Vn En Jp
02462750776
numo.vn thiết kế website số một việt nam
TIN TỨC
TIN TỨC  Bản tin Pháp luật

BẢN TIN PHÁPLUẬT THÁNG 10.2020

Tháng 10 với nhiều văn bản mới về thuế và kế toán được ban hành, bạn đã cập nhật được những gì, Mirai xin gửi bản tin tổng hợp các văn bản cần lưu ý:
I. THUẾ - TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - NGÂN HÀNG :

1. Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn chứng từ:

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2022.
Các Nghị định về hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử loại cũ gồm Nghị định 51/2010/NĐ-CP , Nghị định 04/2014/NĐ-CP tiếp tục có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2022.
Nghị định 119/2018/NĐ-CP vẫn không bị bãi bỏ, chỉ gỡ bỏ 2 điều khoản gồm Khoản 2 và Khoản 4 Điều 35 liên quan đến hiệu lực của Nghị định 51/2010/NĐ-CP , Nghị định 04/2014/NĐ-CP .
Tương tự như Nghị định 119/2018/NĐ-CP , quy định về chuyển tiếp của Nghị định này cũng cho rằng trong khoảng thời gian từ nay đến trước ngày 30/6/2020, nếu cơ quan Thuế buộc đơn vị nào sử dụng hóa đơn điện tử loại mới thì đơn vị đó sẽ phải áp dụng.
Các doanh nghiệp mới thành lập trong giai đoạn từ nay đến trước 30/6/2022, nếu cơ quan Thuế không bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử loại mới thì vẫn có thể sử dụng hóa đơn điện tử loại cũ hoặc hóa đơn giấy tự in như trước đây.
Nghị định đính kèm một số các biểu mẫu.

 

2. Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn:

Nghị định này thay mới các quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thuế và hóa đơn, trừ: vi phạm về phí, lệ phí; vi phạm thuế đối với hàng hóa XNK do cơ quan hải quan thu và vi phạm về thủ tục đăng ký thuế, thông báo tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh thực hiện cùng với đăng ký doanh nghiệp.
So với hiện hành, mức phạt tối đa trong lĩnh vực thuế và hóa đơn không thay đổi. Cụ thể, lĩnh vực thuế vẫn là 200 triệu (đối với tổ chức) và 100 triệu (đối với cá nhân), lĩnh vực hóa đơn vẫn là 100 triệu (tổ chức) và 50 triệu (cá nhân).
Tuy nhiên, Nghị định có bổ sung một số hành vi mới bị cho là "sử dụng hóa đơn bất hợp pháp", như: sử dụng HĐĐT không đăng ký với cơ quan thuế; sử dụng HĐĐT chưa có mã của cơ quan thuế theo quy định; sử dụng hóa đơn có ngày lập từ sau ngày cơ quan thuế xác định bên bán bỏ địa chỉ kinh doanh... (Điều 4).
Một số hành vi sau thì bị cho là "sử dụng không hợp pháp hóa đơn": sử dụng hóa đơn không ghi đầy đủ nội dung bắt buộc; hóa đơn có sự chênh lệch về giá trị HHDV hoặc sai lệch các tiêu thức bắt buộc giữa các liên (Điều 4).
Nếu vi phạm về thuế với số tiền thuế thiếu, thuế trốn hoặc tiền thuế được miễn, giảm, hoàn cao hơn từ 100 triệu đồng trở lên hoặc giá trị HHDV bị vi phạm từ 500 triệu đồng trở lên thì bị coi là vi phạm với quy mô lớn (Điều 6).
Đối với vi phạm về hóa đơn, sẽ bị cho là vi phạm với quy mô lớn nếu vi phạm từ 10 số hóa đơn trở lên (Điều 6).
Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/12/2020.
Thay thế Chương I và Chương III Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013; Khoản 2 Điều 4 Chương 1, Chương 4, Điều 44 Chương 5 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013; Điều 3 Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016; Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013; Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014; Thông tư số 176/2016/TT-BTC ngày 31/10/2016.
Bỏ cụm từ "hóa đơn" tại phần Tên, Căn cứ ban hành, Chương 1, điểm b khoản 2 Điều 41, khoản 2 Điều 45; cụm từ "trong lĩnh vực hóa đơn là 01 năm" tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013.
Bỏ cụm từ "hóa đơn" tại phần Tên, Căn cứ ban hành; khoản 2, 3 Điều 4; cụm từ "đình chỉ quyền tự in hóa đơn, quyền khởi tạo hóa đơn điện tử; đình chỉ in hóa đơn", "hủy các hóa đơn; thực hiện thủ tục phát hành hóa đơn theo quy định" tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016.

3. Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 do Chính phủ ban hành quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế:

Nghị định thay mới các quy định về đăng ký thuế, khai nộp thuế, chính sách miễn giảm, xóa, khoanh nợ thuế và cưỡng chế thuế, gồm cả biểu mẫu, hồ sơ khai nộp thuế của từng sắc thuế.
Theo Nghị định này, doanh nghiệp nếu bị thiệt hại vật chất vì các lý do chiến tranh, bạo loạn, đình công thì cũng được coi là bị thiệt hại do nguyên nhân bất khả kháng. Theo đó, sẽ được xem xét gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp, miễn tiền xử phạt thuế (Điều 3).
Các trường hợp sau đây được miễn nộp hồ sơ khai thuế: chỉ có hoạt động kinh doanh thuộc diện không chịu thuế; cá nhân có thu nhập được miễn thuế; DNCX chỉ có hoạt động xuất khẩu (được miễn nộp hồ sơ khai thuế GTGT); tạm ngừng hoạt động kinh doanh; đã đóng MST (khoản 3 Điều 7).
Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/12/2020. Tuy nhiên, chính sách miễn, giảm, xóa nợ thuế tại Nghị định này được áp dụng từ 1/7/2020.
Thay thế Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013;
Điều 4 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014;
Từ khoản 1 Điều 5 đến khoản 11 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015;
Điều 3, Điều 4 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016;
Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 5 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016;
Khoản 3 và khoản 4 Điều 1 Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020;
Khoản 3 Điều 13a Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;
Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/4/2014;
Điều 27, Điều 30 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013;
Điểm a và b khoản 3 Điều 9 Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019;
Khoản 1 Điều 13, khoản 1 Điều 14, Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017;
Khoản 4 Điều 14 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;
Khoản 3, khoản 4 Điều 24 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;
Điều 7 Nghị định số 53/2011/NĐ-CP ngày 01/7/2011;
Điểm a, b, c, d, đ khoản 4 Điều 1 Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019;
Từ Điều 17 đến Điều 53 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013;
Từ Điều 25 đến Điều 69 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013;
Khoản 20, khoản 21 Điều 1 Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016.

4. Công văn số 12452/BTC-TCT ngày 9/10/2020 do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn về chính sách thuế TNDN:

Theo đó, công văn này hướng dẫn như sau :
Do ảnh hưởng của dịch covid-19 dẫn tới nhu cầu thị trường sụt giảm, doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm dừng hoạt động một số tài sản cố định dưới 9 tháng trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020, sau đó tài sản cố định tiếp tục đưa vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì thuộc trường hợp tạm thời dừng do sản xuất theo mùa vụ quy định tại điểm 2.2 khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

5. Công văn số 3867/TCT-KK ngày 16/9/2020 của Tổng Cục thuế hướng dẫn về việc xử lý số thuế GTGT đã nộp thừa:

Công văn này hướng dẫn như sau :
Căn cứ các quy định thì người nộp thuế chỉ được giải quyết hoàn số tiền thuế nộp thừa trong trường hợp quá 06 tháng kể từ thời điểm phát sinh số tiền thuế nộp thừa người nộp thuế không phát sinh khoản phải nộp tiếp theo. Vì vậy, đề nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp căn cứ quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính và tình hình quản lý thực tế để xử lý số tiền thuế GTGT đã nộp của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp theo đúng quy định pháp luật.

6. Công văn số 89924/CT-TTHT ngày 9/10/2020 do Cục thuế TP Hà Nội ban hành hướng dẫn về chi phí tiền lương và các chi phí khác do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 :

Theo đó,
Căn cứ Tiết a Điểm 1 Mục II của Nghị quyết số 84/2020/NQ-CP ngày 29/52020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid 19.
Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty có chi trả khoản tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công cho người lao động nghỉ trong thời gian giãn cách xã hội, thời gian chờ việc do ảnh hưởng của dịch Covid và các khoản chi khác có tính chất phúc lợi trực tiếp cho người lao động thì Công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với các khoản chi đáp ứng quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 3 Thông tư số 25/2018/TT-BTC) của Bộ Tài chính.
Hiện nay, Chính phủ đã giao Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng Nghị định của Chính phủ để triển khai một số nội dung quy định tại Tiết a Điểm 1 mục II của Nghị quyết số 84/NQ-CP, trong đó có nội dung liên quan đến việc xác định chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với các khoản đóng góp, ủng hộ trong hoạt động chống dịch Covid -19. Khi có hướng dẫn cụ thể, đề nghị Công ty nghiên cứu và căn cứ thực tế tình hình sản xuất kinh doanh để thực hiện theo đúng quy định.

7. Công văn số 89931/CT-TTHT ngày 9/10/2020 do Cục thuế TP Hà Nội ban hành hướng dẫn về thuế GTGT đối với dịch vụ doanh nghiệp chế xuất cung cấp cho doanh nghiệp nội địa :

Công văn này hướng dẫn như sau :
Trường hợp Công ty là doanh nghiệp chế xuất ký hợp đồng cung cấp dịch vụ sửa chữa khuôn hoặc chi tiết khuôn, bộ phận khuôn cho khách hàng là doanh nghiệp nội địa thì Công ty phải được phép hoạt động kinh doanh với doanh nghiệp nội địa. Công ty phải mở sổ kế toán, hạch toán riêng và đăng ký thuế với cơ quan thuế để kê khai nộp thuế GTGT đối với hoạt động này. Dịch vụ sửa chữa cung cấp cho doanh nghiệp nội địa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thuế suất 10%.

II. LAO ĐỘNG - BẢO HIỂM :

1. Nghị quyết 154/NQ-CP do Chính phủ ban hành ngày 19/10/2020 sửa đổi bổ sung nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 :

Chính phủ đã sửa đổi điều kiện cho vay trả lương ngừng việc; điều kiện tạm hoãn đóng quỹ hưu trí, tử tuất và bổ sung đối tượng được hỗ trợ thu nhập do ảnh hưởng dịch Covid-19.
Theo đó, doanh nghiệp nếu có doanh thu quý I/2020 giảm từ 20% so với quý IV/2019 hoặc doanh thu quý liền kề trước thời điểm xin vay giảm từ 20% so với cùng kỳ 2019 sẽ được cho vay tối đa bằng 50% tiền lương tối thiểu để trả lương ngừng việc. Quy định cũ yêu cầu doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc trong thời gian từ tháng 4 - 6/2020.
Đối với điều kiện tạm hoãn đóng quỹ hưu trí, tử tuất, chỉ cần doanh nghiệp giảm từ 20% số lao động tham gia BHXH thay vì trước đó yêu cầu phải giảm từ 50% lao động. Tuy nhiên, thời gian tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất tối đa chỉ 3 tháng, trước đây là 12 tháng.
Giáo viên thuộc các trường dân lập, tư thục từ bậc mầm non đến THPT cũng sẽ được hỗ trợ thu nhập 1.800.000 đồng/người/tháng (tối đa 3 tháng), nếu bị tạm hoãn hợp đồng hoặc nghỉ không hưởng lương từ 1 tháng trở lên do dịch (điểm a mục 1).
Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

 

III. LĨNH VỰC KHÁC:

1. Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 do Chính phủ ban hành quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp:

Nghị định quy định quy trình liên thông 04 thủ tục: đăng ký thành lập doanh nghiệp (hoặc chi nhánh, VPĐD), khai trình sử dụng lao động, đăng ký tham gia BHXH và đăng ký sử dụng hóa đơn.
Theo đó, doanh nghiệp chỉ cần nộp toàn bộ hồ sơ và nhận kết quả tại cơ quan đầu mối là cơ quan đăng ký kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ tự liên thông hồ sơ với cơ quan quản lý lao động, cơ quan BHXH và cơ quan thuế (Điều 3).
Riêng về hồ sơ, ngoài giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, còn phải nộp thêm tài liệu khai trình sử dụng lao động, kê khai phương thức đóng BHXH và đăng ký sử dụng hóa đơn (Điều 4).
Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp áp dụng các biểu mẫu mới tại Phụ lục I-1, I-2, I-3, I-4 và I-5 ban hành kèm Nghị định này.
Doanh nghiệp sẽ không phải thực hiện các thủ tục khai trình sử dụng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 03/2014/NĐ-CP và thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 6, khoản 2 Điều 8 Nghị định 51/2010/NĐ-CP nếu áp dụng quy trình liên thông tại Nghị định này.
Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2020.
Mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh ban hành kèm theo Nghị định này thay thế cho các Phụ lục từ I-1 đến I-5 và Phụ lục II-11 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019.

 

Theo Luatvietnam.net

Các tin khác

02462750776