm tiền học phí thu hộ các tổ chức giáo dục nước ngoài do họ thực hiện việc đào tạo ở ngoài Việt Nam).
Đối với phần phí Ngân hàng được hưởng từ việc thực hiện dịch vụ thu hộ học phí theo hợp đồng với Công ty Flywire thì Ngân hàng thực hiện kê khai, nộp thuế theo đúng quy định.

3. Công văn số 1686/CT-TTHT ngày 26/2/2020 do Cục thuế TP HCM ban hành hướng dẫn về chính sách thuế :

Theo đó:
Trường hợp Công ty ký hợp đồng nhận gia công hàng hóa cho khách hàng có quy định Công ty mua nguyên vật liệu, phụ liệu phụ (vải lót, vải dựng, chỉ thêu...) để thêu thành logo rời và gia công theo đúng khuôn mẫu khách hàng yêu cầu thì doanh thu đối với hoạt động gia công hàng hóa thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC. Khoản chi phí mua nguyên vật liệu, phụ liệu phụ của Công ty nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

4. Công văn số 2989/CT-TTHT ngày 23/3/2020 do Cục thuế TP HCM ban hành hướng dẫn về chi phí hoa hồng:

Theo đó,

Trường hợp Công ty theo trình bày, phát sinh chi phí chi hoa hồng cho Công ty Perfect Taiwan tìm kiếm, giới thiệu những khách hàng nước ngoài mua hàng hóa của Công ty để phục vụ cho hoạt động sản xuất của Công ty thì chi phí này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC.

5. Công văn số 3472/CT-TTHT ngày 6/4/2020 do Cục thuế TP HCM ban hành hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT :

Công văn này hướng dẫn như sau :

Trường hợp Công ty ký hợp đồng với tổ chức ở nước ngoài cung cấp dịch vụ nghiên cứu, thu thập thông tin, hỗ trợ tổ chức nước ngoài lựa chọn, liên lạc với nhà cung cấp Việt Nam và thực hiện các công việc cần thiết để xúc tiến giao dịch mua bán giữa nhà cung cấp với khách hàng nước ngoài thì dịch vụ này được xác định là tiêu dùng tại Việt Nam, áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

II. LAO ĐỘNG – BẢO HIỂM :


1. Công văn số 9739/SLĐTBXH-LĐ ngày 1/4/2020 do Sở Lao động thương binh và xã hội TP HCM ban hành hướng dẫn hồ sơ xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH tạm thời nghỉ việc đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19:

Theo đó :
Đối tượng áp dụng tại công văn này là : Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân (gọi chung là doanh nghiệp) có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động thuộc các ngành nghề dịch vụ vận tải hành khách, du lịch, lưu trú, nhà hàng và các ngành nghề đặc biệt khác gặp khó khăn do dịch Covid-19 gây ra, dẫn đến không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên.

Ngoài ra, công văn còn hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục thực hiện, thành phần hồ sơ và thời hạn giải quyết.

Theo Luatvietnam.net

Các tin khác

02462750776